Báo cáo thực tập hoạt động marketing mix tại công ty ABC

Rate this post

Chia sẻ đề cương chi tiết viết báo cáo thực tập marketing mix tại công ty ABC đến sin viên ngành Marketing. Các bạn tham khảo nhiều thêm tại website: baocaothuctap.net hoặc xem thêm tại trang chủ nhé!

Đề tài: Hoàn thiện hoạt động marketing mix tại công ty ABC

  1. Lý do chọn đề tài

Trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước như hiện nay, nước ta đang có những bước chuyển mình khởi sắc để bước vào quá trình hội nhập quốc tế.  Điều này vừa là thời cơ, vừa là thách thức lớn đối với nền kinh tế nói chung và với doanh nghiệp nói riêng. Để tồn tại và phát triển đòi hỏi các doanh nghiệp phải tự đổi mới phương thức để có thể cạnh tranh với doanh nghiệp trong và ngoài nước. Muốn vậy doanh nghiệp cần phải có khả năng nghiên cứu, dự báo thị trường tốt, từ đó đưa ra những chính sách về giá, sản phẩm hay hoạch định chương trình truyền thông hiệu quả. Muốn vậy doanh nghiệp cần phải xây dựng một chính sách Marketing hợp lý. Marketing luôn đóng vai trò quan trọng. Nó là công cụ để các nhà quản trị hoạch định chiến lược kinh doanh nhằm thích ứng với biến động thường xuyên trên thị trường, tăng cường khả năng cạnh tranh, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Do đó, doanh nghiệp cần phải xây dựng cho mình một chiến lược Marketing hoàn tiện.

Trong  bối cảnh đó, trước những yêu cầu cấp bách của quá trình đổi mới, ở Công ty TNHH TM -DV -TT Sunflower đang có nhiều chuyển biến mới trong việc xây dựng hoàn thiện hoạt động Marketing của mình để có thể tồn tại và phát triển trong nền kinh tế cạnh tranh gay gắt như hiện nay đặc biệt là trong ngành dịch vụ quảng cáo của công ty.

Xuất phát từ thực tiễn trên, được sự hướng dẫn của thầy cô khoa Quản trị kinh doanh cùng với sự hỗ trợ của ban lãnh đạo Công ty TNHH TM -DV -TT Sunflower em mạnh dạn đã chọn đề tài Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động Marketing- Mix tại Công ty TNHH TM -DV -TT Sunflower làm đề tài cho  đề tài thực tập tốt nghiệp của mình.

  1. Mục đích nghiên cứu

Nghiên cứu cơ sở lý luận những vấn đề liên quan về Marketing- Mix.

Tìm hiểu và phân tích thực trạng hoạt động Marketing- Mix thực tế tại Công ty, bài viết đưa ra những thuận lợi, khó khăn, ưu đểm cũng như nhược điểm trong hoạt động Marketing- Mix mà công ty đang thực hiện.

Trên cơ sở đó đề ra một số giải pháp nhằm khắc phục những khó khăn và phát huy thế mạnh của Công ty TNHH TM -DV -TT Sunflower

  1. Nhiệm vụ nghiên cứu

Nghiên cứu cơ sở lý luận những vấn đề liên quan về Marketing- Mix.

Tìm hiểu thực trạng của hoạt động Marketing- Mix Công ty TNHH TM -DV -TT Sunflower để đưa ra nhận xét về ưu điểm và hạn chế.

Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động Marketing- Mix tại Công ty TNHH TM -DV -TT Sunflower

  1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Các vấn đề liên quan đến hoạt động Marketing- Mix dịch vụ quảng cáo tại Công ty.

Phạm vi nghiên cứu: Vì thời gian không cho phép nên em xin gói gọn đề tài nghiên cứu về hoạt động Marketing- Mix dịch vụ quảng cáo tại Công ty TNHH TM -DV -TT Sunflower trong thời gian từ 2016-2018

  1. Phương pháp nghiên cứu

Bài viết sử dụng phương pháp quan sát, thống kê các số liệu thu thập được từ tài liệu sơ cấp và thứ cấp của Công ty. Sử dụng phương pháp tổng hợp, phân tích, so sánh, nhận xét và đánh giá dựa trên các nguồn số liệu thực tế đã thu thập được.

  1. Kết cấu và nội dung của đề tài

Ngoài phần Mở đầu và Kết luận, nôi dung đề tài gồm 3 phần:

  • Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạt động Marketing- Mix
  • Chương 2: Thực trạng hoạt động Marketing- Mix tại Công ty TNHH TM -DV -TT Sunflower
  • Chương 3: Thực trạng và giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động Marketing- Mix tại Công ty TNHH MTV Đạt

Ngoài ra bên mình có nhận viết thuê báo cáo thực tập, hỗ trợ sinh viên marketing hoàn thành tốt bài báo cáo tốt nghiệp. Liên hệ ngay Zalo 0909 232 620 để được tư vấn và hỗ trợ nhanh chóng

Contact Me on Zalo