Chiến lược marketing xuất khẩu thủy sản Công ty Đông Phương- Quảng Nam

Rate this post

Báo cáo thực tập marketing xin chia sẻ tới các bạn sinh viên tài liệu về Chiến lược marketing xuất khẩu thủy sản Công ty Đông Phương- Quảng Nam để các bạn làm tài liệu tham khảo và học tập cho mình trong quá trình viết báo cáo thực tập của mình được tốt nhất.

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
Xuất khẩu thuỷ sản là một trong những ngành kinh tế xuất khẩu chủ lực của Việt Nam ñã và ñang vươn ra nhiều thị trường, vùng lãnh thổ trên thế giới. Cho ñến nay, Thuỷ hải sản Việt Nam ñã vươn ra, có mặt trên 70 quốc gia, và vùng lãnh thổ, thâm nhập vào các thị trường khó tính như Mỹ, Nhật, Tây Âu, Bắc Âu…và ñạt ñược doanh thu xuất khẩu và sự tín nhiệm của người tiêu dùng thế giới. Tuy nhiên trong những năm gần ñây xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam bị cạnh tranh gay gắt, nhiều quốc gia và thị trường nhập khẩu ñã dựng lên các rào cản kỷ thuật, tăng cường các quy ñịnh về vi lượng, các vụ kiện chống bán phá giá, thiên tai … ñã làm cho xuất khẩu thủy sản Việt Nam ñứng trước khó khăn, thách thức mới ñòi hỏi phải hoạch ñịnh chiến lược marketing cho toàn ngành và từng công ty xuất khẩu thủy sản riêng biệt.
Thành phần kinh tế tư nhân ñang ngày càng phát triển và chiếm tỷ trọng ngày càng lớn hơn trong nền kinh tế nước ta. Sự năng ñộng sáng tạo của doanh nghiệp Việt Nam trong ñó có các doanh nghiệp tư nhân ñã góp phần tạo nên sản lượng và doanh thu xuất khẩu vượt bậc. Tuy nhiên ñiểm còn hạn chế của thành phần kinh tế này còn chưa coi trọng và hiểu biết về Marketing cho sản phẩm và cho doanh nghiệp, nhất là ñối với những doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản ñang ñối mặt trước những thách thức của cạnh tranh và hội nhập kinh tế thế giới, với những hiểu biết và kiến thức ñược học và nghiên cứu của mình.
Tác giả mạnh dạn chọn ñề tài “Hoạch định chiến lược marketing cho nhóm hàng xuất khẩu thủy sản của Công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Phương- Quảng Nam” làm đề tài nghiên cứu.Tác giả mong muốn có thể ñóng góp một phần nhỏ hỗ trợ cho sự phát triển bền vững của công ty, ñồng thời, góp phần vào sự phát triển chung của toàn ngành xuất khẩu thủy sản và kinh tế ñất nước.

2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI
Mục ñích nghiên cứu của ñề tài là phân tích và ñánh giá thực trạng hoạt ñộng marketing và công tác hoạch ñịnh chiến lược marketing của Công ty TNHH Đông Phương thời gian qua. Trên cơ sở ñó luận văn hoạch ñịnh Chiến lược marketing cho Công ty trong thời gian tới.

3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
Đối tượng nghiên cứu của ñề tài: Các mối quan hệ trong hoạt ñộng nghiên cứu và khai thác thị trường nhóm hàng thuỷ sản của Công ty TNHH Đông Phương.
Phạm vi nghiên cứu: Đề tài ñánh giá thực trạng Marketing của Công ty trong 5 năm qua, ñồng thời xây dựng Chiến lược marketing cho nhóm hàng thuỷ sản xuất khẩu thuỷ sản của Công ty từ nay ñến năm 2020.

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Trong quá trình nghiên cứu, luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu cơ bản như phương pháp phân tích dữ liệu, tổng hợp thống kê và so sánh. Trong quá trình nghiên cứu, các phương pháp này ñược sử dụng một cách linh hoạt, hoặc kết hợp hoặc riêng lẻ ñể giải quyết các vấn ñề một cách tốt nhất.

5. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI
Kết quả nghiên cứu của ñề tài góp phần làm cơ sở khoa học cho việc hoạch ñịnh chiến lược Marketing cho nhóm hàng xuất khẩu thuỷ sản. Từ cơ sở nghiên cứu của luận văn xây dựng hoạch ñịnh chiến lược Marketing cho công ty TNHH Đông Phương.

6. NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI
Luận văn được chia thành 3 chương như sau:

Chương 1: Cơ sở lý thuyết của Đề tài.
Chương 2: Thực trạng hoạt động kinh doanh và hoạt động Marketing của công ty TNHH Đông Phương trong thời gian qua.
Chương 3: Hoach định Chiến lược marketing cho nhóm hàng thuỷ sản xuất khẩu của Công ty TNHH Đông Phương.

Ngoài ra các bạn tham khảo bài viết: Dịch vụ , môi trường và chiến lược marketing

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo