Các nhân tố tác động đến chuyển dịch cơ cấu lao động

Rate this post

Báo cáo thực tập marketing xin giới thiệu và chia sẻ tới các bạn sinh viên bài báo cáo là Các nhân tố tác động đến chuyển dịch cơ cấu lao động để các bạn làm tài liệu tham khảo cho mình.
Định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành kinh tế
Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành kinh tế và chuyển dịch cơ cấu lao ñộng có mối liên hệ hữu cơ, chuyển dịch cơ cấu lao ñộng vừa là ñòi hỏi vừa là hệ quả của chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành kinh tế. Trong phần này chúng ta ñề cập ñến yếu tố ñịnh hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành sẽ tác ñộng như thế nào ñến chuyển dịch cơ cấu lao ñộng.
Quy mô và chất lượng nguồn nhân lực
Không thể có sự chuyển dịch cơ cấu lao ñộng khi mà quy mô nguồn nhân lực không ñáp ứng ñược những ñòi hỏi của cơ cấu kinh tế theo ngành kinh tế, nhân tố gần như là dễ ñáp ứng nhất của hầu hết các nền kinh tế trên thế giới.
Sự phát triển của khoa học công nghệ
Khoa học công nghệ không chỉ tạo ra các công cụ lao ñộng mới mà cả phương pháp sản xuất mới, do ñó mở ra khả năng mới về kết quả sản xuất và tăng năng suất lao ñộng.
Quá trình ñô thị hoá và công nghiệp hóa
Theo lý thuyết của Todaro, quá trình ñô thị hoá gắn liền với quá trình di dân từ nông thôn ra thành thị, quá trình di chuyển lao ñộng từ khu vực nông nghiệp sang khu vực phi nông nghiệp. Việc di chuyển này trực tiếp làm giảm tỷ trọng lao ñộng ngành nông nghiệp, tăng tỷ trọng lao ñộng ngành công nghiệp và dịch vụ dẫn ñến thay ñổi cơ cấu lao ñộng.
Chênh lệch thu nhập
Thu nhập là có vai trò sống còn ñối với người lao ñộng. Nó là mục tiêu là ñộng lực thúc ñẩy người lao ñộng trong quá trình sản xuất. Xu hướng chung của người lao ñộng là tìm những công việc phù hợp và có thu nhập cao, do ñó việc chênh lệch thu nhập giữa ngành này và ngành khác là một trong những căn cứ quan trọng nhất ñể người lao
ñộng quyết ñịnh chọn một ngành ñể làm việc.
Trình độ phát triển của thị trường lao động
Một trong những ñặc trưng của thị trường lao ñộng ñó là nơi mua bán hàng hóa sức lao ñộng và cung, cầu lao ñộng là những yếu tố quan trọng nhất trên thị trường lao ñộng. Thị trường lao ñộng có vai trò quan trọng thúc ñẩy sự di chuyển lao ñộng trong xã hội.
Nhân tố hệ thống chính sách
Nhà nước tác ñộng vào quá trình chuyển dịch cơ cấu lao ñộng ngành thông qua hệ thống các chính sách: chính sách phát triển khoa học công nghệ; chính sách ñầu tư mà ñặc biệt là cơ cấu ñầu tư; chính sách phát triển các ngành, chính sách phát triển nguồn nhân lực… Hệ thống các chính sách này ñã tác ñộng toàn diện ñến quá trình chuyển dịch cơ cấu lao ñộng, vừa trực tiếp vừa gián tiếp.

Ngoài ra các bạn tham khảo bài viết: Khái niệm và sự cần thiết của chuyển dịch cơ cấu lao động

 

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo