TOP 15 Đề cương Báo cáo thực tập hoạt động Marketing Mix

Rate this post

Dưới đây là 15 Đề cương Báo cáo thực tập hoạt động Marketing Mix được mình chọn lọc từ các bài điểm cao, đánh giá tốt. Vai trò của Đề cương đối với bài Báo cáo thực tập tốt nghiệp là rất quan trọng, cho nên để có một Đề cương đầy đủ ý, ăn trọn điểm là điều không dễ dàng. Chia sẻ với các bạn 15 mẫu Đề cương Báo cáo thực tập hoạt động trong Marketing Mix nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu tham khảo hoàn thành tốt bài Báo cáo thực tập tốt nghiệp.

Ngoài ra, nếu các bạn đang trong thời gian thực tập nhưng vẫn chưa lựa chọn được đề tài, công ty thực tập, hay không có thời gian để làm bài, thì hãy inbox zalo mình ngay nhé. Mình sẽ tư vấn miễn phí.


ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO THỰC TẬP HOẠT ĐỘNG MARKETING KHÁCH SẠN

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ KHÁCH SẠN SIGNATURE SAIGON

 • 1.1. Sự hình thành và phát triển của Khách sạn Signature Saigon
 • 1.2.1. Chức năng
 • 1.2.2. Nhiệm vụ
 • 1.3. Cơ cấu tổ chức Khách sạn Signature Saigon
 • 1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận
 • 1.4. Hệ thống sản phẩm của Khách sạn Signature Saigon
 • 1.4.1. Sản phẩm về phòng ngủ
 • 1.4.2. Sản phẩm về phòng họp, hội nghị, yến tiệc
 • 1.4.3. Sản phẩm về ẩm thực
 • 1.4.4. Các sản phẩm, dịch vụ khác
 • 1.5.Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong 3 năm (2016 – 2018)

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA KHÁCH SẠN SIGNATURE SAIGON NĂM 2018

 • 2.1. Phân tích thực trạng hoạt động marketing Mix tại Khách Sạn Signature Saigon Hotel
 • 2.1.1. Chiến lược sản phẩm
 • 2.1.2. Chiến lược giá
 • 2.1.3. Chiến lược phân phối
 • 2.1.4. Chiến lược chiêu thị
 • 2.12.5. Doanh thu đạt được trong 3 năm 2015 –2018
 • 2.2.Phân tích các yếu tố bên ngoài tác động đến khách sạn
 • 2.2.1. Phân tích các yếu tố vi mô
 • 2.2.2. Phân tích các yếu tố vĩ mô
 • 2.2.3. Phân tích các yếu tố nội bộ khách sạn
 • 2.3. Ma trận SWOT
 • 2.4. Đánh giá chung về hoạt động marketing của Khách sạn Signature Saigon

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM THU HÚT KHÁCH CHO KHÁCH SẠN SIGNATURE SAIGON

 • 3.1. Phương hướng phát triển của Khách sạn Signature Saigon
 • 3.2. Giải pháp marketing nhằm thu hút khách cho khách sạn
 • 3.2.1 Chính sách sản phẩm
 • 3.2.4 Chính sách xúc tiến

KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO THỰC TẬP HOẠT ĐỘNG MARKETING NỘI THẤT

CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU

 • 1.1.Lí do chọn đề tài
 • 1.2.Mục tiêu của đề tài
 • 1.3.Ý nghĩa thực tiễn
 • 1.4.Phạm vi – Đối tượng nghiên cứu
 • 1.5.Cơ cấu đề tài: bao gồm 5 chương

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN

 • 2.1 Các khái niệm liên quan
 • 2.1.1 Khái niệm Marketing
 • 2.1.2 Khái niệm Marketing – Mix
 • 2.2  Mục tiêu và vai trò của Marketing- Mix
 • 2.2.1 Mục tiêu
 • 2.2.2.Vai trò
 • 2.3.Các chính sách Marketing –Mix
 • 2.3.1 Chính sách sản phẩm
 • 2.4.1Chính sách giá
 • 2.3.2.Chính sách phân phối
 • 2.5.4 Chính sách xúc tiến thương mại

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH NGHIÊN CỨU

 • 3.1. Phương pháp nghiên cứu
 • 3.2. Phương pháp thu thập thông tin
 • 3.2.1. Phương pháp thu thập thông tin thứ cấp
 • 3.2.2. Phương pháp thu thập thông tin sơ cấp
 • 3.3 Phương pháp chọn mẫu

CHƯƠNG 4: THỰC TRẠNG MARKETING MIX SẢN PHẨM NỘI THẤT CỦA CÔNG TY TNHH SAO NAM VIỆT TẠI THỊ TRƯỜNG TP.HCM

 • 4.1.Tổng quan về công ty TNHH Sao Nam Việt
 • 4.1.1. Lịch sử hình thành của Công ty
 • 4.1.3. Chức năng-nhiệm vụ của Công ty
 • 4.1.3.1. Chức năng
 • 4.1.3.2.   Nhiệm vụ
 • 4.1.4. Cơ cấu tổ chức công ty TNHH Sao Nam Việt
 • 4.1.5 Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong 3 năm (2014 – 2016)  
 • 4.2 Thực trạng hoạt động marketing mix sản phẩm nội thất cao cấp tại công ty TNHH Sao Nam Việt
 • 4.2.1 Sản phẩm (Product)
 • 4.2.2 Giá cả (Price)
 • 4.2.3 Kênh phân phối (Place)
 • 4.2.4 Hoạt động chiêu thị (Promotion)
 • 4.3 Đánh giá kết quả khảo sát thị trường
 • 4.3.1 Thống kê khách hàng
 • 4.3.2 Kết quả khảo sát khách hàng về công tác marketing mix của công ty

CHƯƠNG 5 :NHẬN XÉT  GIẢI PHÁP

 • 5.1. Định hướng phát triển
 • 5.2.Một số giải pháp      
 • 5.2.1 Định vị thương hiệu bằng chất lượng sản phẩm ( Product)
 • 5.2.2 Đẩy mạnh hoạt động marketing cho thương hiệu MANAGER – Nội thất dành cho sếp. ( Product – Price – Place – Promotion)
 • 5.3 Hoàn thiện quy trình chăm sóc khách hàng trong và sau bán hàng

KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

Xem thêm: Dịch vụ viết thuê Báo cáo thực tập

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO TỐT NGHIỆP HOẠT ĐỘNG MARKETING NỘI THẤT

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU

 • 1.1 Lý do chọn đề tài
 • 1.2     Mục tiêu nghiên cứu
 • 1.3 Đối tượng nghiên cứu
 • 1.4 Phạm vi nghiên cứu
 • 1.5     Phương pháp nghiên cứu
 • 1.6     Kết cấu của báo cáo

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT PHÂN PHỐI 

 • 1.1 Lịch sử hình thành và phát triển
 • 1.2  Nhiệm vụ và chức năng của công ty
 • 1.2.1 Nhiệm vụ
 • 1.2.2 Chức năng
 • 1.3     Hệ thống tổ chức của công ty
 • 1.3.1 Sơ đồ tổ chức của công ty
 • 1.3.2 Nhiệm vụ và chức năng của các phòng ban
 • 1.5.    Tổng quan về lĩnh vực hoạt động của công ty
 • 1.5.1 Giới thiệu sơ lược về các dòng sản phẩm của công ty
 • 1.5.2 Tình hình hoạt động
 • 1 .6 Một số kết quả hoạt động chủ yếu của công ty

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING MIX CHO DÒNG GHẾ MANAGER TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT PHÂN PHỐI.

 • 2.1 Thực trạng hoạt động marketing mix cho thương hiệu MANAGER – Nội thất dành cho sếp
 • 2.1.1. Chiến lược marketing
 • 2.1.2. Chiến lược marketng mix
 • 2.1.2.1 Sản phẩm (Product)
 • 2.1.2.2  Giá cả (Price)
 • 2.1.2.3 Kênh phân phối (Place)
 • 2.1.2.4 Hoạt động chiêu thị (Promotion)
 • 2.2. Đánh giá hoạt động marketing cho dòng ghế MANAGER của công t
 • 2.2.1 Phân tích SWOT
 • 2.2.1.1 Cơ hội ( Opportunities)
 • 2.2.1.2 Thách thức ( Threats)
 • 2.2.1.3  Điểm mạnh (Strengths)
 • 2.2.1.4 Điểm yếu (Weakness)
 • 2.2.2 Đánh giá ưu – nhược điểm của hoạt động marketing
 • 2.2.2.1 Ưu điểm
 • 2.2.2.2 Hạn chế

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG MARKETING MIX CHO THƯƠNG HIỆU GHẾ MANAGER TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT PHÂN PHỐI.

 • 3.1 Cơ sở, quan điểm đề ra giải pháp
 • 3.2 Các giải pháp
 • 3.2.1 Đẩy mạnh hoạt động marketing cho thương hiệu MANAGER – Nội thất dành cho sếp. ( Product – Price – Place – Promotion):
 • 3.2.2 Hoàn thiện quy trình chăm sóc khách hàng trong và sau bán hàng:

KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO THỰC TẬP HOẠT ĐỘNG MARKETING NỘI THẤT

MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH TM DV NỘI THẤT TINH TÚ

 • 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
 • 1.1.1.Thông tin công ty
 • 1.1.2.Tầm nhìn và sứ mạng
 • 1.1.3.Quá trình phát triển
 • 1.2. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu bộ máy tổ chức của công ty
 • 1.2.1. Chức năng
 • 1.2.2. Nhiệm vụ
 • 1.3. Cơ cấu tổ chức
 • 1.3.1. Sơ đồ tổ chức
 • 1.3.2. Chức năng và nhiệm vụ
 • 1.4. Đánh giá chung về tình hình sản xuất kinh doanh của công ty qua các năm 2018 – 2020

Tóm tắt chương 1

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING MIX TẠI CÔNG TY TNHH TM DV NỘI THẤT TINH TÚ

 • 2.1. Phân tích thực trạng hoạt động marketing mix tại công ty TNHH TM DV nội thất Tinh Tú
 • 2.1.1. Chiến lược sản phẩm
 • 2.1.2. Chiến lược giá bán
 • 2.1.3. Chiến lược phân phối
 • 2.1.4. Chiến lược truyền thông
 • 2.2 Đánh giá chung về hoạt động marekting mix công ty TNHH TM DV nội thất Tinh Tú
 • 2.2.1 Ưu điểm
 • 2.2.2 Nhược điểm

Tóm tắt chương 2

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM GÓP PHẦN HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETING MIX TẠI CÔNG TY TNHH TM DV NỘI THẤT TINH TÚ

 • 3.1. Định hướng của công ty TNHH TM DV nội thất Tinh Tú
 • 3.2. Kiến nghị 1
 • 3.3. Kiến nghị 2
 • 3.4. Kiến nghị 3

KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO TỐT NGHIỆP HOẠT ĐỘNG MARKETING DU LỊCH

CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH VIETTOURIST

 • 1.1. Qúa trình hình thành và phát triển
 • 1.2. Chức năng và nhiệm vụ
 • 1.3. Cơ cấu tổ chức
 • 1.3.1 Sơ đồ tổ chức
 • 1.3.2 Chức năng và nhiệm vụ các phòng ban
 • 1.4. Đánh giá hoạt động của công ty trong 3 năm 2014-2016
 • TÓM TẮT CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 2: TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG MARKETING MIX TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH VIETTOURIST

 • 2.1 Thực trạng công tác marketing tại công ty
 • 2.1.1. Sản phẩm
 • 2.1.1.1.Theo nhóm sản phẩm
 • 2.1.1.2.Cơ sở lưu trú
 • 2.1.1.3.Cơ sở ăn uống và vui chơi giải trí
 • 2.1.1.4.Vận chuyển khách du lịch
 • 2.1.2.Phân phối
 • 2.1.2.1.Kênh trực tiếp
 • 2.1.2.2.Kênh gián tiếp
 • 2.2 Đánh giá ưu điểm và nhược điểm
 • 2.2.1 Ưu điểm
 • 2.2.2 Nhược điểm
 • Tóm tắt chương 2

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC MARKETING MIX TẠI CÔNG TY CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH VIETTOURIST

 • 3.1 Phương hướng hoạt động của công ty đến năm 2020
 • 3.2 Một số kiến nghị
 • 3.2.1 Kiến nghị 1
 • 3.2.2 Kiến nghị 2
 • 3.2.3 Kiến nghị 3
 • 3.2.4 Kiến nghị 4
 • TÓM TẮT CHƯƠNG 3

KẾT LUẬN

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO THỰC TẬP HOẠT ĐỘNG MARKETING MỸ PHẨM

 LỜI MỞ ĐẦU

PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH B.QUEEN

 • 1.1 Lịch sử hình thành và phát triển
 • 1.2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty
 • 1.2.1. Chức năng
 • 1.2.2. Nhiệm vụ
 • 1.3. Cơ cấu tổ chức của công t y
 • 1.3.1. Sơ đồ tổ chức
 • 1.3.2. Chức năng phòng ban
 • 1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty qua 3 năm 2017 – 2019

PHẦN 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING – MIX TẠI CÔNG TY TNHH B.QUEEN TRONG 3 NĂM 2017 – 2019

 • 2.1. Giới thiệu phòng kinh doanh
 • 2.2 Môi trường Marketing của Công ty TNHH B.Queen
 • 2.2.1 Môi trường vi mô
 • 2.2.2 Môi trường vĩ mô
 • 2.3.Thực trạng các chính sách Marketing-Mix của Công ty TNHH B.Queen
 • 2.3.1 Chính sách về sản phẩm (Product)
 • 2.3.2 Chính sách về giá (Price)
 • 2.3.3 Chính sách về phân phối (Place)
 • 2.3.4 Chính sách về xúc tiến hỗn hợp (Promotion)
 • 2.4. Đánh giá chung về thực trạng các chính sách Marketing-Mix của Công ty TNHH B.Queen
 • 2.4.1 Ưu điểm
 • 2.4.2 Nhược điểm

PHẦN 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH MARKETING-MIX TẠI CÔNG TY TNHH B.QUEEN

 • 3.1. So sánh lý thuyết và thực tế
 • 3.2. Bài học kinh nghiệm
 • 3.3 Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách Marketing – Mix cho Công ty TNHH B.Queen
 • 3.3.1 Về sản phẩm
 • 3.3.2 Về giá  
 • 3.3.3 Về phân phối  
 • 3.3.4 Về xúc tiến hỗn hợp  

KẾT LUẬN

Xem thêm: Bài mẫu Báo cáo thực tập Marketing

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HOẠT ĐỘNG MARKETING ĐÈN CHIẾU SÁNG

CHƯƠNG MỞ ĐẦU

 1. Lý do chọn đề tài
 2. Mục tiêu nghiên cứu
 3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
 4. Phương pháp nghiên cứu
 5. Bố cục

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CÔNG TY TNHH TMDV CHIẾU SÁNG VIỆT NAM

 • 1.1. Sự cần thiết của đèn chiếu sáng
 • 1.2. Lịch sử hình thành và phát triển
 • 1.2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty
 • 1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động của công ty
 • 1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty qua 3 năm 2015 – 2017
 • Tóm tắt chương 1

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC MARKETING – MIX CỦA CÔNG TY TNHH TMDV CHIẾU SÁNG VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN 2015 – 2017

 • 2.1. Tổng quan môi trường kinh doanh xây lắp điện chiếu sáng
 • 2.1.1. Quy mô thị trường
 • 2.1.2. Tiềm năng phát triển thị trường
 • 2.1.3 Xu hướng Ngành
 • 2.2. Các yếu tố tác động đến chiến lược marketing của Công ty TNHH TMDV Chiếu Sáng Việt Nam
 • 2.2.1. Yếu tố vĩ mô
 • 2.2.2. Yếu tố vi mô
 • 2.3. Phân tích chiến lược S-T-P
 • 2.3.1. Phân khúc thị trường
 • 2.3.2. Chọn thị trường mục tiêu
 • 2.3.3. Định vị
 • 2.4. Phân tích chiến lược marketing – mix sản phẩm của Công ty TNHH TMDV Chiếu Sáng Việt Nam
 • 2.4.1. Phân tích chiến lược sản phẩm
 • 2.4.2. Phân tích chiến lược giá
 • 2.4.3. Phân tích chiến lược phân phối
 • 2.4.4. Phân tích chiến lược chiêu thị
 • 2.4.5. Phân tích yếu tố con người
 • 2.4.6. Quy trình cung cấp dịch vụ
 • 2.5. Ma trân SWOT
 • 2.5.1 Strengths (Điểm mạnh)
 • 2.5.2 Weaknesses (Điểm yếu)
 • 2.5.3 Opportunities (Cơ hội)
 • 2.5.4 Threats (Thách thức)
 • Tóm tắt chương 2

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC MARKETING – MIX CHO CÔNG TY TNHH TMDV CHIẾU SÁNG VIỆT NAM

 • 3.1. Mục tiêu phát triển của doanh nghiệp
 • 3.2. Giải pháp hoàn thiện chiến lược marketing – mix cho Công ty TNHH TMDV Chiếu Sáng Việt Nam
 • 3.2.1. Giải pháp 1
 • 3.2.2. Giải pháp 2
 • 3.2.3. Giải pháp 3
 • 3.2.4. Giải pháp 4
 • 3.2.5. Giải pháp 5
 • 3.2.6. Giải pháp 6
 • 3.3. Một số kiến nghị
 • 3.3.1 Đối với Nhà nước
 • 3.3.2 Đối với doanh nghiệp
 • Tóm tắt chương 3

KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HOẠT ĐỘNG MARKETING IN

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH IN TUẤN VŨ

 • 1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty
 • 1.2.Các ngành nghề kinh doanh
 • 1.3 Sơ đồ tổ chức bộ máy của công ty
 • 1.3.1 Sơ đồ tổ chức
 • 1.3.2. Chức năng nhiệm vụ của từng bộ máy quản lý       
 • 1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong 3 năm (2013 – 2015)
 • TÓM TẮT CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 2.THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING MIX TẠI CÔNG TY TNHH IN TUẤN VŨ

 • 2.1 Hoạt động marketing Mix của công ty TNHH In Tuấn Vũ
 • 2.1.1.Chính sách sản phẩm
 • 2.1.2 Chính sách giá
 • 2.1.3.Chính sách phân phối
 • 2.1.4.Chính sách quảng cáo và chiêu thị
 • 2.2.Đánh giá hoạt động marketing Mix của công ty TNHH In Tuấn Vũ
 • 2.2.1.Ưu điểm
 • 2.2.2.Hạn chế
 • TÓM TẮT CHƯƠNG 2

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ MARKETING MIX TẠI CÔNG TY TNHH IN TUẤN VŨ

 • 3.1. Một số giải pháp marketing mix  nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty TNHH In Tuấn Vũ
 • 3.1.1. Kiến nghị 1
 • 3.1.2. Kiến nghị 2
 • 3.1.3. Kiến nghị 3 
 • 3.2. Kiến nghị khác

KẾT LUẬN

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO THỰC TẬP HOẠT ĐỘNG MARKETING IN ẤN

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH TÂN SÁNG TẠO

 • 1.1 Thông tin về công ty TNHH Tân Sáng Tạo
 • 1.1.1.Sơ lược về sự hình thành và phát triển
 • 1.1.2.Tổ chức và các lĩnh vực hoạt động
 • 1.1.3.Tổ chức quản lý sử dụng các nguồn lực
 • 1.1.4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (  2013-2015)
 • 1.2. Thông tin về phòng marketing
 • 1.2.1.Giới thiệu chung về phòng marketing
 • 1.2.2.Đặc điểm, yêu cầu.
 • 1.2.3.Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ liên quan.
 • TÓM TẮT CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG MARKETING MIX TẠI CÔNG TY TNHH TÂN SÁNG TẠO

 • 2.1 Thực trạng Marketing Mix được sử dụng tại công ty TNHH Tân Sáng Tạo
 • 2.1.1.Chính sách sản phẩm
 • 2.1.2. Chính sách giá bán
 • 2.1.3. Chính sách phân phối
 • 2.1.4. Chính sách xúc tiến
 • 2.2. Mô tả công việc thực tập
 • TÓM TẮT CHƯƠNG 2

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC MARKETING TẠI CÔNG TY TNHH TÂN SÁNG TẠO

 • 3.1 Đánh giá chung về marketing  tại công ty TNHH Tân Sáng Tạo
 • 3.1.1 Những ưu điểm     
 • 3.1.2 Những hạn chế      
 • 3.2. Các kiến nghị  nâng cao hiệu quả công tác marketing online tại công ty TNHH Tân Sáng Tạo
 • 3.2.1 Kiến nghị 1
 • 3.2.2 Kiến nghị 2
 • TÓM TẮT CHƯƠNG 3

KẾT LUẬN 

Báo cáo thực tập Marketing

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO THỰC TẬP HOẠT ĐỘNG MARKETING KHÁCH SẠN

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG MARKETING TRONG KINH DOANH DỊCH VỤ

 • 1.1. Một số khái niệm cơ bản
 • 1.1.1. Khái niệm Marketing
 • 1.1.2. Khái niệm dịch vụ
 • 1.1.3. Đặc điểm của Marketing trong kinh doanh dịch vụ
 • 1.2. Các hoạt động Marketing trong kinh doanh dịch vụ
 • 1.2.1. Nghiên cứu thị trường
 • 1.2.2. Phân đoạn thị trường. Xác định thị trường mục tiêu
 • 1.2.3. Thiết lập chương trình Marketing Mix
 • 1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động Marketing trong kinh doanh dịch vụ
 • 1.3.1. Những yếu tố vi mô
 • 1.3.2. Những yếu tố vĩ mô
 • TIỂU KẾT CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI KHÁCH SẠN DAEWOO

 • 2.1. Khái quát về khách sạn Daewoo
 • 2.1.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức nhà của khách sạn Daewoo
 • 2.2. Thực trạng về hoạt động Marketing tại khách sạn
 • 2.2.1. Nghiên cứu thị trường
 • 2.2.2. Xác định thị trường mục tiêu
 • 2.2.3. Chính sách sản phẩm
 • 2.2.4. Chính sách giá
 • 2.2.5. Chính sách phân phối
 • 2.2.6. Chính sách xúc tiến
 • 2.2.7. Chính sách con người
 • 2.2.8. Chính sách quy trình dịch vụ
 • 2.2.9. Chính sách về cơ sở vật chất hữu hình tại khách sạn
 • 2.3. Đánh giá hiệu quả hoạt động Marketing Mix của khách sạn
 • 2.4. Những kết quả đạt được, tồn tại và nguyên nhân trong hoạt động Marketing Mix tại khách sạn Daewoo
 • 2.4.1. Những kết quả đạt được
 • 2.4.2. Những tồn tại trong hoạt động Marketing Mix của khách sạn
 • 2.4.3. Nguyên nhân của những tồn tại trong hoạt động Marketing Mix của khách sạn Daewoo.
 • TIỂU KẾT CHƯƠNG 2

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MARKETING – MIX TẠI KHÁCH SẠN DAEWOO

 • 3.1. Định hướng hoạt động kinh doanh của khách sạn
 • 3.2. Định hướng hoạt động Marketing Mix của khách sạn Daewoo trong thời gian tới
 • 3.3. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Marketing Mix của khách sạn Daewoo
 • 3.3.1. Giải pháp về chính sách sản phẩm
 • 3.3.2. Giải pháp về chính sách phân biệt giá
 • 3.3.3. Giải pháp về chính sách xúc tiến
 • 3.3.4. Giải pháp về chính sách phân phối
 • 3.3.5. Giải pháp về chính sách con người

KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO THỰC TẬP HOẠT ĐỘNG MARKETING IN ẤN

