Báo cáo thực tập công tác marketing mix tại Công ty vận tải

Rate this post

Dưới đây là bài Báo cáo thực tập công tác marketing mix tại Công ty vận tải mẫu 9 điểm, được AD chọn lọc từ các bài của sinh viên chuyên ngành Marketing khá giỏi khóa trước dành cho các bạn tham khảo. Trong bài mẫu này AD chia sẻ cho các bạn hai phần chính quan trọng nhất , vì khi bắt đầu viết Báo cáo thực tập thì đây sẽ hai phần các bạn viết đầu tiên.

Ngoài ra AD có nhận viết thuê các bài Tiểu luận, báo cáo, khóa luận,… đa dạng các đề tài ngành nghề liên hệ qua zalo BaocaothuctapMarketing để được hỗ trợ nhanh chóng trong quá trình làm bài.


ĐỀ CƯƠNG: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETING MIX CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI QUÂN NHI

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MARKETING MIX TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Marketing
1.1.1. Khái niệm về marketing
1.1.2. Vai trò của marketing
1.2. Mục tiêu và nhiệm vụ của marketing
1.2.1 Mục tiêu Marketing
1.2.2. Chức năng của Marketing
1.3. Marketing mix
1.3.1. Sản phẩm
1.3.2. Giá
1.3.3. Phân phối
1.3.4. Xúc tiến
1.4. Yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động marketing mix của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Quân Nhi
1.4.1. Các yếu tố bên trong
1.4.2. Các yếu tố bên ngoài

XEM THÊM ⇒ DỊCH VỤ VIẾT THUÊ BÁO CÁO THỰC TẬP 

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING MIX CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VÂN TẢI QUÂN NHI
2.1. Tổng quan về Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Quân Nhi
2.1.1. Giới thiệu về Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Quân Nhi
2.1.2. Lịch sử hình thành của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Quân Nhi
2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ và ngành nghề kinh doanh chủ yếu

2.1.3.1 Chức năng
2.1.3.2 Nhiệm vụ
2.1.3.3 Ngành nghề kinh doanh chủ yếu của công ty
2.1.4 Đặc điểm tổ chức quản lý của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Quân Nhi
2.1.4.1 Bộ máy tổ chức của công ty
2.1.4.2 Chức năng và nhiệm vụ của từng phòng ban
2.1.5 Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong 3 năm (2018 – 2020)
2.2. Thực trạng công tác marketing mix tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Quân Nhi
2.2.1. Phân tích hoạt động marketing Mix tại công ty thương mại và dịch vụ vận tải Quân Nhi
2.2.1.1 Về sản phẩm
2.2.1.2. Về giá
2.2.1.3. Về phân phối
2.2.1.4. Về chiêu thị
2.2.2. Yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động marketing Mix của Công ty thương mại và dịch vụ vận tải Quân Nhi
2.2.2.1. Đối thủ cạnh tranh
2.2.2.2. Thị trường tiêu thụ
2.2.2.3. Hệ thống marketing hiện tại của ngành
2.2.2.4. Nguồn lực công ty
2.2.4 Phân tích ma trận SWOT của công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Quân Nhi
2.2.4.1 Strengths
2.2.4.2 Weaknesses
2.2.4.3 Opportunities
2.2.4.4 Threats
2.3. Đánh giá chung về ưu điểm và nhược điểm của Marketing Mix tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Quân Nhi
2.3.1 Ưu điểm
2.3.2 Nhược điểm
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETING MIX CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI QUÂN NHI
3.1 Phương hướng phát triển của công ty thương mại và dịch vụ vận tải Quân Nhi
3.2 Một số giải pháp hoàn thiện công tác marketing mix tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Quân Nhi
3.2.1 Hoàn thiện chính sách sản phẩm
3.2.2 Chiến lược giá cả
3.2.3 Chiến lược phân phối
3.2.4 Chiến lược chiêu thị
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

Báo cáo thực tập công tác marketing mix tại Công ty vận tải
Báo cáo thực tập công tác marketing mix tại Công ty vận tải

