Báo cáo thực tập chiến lược phân phối mặt hàng sữa Vinamilk tại Công ty

Rate this post

Chia sẻ Đề tài báo cáo: Hoàn thiện chiến lược phân phối mặt hàng sữa Vinamilk tại Công ty. Đây là Đề tài báo cáo thực tập Marketing mà mình muốn chia sẻ đến những bạn sinh viên chưa có đề tài làm báo cáo. 

Ngành marketing có nhiều chủ đề để viết báo cáo như: Marketing online, marketing mix, hoạt động chiêu thị, giá cả, sản phẩm,.. Các bạn có thể xem thêm những chủ đề này để viết báo cáo thực tập Marketing tại Website: Baocaothuctap.net 

Đề tài: Hoàn thiện chiến lược phân phối mặt hàng sữa Vinamilk tại Công ty 

Chương 1: Cơ sở lý luận về quản trị kênh phân phối

1.1.Tổng quan về kênh phân phối

 • 1.1.1. Định nghĩa kênh phân phối
 • 1.1.2. Các loại kênh phân phối
  • 1.1.2.1. Các kênh đơn
  • 1.1.2.2. Các kênh truyền thống
 • 1.1.3. Cấu trúc của kênh phân phối
  • 1.1.3.1 Kênh cấp 1
  • 1.1.3.2.  Kênh cấp 2
  • 1.1.3.3. Kênh đặc biệt

1.2.  Tổ chức và họat động của kênh phân phối

 • 1.2.1 Tổ chức của kênh phân phối
 • 1.2.2.Họat động của kênh phân phối

1.3. Các nội dung cơ bản của quản trị kênh phân phối

 • 1.3.1. Chính sách tuyển chọn các thành viên trong kênh phân phối
 • 1.3.2. Chính sách khuyến khích các thành viên trong kênh phân phối
 • 1.3.3. Đánh giá các thành viên của kênh phân phối
 • 1.3.4. Xử lý mâu thuẫn trong kênh phân phối

Xem thêm: Khóa luận: Lập kế hoạch Digital Marekting cho sản phẩm Ducati V4 cty oto

Chương 2: Thực trạng hoạt động quản trị kênh phân phối tại công ty

2.1. Tổng quan về Công Ty TNHH Nghĩa Châu

 • 2.1.1. Quá trình hình thành và quá trình phát triển
  • 2.1.1.1. Quá trình hình thành
  • 2.1.1.2.Quá trình phát triển
 • 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ và ngành nghề kinh doanh
  • 2.1.2.1.Chức năng
  • 2.1.2.2.Nhiệm vụ
 • 2.1.3. Tầm nhìn, sứ mạng
 • 2.1.4 Sản phẩm dịch vụ
 • 2.1.5.Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong 3 năm (2017 – 2019)

2.2. Thực trạng hoạt động kênh phân phối tại công ty TNHH Nghĩa Châu

 • 2.2.1.Cấu trúc kênh phân phối của công ty TNHH Nghĩa Châu
  • 2.2.1.1.Kênh cấp 1
  • 2.2.1.2. Kênh  cấp 2
  • 2.2.1.3.Kênh cấp 3
  • 2.2.1.4.Một số kết quả hoạt động của kênh phân phối trong các năm qua
 • 2.2.2.Thực trạng hoạt động quản trị kênh phân phối tại công ty TNHH Nghĩa Châu
  • 2.2.2.1.Tổ chức bộ máy quản trị kênh phân phối
  • 2.2.2.2.Chính sách quản lý kênh phân phối với các thành viên trong kênh
  • 2.2.2.3.Chính sách duy trì và phát triển kênh phân phối

2.3. Đánh giá về hoạt động quản lý hệ thống kênh phân phối

 • 2.3.1.Ưu điểm
 • 2.3.2.Tồn tại

Xem thêm: Đề cương: Phân tích thực trạng Marketing Online tại Công ty, ĐẶC SẮC

Chương 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hệ thống kênh phân phối tại Công ty

3.1.Định hướng phát triển của công ty

 • 3.1.1. Những định hướng chung của công ty
 • 3.1.2. Kế hoạch phát triển năm 2020-2022

3.2.Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống kênh phân phối tại công ty TNHH Nghĩa Châu

KẾT LUẬN

Bên trên là Đề cương viết báo cáo tốt nghiệp Marketing với đề tài: Hoàn thiện chiến lược phân phối mặt hàng sữa Vinamilk tại Công ty. Nếu bạn nào có nhu cầu triển khai viết bài với đề tài trên hoặc Đề tài báo cáo tốt nghiệp Marketing khác hãy liên hệ đến Dịch vụ viết báo cáo tốt nghiệp qua Zalo 09 09 23 26 20 để được tư vấn và báo giá chi tiết.

Contact Me on Zalo