Báo cáo thực tập về marketing truyền thông tại Công ty ABC

Rate this post

Bài mẫu Báo cáo thực tập về marketing truyền thông tại Công ty này AD chia sẻ tới các bạn đang học chuyên ngành Marketing. Đây là bài mẫu 9 điểm mà AD muốn chia sẻ tới cho các bạn cùng tham khảo về chủ đề Marketing truyền thông tại công ty ABC. Với bài mẫu này AD chia sẻ với các bạn Lý do chọn đề tài, vấn đề nghiên cứ, phương pháp nghiên cứu, trình bày báo cáo, nhật kí thực tập và ứng dụng nghiên cứu này vào đời sống.

Ngoài ra, hiện tại AD còn nhận viết các bài luận như báo cáo, khóa luận, luận văn,… các bạn có nhu cầu liên hệ với AD qua zalo BaocaothuctapMarketing trao đổi chi tiết nhận phản hồi nhanh chóng nhé!


MỤC LỤC

1. Tên đề tài nghiên cứu

Giải pháp truyền thông phục hồi hậu covid 19 của ABC

2. Lý do chọn đề tài Báo cáo thực tập về marketing truyền thông tại Công ty ABC

Kinh tế ngày càng phát triển, sự cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt. Hơn nữa, ngày nay chu kỳ sống của sản phẩm ngày càng ngắn, cho nên quan điểm “hữu xạ tự nhiên hương” không còn phù hợp nữa. Chính vì vậy mà vai trò của truyền thông ngày càng quan trọng trong việc đưa sản phẩm của doanh nghiệp đến gần với khách hàng.  Thông qua chiến lược truyền thông marketing, doanh nghiệp không chỉ thông tin cho khách hàng tiềm năng biết được lợi thế, công dụng, giá trị, lợi ích của sản phẩm mang lại cho người tiêu dùng mà còn giúp doanh nghiệp quảng bá thương hiệu. Vì vậy, chiến lược truyền thông marketing ngày càng được các doanh nghiệp chú trọng.

Hiện nay dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tới kinh tế nhiều nước trên thế giới và khu vực. Tại Việt Nam, dịch bệnh COVID-19 đã tác động tới nhiều mặt đời sống kinh tế – xã hội của đất nước, trong đó có lĩnh vực bất động sản. Một số doanh nghiệp yếu về tài chính đã không có nguồn thu để trả lương cho người lao động và thanh toán các nghĩa vụ tài chính đến hạn cho Nhà nước hoặc tổ chức tín dụng, những doanh nghiệp có thể tích lũy vốn thì cũng đủ nguồn lực để tiếp tục triển khai đầu tư dự án. Trong cơ chế thị trường định hướng XHCN, hội nhập kinh tế thế giới và khu vực đã và sẽ xuất hiện thêm nhiều đối thủ cạnh tranh. Đặc biệt, khủng hoảng kinh tế do dịch covid Việt Nam cũng chịu không ít ảnh hưởng đã và đang tạo thêm nhiều khó khăn cho ngành kinh doanh thiết bị chiếu sáng nói chung và ABC. Những khó khăn trên đã tạo áp lực đòi hỏi lãnh đạo ABC cần phải thay đổi để đưa sản phẩm đến gần với khách hàng hơn, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường để có thể giữ vững vị thế trên thị trường cũng như có thể mở rộng quy mô đem lại hiệu quả kinh doanh cao hơn. Chính vì những lý do trên đề tài “Giải pháp truyền thông phục hồi hậu covid 19 của ABC” của em được lựa chọn và thực hiện.

XEM THÊM ⇒ DỊCH VỤ VIẾT THUÊ BÁO CÁO THỰC TẬP 

3. Vấn đề nghiên cứu khi làm bài Báo cáo thực tập về marketing truyền thông 

Đề xuất một số giải pháp để hoàn thiện hoạt động truyền thông phục hồi hậu covid 19 tại ABC dựa trên cơ sở nghiên cứu lý luận về truyền thông marketing cũng như thực trạng hoạt động truyền thông marketing tại ABC

4. Phương pháp nghiên cứu:

4.1. Các mục tiêu cụ thể – Các câu hỏi nghiên cứu trong bài Báo cáo thực tập về marketing truyền thông 

– Nghiên cứu một số vấn đề cơ bản về hoạt động truyền thông Marketing.

– Nghiên cứu thực trạng hoạt động truyền thông phục hồi hậu covid 19 của ABC.

– Đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động truyền thông Marketing phục hồi hậu covid 19 của ABC.

4.2. Cơ sở lý luận (hoặc cơ sở khoa học) của nghiên cứu

4.2.1. Khái niệm marketing: marketing hỗn hợp và nội dung phối hợp trong marketing mix

4.2.2. Truyền thông marketing:

– Bản chất của truyền thông marketing

– Quá trình truyền thông marketing

4.2.3. Các công cụ truyền thông marketing: Quảng cáo (Advertisement), Quan hệ công chúng (PR – Public Relation), Kích thích tiêu thụ (Sale Promotion), Bán hàng cá nhân (Personal Selling)

4.3. Phạm vi nghiên cứu và thu thập dữ liệu

Đối tượng nghiên cứu của luận văn: Những vấn đề lý luận và thực tiễn về hoạt động truyền thông marketing của doanh nghiệp

Phạm vi nghiên cứu

Về nội dung: Luận văn nghiên cứu thực tiễn hoạt động truyền thông Marketing phục hồi hậu covid 19 tại ABC.

Về thời gian: Đánh giá hoạt động truyền thông Marketing hiện tại của công ty, Thời gian nghiên cứu là giai đoạn từ 2016-2019.

Từ những thông tin thu thập được, tác giả sẽ dùng phương pháp tổng hợp, thống kê, phân tích, so sánh, đánh giá… để đưa ra một số kết luận và đề xuất giải pháp đẩy mạnh hoạt động truyền thông Marketing phục hồi hậu covid 19 tại ABC.

XEM THÊM ⇒ Mẫu Báo cáo thực tập Marketing 

5. Trình bày báo cáo nghiên cứu

Phần 1: mở đầu

 • Lý do chọn đề tài;
 • Mục tiêu nghiên cứu và các câu hỏi nghiên cứu;
 • Phương pháp nghiên cứu;
 • Phạm vi nghiên cứu;
 • Các nghiên cứu trước có liên quan đến đề tài;
 • Kết cấu chung của đề tài.

Phần 2: Lý luận tổng quan

2.1       Tổng quan về marketing

2.1.1   Khái niệm marketing

2.1.2   Marketing hỗn hợp

2.2       Truyền thông marketing

2.2.1   Bản chất của truyền thông marketing

2.2.2   Quá trình truyền thông marketing

2.2.3   Các công cụ truyền thông marketing

2.3       Ứng dụng internet trong truyền thông marketing

2.3.1 Quảng cáo trực tuyến

2.3.2 Website

2.3.3 Thư điện tử (Email)

Phần 3: THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG PHỤC HỒI HẬU COVID 19 CỦA ABC

3.1. Tổng quan về ABC

3.1.1   Quá trình hình thành và phát triển

3.1.2   Chức năng, nhiệm vụ

3.1.3   Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý

3.1.4   Tình hình nguồn lực của công ty

3.1.5   Sản phẩm/dịch vụ của Công ty

3.1.6   Kết quả kinh doanh

3.2       Tổng quan về thị trường thiết bị chiếu sáng hiện nay

3.3       Thực trạng hoạt động truyền thông marketing tại ABC

3.3.1   Xác định công chúng mục tiêu

3.3.2   Xác định mục tiêu truyền thông

3.3.3   Thiết kế thông điệp truyền thông

3.3.4   Lựa chọn kênh truyền thông

3.3.5   Xác định ngân sách truyền thông

3.3.6   Quyết định về hệ thống truyền thông

3.3.6.2 Bản chất của sản phẩm

3.3.7   Đo lường kết quả truyền thông

3.3.8   Tổ chức và quản lý truyền thông marketing hợp nhất

3.3.9   Nguồn lực cho hoạt động truyền thông Marketing

3.3.9.1 Nguồn nhân lực

3.3.9.2 Nguồn lực cơ sở vật chất

3.3.10 Một số hoạt động truyền thông mà Công ty đã thực hiện

3.4       Đánh giá chung về hoạt động truyền thông phục hồi hậu covid 19 của ABC

3.4.1   Các thành tựu

3.4.2   Những hạn chế

3.4.3   Nguyên nhân của các hạn chế

Phần 4: GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG PHỤC HỒI HẬU COVID 19 CỦA ABC

4.1 Các căn cứ tiền đề để hoàn thiện hoạt động truyền thông tại ABC

4.1.1 Định hướng phát triển của ABC

4.1.2   Đặc điểm thị trường và khách hàng của công ty 

4.1.3   Đặc điểm sản phẩm của Công ty

4.1.4   Các yếu tố môi trường vĩ mô và vi mô ảnh hưởng đến các quyết định truyền thông của Công ty

4.1.4.1            Các yếu tố vĩ mô

4.1.4.2            Các yếu tố vi mô

4.2       Giải pháp truyển thông cho các sản phẩm thiết bị chiếu sáng của Công ty

4.2.1   Xác định lại công chúng mục tiêu

4.2.2   Thiết kế thông điệp truyền thông

4.2.3   Hoàn thiện kênh truyền thông

4.2.4   Quyết định lựa chon công cụ/phương tiện truyền thông

4.2.4.1            Quảng cáo

4.2.4.2            Kích thích tiêu thụ

4.2.4.3            Bán hàng cá nhân 

4.2.4.4            Marketing trực tiếp

4.2.5   Giải pháp về đánh giá hiệu quả chương trình truyền thông

4.2.6   Xây dựng chương trình truyền thông IMC

Phần 5: kết luận

Danh mục tài liệu trích dẫn và tài liệu tham khảo

Báo cáo thực tập về marketing truyền thông tại Công ty
Báo cáo thực tập về marketing truyền thông tại Công ty

6. Thời gian nghiên cứu Báo cáo thực tập về marketing truyền thông 

TÓM TẮT KẾ HOẠCH THỰC TẬP
Thời gian Mục tiêu Kế hoạch hành động
Từ 17/04 đến 23/04 – Hiểu về công ty và tình hình thực tế của công ty. – Đọc các tài liệu về công ty trên website, các bài phân tích của các học giả, các báo cáo tài chính để hiểu về công ty 
+ Quá trình hình thành và phát triển – Tham khảo các tài liệu liên quan, và tài liệu nội bộ được công ty cung cấp để hiểu rõ về các lĩnh vực hoạt động của công ty.
+  Sứ mệnh và viễn cảnh – Tự phân tích tình hình thực tế của công ty qua từ các tài liệu đã đọc, xâu chuỗi các sự kiện một cách logic

 

 

 

 

 

+ Cơ cấu tổ chức
+  Nguồn lực
+ Văn hóa công ty
+ Tình hình kinh doanh
– Các quy định của công ty
Từ 24/04 đến 30/04 – Thích nghi với môi trường làm việc mới và văn hóa công ty. – Ăn mặc lịch sự, phù hợp với nơi công sở.
– Hòa đồng với các nhân viên của công ty và tạo dựng mối quan hệ thân thiện. – Thực hiện đúng các quy định của công ty về giờ giấc.
  – Tôn trọng, biết lắng nghe và rút kinh nghiệm từ những góp ý của các nhân viên trong công ty.
  – Trong thời gian thực tập phải viết nhật ký thực tập: ghi nhận lại tất cả các công việc thực hiện hàng ngày (mô tả công việc và cách thực hiện, rút kinh nghiệm về những thành công, thất bại trong quá trình thực hiện, tự  đánh giá kết quả ) 
Từ 01/05 đến 08/05 – Hiểu về chức năng, trách nhiệm của phòng/ ban đang thực tập. – Hỏi các anh chị trong phòng/ để hiểu rõ hơn về vị trí mình đang thực tập.
– Học tập thái độ và phong cách làm việc chuyên nghiệp của các anh chị trong công ty – Quan sát công việc của các nhân viên công ty.
  – Bắt đầu làm những công việc đơn giản được giao.
Từ 08/05 đến 14/05 – Nắm bắt và trau dồi tốt các kỹ năng nghề nghiệp. -Quan sát công việc của các anh chị trong phòng để học hỏi thêm
+Theo dõi các sản phẩm trưng bày -Rút kinh nghiệm từ những bài học thực tế và công việc được giao.
+Kiểm tra, đối chiếu, các hóa đơn chi và thu cho việc bán hàng từ nội bộ của công ty -Hỏi thêm các anh chị những gì còn thắc mắc hay chưa hiểu

 

-Sử dụng thành thạo các thiết bị văn phòng  
Từ 15/05 đến 21/05 – Chủ động hơn trong công việc, khẳng định năng lực của bản thân. – Chủ động tiếp cận công việc và sẵn sàng hỗ trợ nhân viên công ty để có thể hoàn thành các công việc chung. 
– Học hỏi những kỹ năng quản trị, kiến thức về kinh doanh trong thực tiễn

 

– Quan sát phong cách quản trị của những nhà quản trị tại công ty, phân tích sự vận hành của bộ phận tài chính trong công ty như thế nào.