LỜI MỞ ĐẦU CỦA ĐỀ TÀI CÔNG TÁC MARKETING MIX TẠI CÔNG TY

1. Lý do chọn đề tài

Bước vào thế kỷ 21- kỷ nguyên mới đầy hứa hẹn nhưng cũng nhiều thách thức, xu hướng toàn cầu hóa nền kinh tế đang là một vấn đề diễn ra sôi động và cấp bách. Bưu chính Việt Nam cũng đang trên đà phát triển theo những xu hướng mang tính thời đại đó. Các dịch vụ vận tải, chuyển phát nhờ đó đã có một diện mạo mới, đa dạng hơn và hình thái dịch vụ cũng chứa hàm lượng công nghệ nhiều hơn. Mặc dù vậy, sứ mệnh căn bản của Bưu chính vẫn còn nguyên giá trị, các dịch vụ và cách dịch vụ đến với khách hàng vẫn phản ánh bản chất không thể thay thế của Bưu chính. Và bưu chính vẫn được xác định là một trong những dịch vụ cơ bản của nền kinh tế. Sự phát triển của nền kinh tế thị trường đã thúc đẩy yêu cầu của con người đối với việc đảm bảo thời gian giao nhận hàng cũng như dòng chuyển lưu tin tức, vật phẩm, hàng hoá ngày càng chính xác và nhanh chóng. Để đáp ứng yêu cầu khách quan đó, các công ty chuyển phát lớn nhỏ, trong và ngoài nước mở dịch vụ vận tải, chuyển phát trong nước và quốc tế. Khi nền kinh tế càng phát triển, các thành phần kinh tế ngày càng đa dạng, số lượng các doanh nghiệp xuất hiện ngày càng nhiều thì cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Do vậy, có rất nhiều doanh nghiệp trong nước cũng như doanh nghiệp nước ngoài tham gia vào thị trường chuyển phát tại Việt Nam với những chiến lược riêng nhằm chiếm lĩnh thị phần.
Tuy nhiên, khách hàng rất khó xác định được chất lượng dịch vụ của doanh nghiệp nào là tốt nhất. Vì vậy, Marketing là công cụ được doanh nghiệp lựa chọn để đem sản phẩm – dịch vụ đến với khách hàng. Vai trò của Marketing nói chung đã không còn mới mẻ nữa nhưng thực hiện các hoạt động đó như thế nào để có hiệu quả nhất lại là mối trăn trở quan tâm của các nhà quản trị kinh doanh. Do vậy, vấn đề marketing ở mỗi doanh nghiệp chuyển phát trở thành vấn đề quan trọng, khẳng định vị thế của doanh nghiệp đó trên thị trường. Với tầm quan trọng của marketing, ý nghĩa của nó trong hoạt động kinh doanh nói chung và thực tế của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Quân Nhi nói riêng, tác giả đã lựa chọn đề tài “Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động Marketing Mix của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Quân Nhi” làm đề tài chuyên đề tốt nghiệp của mình.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Thống hóa những lý luận cơ bản về marketing, marketing mix, các công cụ marketing mix, đặc điểm khác biệt của dịch vụ vận tải, chuyển phát.
– phân tích đánh giá thực trạng hoạt động marketing mix tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Quân Nhi, rút ra ưu điểm, tồn tại và nguyên nhân.
– Đề xuất các giải pháp marketing…
Trên cơ sở phân tích thực trạng nhằm xây dựng các phương pháp thiết thực để hoàn thiện hoạt động quản trị marketing mix tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Quân Nhi

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

– Đối tượng nghiên cứu:
các, hoạt động marketing mix tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Quân Nhi
– Phạm vi nghiên cứu:
các chính sách, hoạt động marketing mix tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Quân Nhi sử dụng trong giai đoạn 2018-2020 .

XEM THÊM ⇒ Mẫu Báo cáo thực tập Marketing Mix

4. Phương pháp nghiên cứu

Để thực hiện mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu đặt ra, tác giả sử dụng các phương pháp sau:
Phương pháp thu thập thông tin từ tham khảo tài liệu:
+ Thu thập thông tin lý thuyết: Qua nghiên cứu tài liệu thu thập các thông tin về cơ sở lí luận liên quan đến marketing, marketing mix, marketing dịch vụ vận tải, chuyển phát, chủ trương chính sách về dịch vụ vận tải, chuyển phát và các số liệu thống kê. Nguồn tài liệu từ giáo trình, sách, báo, tạp chí, số liệu thống kê, thông tin đại chúng và Internet.
+ Thông tin thực tế: Sử dụng phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp, thứ cấp về thực tế hoạt động marketing mix tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Quân Nhi, về thị trường vận tải, chuyển phát nhanh nội địa tại Việt Nam.

Phương pháp phi thực nghiệm:
+ Phương pháp phỏng vấn – trả lời: Tác giả thực hiện phỏng vấn giám đốc công ty, trưởng phòng kinh doanh, trưởng phòng chăm sóc khách hàng, các nhân viên trong công ty và khách hàng để khai thác chi tiết về việc cung cấp dịch vụ, công tác chăm sóc khách hàng cũng như thực trạng marketing tại công ty.
Phương pháp xử lý số liệu: Tác giả sử dụng phương pháp kết hợp lý luận với thực tế, thống kê, phân tích, so sánh, tổng hợp, đánh giá để thực hiện mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài, đưa ra giải pháp, kết luận.

5. Cấu trúc khóa luận

Ngoài Lời mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, đề tài có nội dung chia 3 chương như sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận về marketing mix trong doanh nghiệp
Chương 2: Thực trạng hoạt động marketing Mix của công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Quân Nhi
Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing mix của công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Quân Nhi

DOWNLOAD


Trên trang BaocaothuctapMarketing.com còn rất nhiều các bài mẫu Báo cáo thực tập về hoạt động Marketing Mix, các bạn tìm và tham khảo vận dụng ngay vào bài làm của mình nha. Chúc các bạn hoàn thành bài Báo cáo thực tập tốt nghiệp thật xuất sắc!

Contact Me on Zalo