 

Từ 22/05 đến 26/05 – Hoàn thiện báo cáo thực tập. – Phân tích sâu về tình hình công ty.
– Nhận diện được năng lực nghề nghiệp cá nhân. Xác định đúng đắn mục tiêu, con đường nghề nghiệp của bản thân trong tương lai, những thiếu sót cần học hỏi thêm và khắc phục.

 

 

– Đánh giá sự thay đổi của bản thân từ đầu kỳ thực tập cho đến nay, điểm mạnh, điểm yếu như thế nào
– Từ đánh giá của bản thân, xác định các điểm thiếu sót cần tiếp tục học hỏi và khắc phục
– Định hướng con đường nghề nghiệp của bản thân qua những trải nghiệm.

XEM THÊM ⇒ Mẫu Báo cáo thực tập Marketing truyền thông

7. Ứng dụng của nghiên cứu từ bài Báo cáo thực tập về marketing truyền thông 

Luận văn tốt nghiệp này hứa hẹn là một tài liệu hữu ích về vấn đề ứng dụng lý thuyết về hoạt động truyền thông Marketing vào thực tế của một doanh nghiệp cung cấp thiết bị chiếu sáng tại Việt Nam. Đây là một lĩnh vực kinh doanh rất mới mẻ và trong tương lai hứa hẹn sẽ có nhiều doanh nghiệp tham gia vào thị trường này. Do vậy, kết quả của luận văn sẽ là một tài liệu tham khảo cho các sinh viên ngành QTKD nói chung, chuyên ngành truyền thông Marketing nói riêng cũng như các nhà quản trị Marketing trong việc tìm hiểu lý thuyết về truyền thông Marketing.

DOWNLOAD

Tiếp theo đây là một số đề tài báo cáo thực tập marketing chuyên đề báo cáo thực tập truyền thông Marketing để bạn có thể viết bài báo cáo thực tập của mình hay nhất .Mọi thắc mắc bạn cũng có thể liên hệ tới chúng tôi để được hỗ trợ sớm nhất và có những gói dịch vụ ưu đãi nhất cho bạn .

Báo Cáo Thực Tập Truyền Thông Marketing Tại Công Ty Gương

 1. Báo Cáo Thực Tập Truyền Thông Marketing Tại Công Ty TNHH Kiếng á Châu
 2. Báo Cáo Thực Tập Truyền Thông Marketing Tại Gương Bỉ Navado, Gương Bỉ Nhập Khẩu!
 3. Báo Cáo Thực Tập Truyền Thông Marketing Tại Thiết Bị Vệ Sinh Tuấn Linh
 4. Báo Cáo Thực Tập Truyền Thông Marketing Tại Công Ty Cổ Phần DOORCLICK
 5. Báo Cáo Thực Tập Truyền Thông Marketing Tại Công Ty TNHH Kính Đình Quốc
 6. Báo Cáo Thực Tập Truyền Thông Marketing Tại Công Ty Cổ Phần Kế Hoạch Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng Thành Phố
 7. Báo Cáo Thực Tập Truyền Thông Marketing Tại Công Ty TNHH MTV Sản Xuất Dịch Vụ Thương Mại Kiếng Tấn Phát
 8. Báo Cáo Thực Tập Truyền Thông Marketing Tại Công Ty TNHH Kính Trang Trí Nội Thất Hòa Bình
 9. Báo Cáo Thực Tập Truyền Thông Marketing Tại Công Ty TNHH Gương Kính Tân An Vinh
 10. Báo Cáo Thực Tập Truyền Thông Marketing Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Trọng Lê
 11. Báo Cáo Thực Tập Truyền Thông Marketing Tại Gương Dây Da Việt Nam
 12. Báo Cáo Thực Tập Truyền Thông Marketing Tại Công Ty TNHH SUS Việt Nam
 13. Báo Cáo Thực Tập Truyền Thông Marketing Tại Công Ty Cổ Phần Morehome
 14. Báo Cáo Thực Tập Truyền Thông Marketing Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Trang Trí Nội Thất Thương Mại Dịch Vụ Thành Tuấn
 15. Báo Cáo Thực Tập Truyền Thông Marketing Tại Công Ty TNHH MTV Sản Xuất Vĩnh Phú
 16. Báo Cáo Thực Tập Truyền Thông Marketing Tại Công Ty TNHH HATACO Việt Nam
 17. Báo Cáo Thực Tập Truyền Thông Marketing Tại Doanh Nghiệp Gương Kính Khúc Minh Hòa
 18. Báo Cáo Thực Tập Truyền Thông Marketing Tại Công Ty TNHH Bảo Khánh Mirror
 19. Báo Cáo Thực Tập Truyền Thông Marketing Tại Công Ty TNHH Dantalax Việt Nam
 20. Báo Cáo Thực Tập Truyền Thông Marketing Tại Công Ty TNHH MTV Hồng Ngạn
 21. Báo Cáo Thực Tập Truyền Thông Marketing Tại CN Tổng Công Ty Viglacera – Công Ty CP
 22. Báo Cáo Thực Tập Truyền Thông Marketing Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Trường Oanh
 23. Báo Cáo Thực Tập Truyền Thông Marketing Tại Công Ty TNHH Vinh Oanh
 24. Báo Cáo Thực Tập Truyền Thông Marketing Tại Công Ty TNHH Inox Decor
 25. Báo Cáo Thực Tập Truyền Thông Marketing Tại Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Khánh An
 26. Báo Cáo Thực Tập Truyền Thông Marketing Tại Công Ty TNHH TM DV Xây Dựng TOT
 27. Báo Cáo Thực Tập Truyền Thông Marketing Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Bắc á
 28. Báo Cáo Thực Tập Truyền Thông Marketing Tại Công Ty TNHH MTV SX Xây Dựng Và TM Hùng Phát
 29. Báo Cáo Thực Tập Truyền Thông Marketing Tại Cửa Hàng Đồ Gỗ Trang Trí
 30. Báo Cáo Thực Tập Truyền Thông Marketing Tại Công Ty TNHH TM & SX Nhật Nguyệt Tinh Tú
 31. Báo Cáo Thực Tập Truyền Thông Marketing Tại Công Ty TNHH Kính & Gương Chang Hung
 32. Báo Cáo Thực Tập Truyền Thông Marketing Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Ngọc Anh 1
 33. Báo Cáo Thực Tập Truyền Thông Marketing Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Đúc Việt
 34. Báo Cáo Thực Tập Truyền Thông Marketing Tại Công Ty TNHH Gia Công Gương Kính Số 1
 35. Báo Cáo Thực Tập Truyền Thông Marketing Tại Công Ty CP Phát Triển Thương Mại Và Đầu Tư Minh Quân

 

Báo Cáo Thực Tập Truyền Thông Marketing Tại Công Ty Khẩu Trang

 1. Báo Cáo Thực Tập Truyền Thông Marketing Tại Công Ty CP Thương Mại Quốc Tế Thịnh Long
 2. Báo Cáo Thực Tập Truyền Thông Marketing Tại Công Ty TNHH Thiết Bị An Toàn Bảo Hộ á Châu
 3. Báo Cáo Thực Tập Truyền Thông Marketing Tại Công Ty TNHH SX TM DV Huỳnh Gia
 4. Báo Cáo Thực Tập Truyền Thông Marketing Tại Cơ Sở Sản Xuất Xuất Khẩu Đồ Mỹ Nghệ Tre Hun Khói – Nghệ Nhân Nguyễn Kỳ
 5. Báo Cáo Thực Tập Truyền Thông Marketing Tại Khẩu Trang Cosy
 6. Báo Cáo Thực Tập Truyền Thông Marketing Tại Công Ty TNHH SXTM Thiết Kế May Thêu Thu Hương
 7. Báo Cáo Thực Tập Truyền Thông Marketing Tại Công Ty TNHH Phát Triển XNK Thành Phát
 8. Báo Cáo Thực Tập Truyền Thông Marketing Tại Công Ty TNHH Nam Việt Toàn Cầu
 9. Báo Cáo Thực Tập Truyền Thông Marketing Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Ứng Dụng An Vinh
 10. Báo Cáo Thực Tập Truyền Thông Marketing Tại Công Ty CP Thương Mại Quốc Tế Thịnh Long
 11. Báo Cáo Thực Tập Truyền Thông Marketing Tại Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Nhập Khẩu Xưởng Vớ Việt
 12. Báo Cáo Thực Tập Truyền Thông Marketing Tại Vải Vụn Lâm Vĩ – Cơ sở Lâm Vĩ
 13. Báo Cáo Thực Tập Truyền Thông Marketing Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Toàn Thắng Group
 14. Báo Cáo Thực Tập Truyền Thông Marketing Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Minh Tiến Sài Gòn
 15. Báo Cáo Thực Tập Truyền Thông Marketing Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Minh Đạt
 16. Báo Cáo Thực Tập Truyền Thông Marketing Tại Công Ty Cổ Phần May Thêu Hải Phòng
 17. Báo Cáo Thực Tập Truyền Thông Marketing Tại Công Ty TNHH An Toàn Bảo Hộ Lao Động Tiến Phát
 18. Báo Cáo Thực Tập Truyền Thông Marketing Tại Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Và Dịch Vụ Kim Bảo
 19. Báo Cáo Thực Tập Truyền Thông Marketing Tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Xuất Nhập Khẩu Thiết Bị Y Tế Và Khẩu Trang HD Mask
 20. Báo Cáo Thực Tập Truyền Thông Marketing Tại Công Ty TNHH May Mặc Tân Phương
 21. Báo Cáo Thực Tập Truyền Thông Marketing Tại Dony Garment Company Limited
 22. Báo Cáo Thực Tập Truyền Thông Marketing Tại Cơ Sở Sản xuất Và Dịch Vụ Thương Mại May Mặc Đông Đô
 23. Báo Cáo Thực Tập Truyền Thông Marketing Tại Công Ty TNHH SX TM Và XNK Vinatowel Việt Nam
 24. Báo Cáo Thực Tập Truyền Thông Marketing Tại Công Ty TNHH Bình Minh Việt
 25. Báo Cáo Thực Tập Truyền Thông Marketing Tại Công Ty TNHH Nam Việt Toàn Cầu
 26. Báo Cáo Thực Tập Truyền Thông Marketing Tại Công Ty TNHH SX TM Và XNK Vinatowel Việt Nam
 27. Báo Cáo Thực Tập Truyền Thông Marketing Tại Công Ty TNHH Handan
 28. Báo Cáo Thực Tập Truyền Thông Marketing Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Sài Gòn APT
 29. Báo Cáo Thực Tập Truyền Thông Marketing Tại Công Ty TNHH ATK Safety Vina
 30. Báo Cáo Thực Tập Truyền Thông Marketing Tại Công Ty TNHH LEXFAS
 31. Báo Cáo Thực Tập Truyền Thông Marketing Tại Công Ty TNHH LEXFAS
 32. Báo Cáo Thực Tập Truyền Thông Marketing Tại Công Ty TNHH ATK Safety Vina
 33. Báo Cáo Thực Tập Truyền Thông Marketing Tại Công Ty TNHH SX TM May Ba Lô Túi Xách Hợp Phát
 34. Báo Cáo Thực Tập Truyền Thông Marketing Tại Công Ty TNHH Eross Việt Nam
 35. Báo Cáo Thực Tập Truyền Thông Marketing Tại Công Ty TNHH TT GLOBAL

5 Bài Mẫu Download Miễn Phí Chuyên Đề Báo Cáo Thực Tập Truyền Thông Marketing

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Bài 1:Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thông marketing cho Công ty sơn Tổng hợp Hà Nội

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Bài 2:Chính sách truyền thông marketing của các doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh nhà ở trên địa bàn thành phố Hà Nội 

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

 

Bài 3:Đánh giá thực trạng tình hình truyền thông marketing của sữa rửa mặt Clear & Clear 

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Bài 4:Nghiên cứu hoạt động truyền thông Marketing cho thương hiệu bia Tiger tại thị trường miền Bắc 

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Bài 5:Hoạt động marketing truyền thông xã hội (Social Media Marketing) trên thế giới và khả năng áp dụng tại Việt Nam


Trên đây là những chia sẻ về 70 đề tài và 5 bài mẫu download miễn phí bạn có thể tham khảo để viết bài báo cáo thực tập truyền thông marketing tốt nhất .Trên trang BaocaothuctapMarketing.com còn rất nhiều tài liệu các bạn tìm kiếm và tải về miễn phí vận dụng vào bài làm của mình ngay nha.

Contact Me on Zalo