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MARKETING MIX

 • 1.1.Khái niệm về marketing
 • 1.2. .Các quan niệm về Marketing
 • 1.3. .Vai trò và chức năng Marketing
 • 1.4. Marketing – mix
 • 1.4.1. Sản phẩm
 • 1.4.2. Giá
 • 1.4.3. Phân phối
 • 1.4.4. Chiêu thị
 • 1.5. Các yếu tố ảnh hưởng marketing – mix
 • 1.5.1. Yếu tố môi trường vĩ mô
 • 1.5.2. Yếu tố môi  trường vi mô
 • 1.5.3. Yếu tố môi trường nội bộ

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA CÔNG TY CP NAM HẢI QNC

 • 2.1 Tổng quan thị trường ngành hàng
 • 2.1.1. Thị trường thế giới
 • 2.1.2. Thị trường Việt Nam
 • 2.1.3. Môi trường vĩ mô 
 • 2.1.4. Môi trường vi mô 
 • 2.2. Giới thiệu khái quát về công ty CP Nam Hải QNC   
 • 2.2.1. Giới thiệu chung
 • 2.2.2. Chức năng và nhiệm vụ,tôn chỉ hoạt động của công ty
 • 2.2.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy và cơ sở vật chất và mạng lưới kinh doanh của công ty
 • 2.2.4 Kết quả hoạt động kinh doanh 2013-2015
 • 2.3 Thực trạng ứng dụng marketing Mix vào hoạt động kinh doanh của công ty
 • 2.3.1 Chọn thị trường mục tiêu
 • 2.3.2.Chiến lược 4p
 • 2.3.2.1 Sản phẩm
 • 2.3.2.2. Gía
 • 2.3.2.3. Phân phối
 • 2.3.2.4. Xúc tiến
 • 2.4. Đánh giá kết quả khảo sát

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MARKETING MIX CỦA CÔNG TY CP NAM HẢI QNC

 • 3.1 Đánh giá việc ứng dụng hoạt động marketing
 • 3.2 Phân tích SWOT      
 • 3.2.1. Điểm mạnh
 • 3.2.2. Điểm yếu    
 • 3.2.3.  Cơ hội
 • 3.2.4. Thách thức
 • 3.3 Một số biện pháp cụ thể hoàn thiện
 • 3.3.1. Giải pháp Marketing mix
 • 3.3.2. Một số giải pháp khác

Kết luận

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO TỐT NGHIỆP HOẠT ĐỘNG MARKETING MIX

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MARKETING MIX TRONG DOANH NGHIỆP

 • 1.1. Marketing
 • 1.1.1. Khái niệm về marketing
 • 1.1.2.Vai trò của marketing
 • 1.2.Mục tiêu và nhiệm vụ của marketing
 • 1.2.1 Mục tiêu Marketing
 • 1.2.2. Chức năng của Marketing
 • 1.3. Marketing mix
 • 1.3.1. Sản phẩm
 • 1.3.2. Giá
 • 1.3.3. Phân phối
 • 1.3.4. Xúc tiến

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC MARKETING MIX TẠI CÔNG TY TNHH SAO NAM VIỆT

 • 2.1. Tổng quan về Công ty TNHH Sao Nam Việt
 • 2.1.1. Giới thiệu về công ty TNHH Sao Nam Việt
 • 2.1.2. Lịch sử hình thành của công ty TNHH Sao Nam Việt
 • 2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ và ngành nghề kinh doanh chủ yếu của công ty TNHH Sao Nam Việt
 • 2.1.3.1 Chức năng
 • 2.1.3.2 Nhiệm vụ
 • 2.1.3.3 Ngành nghề kinh doanh chủ yếu của công ty
 • 2.1.4 Đặc điểm tổ chức quản lý của công ty
 • 2.1.4.1 Bộ máy tổ chức của công ty
 • 2.1.4.2 Chức năng và nhiệm vụ của từng phòng ban
 • 2.1.5 Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong 3 năm (2017 – 2019)
 • 2.2. Thực trạng công tác marketing mix tại Công ty TNHH Sao Nam Việt
 • 2.2.1. Phân tích hoạt động marketing Mix tại công ty TNHH Sao Nam Việt
 • 2.2.1.1 Về sản phẩm
 • 2.2.1.2. Về giá
 • 2.2.1.3. Về phân phối
 • 2.2.1.4. Về chiêu thị
 • 2.2.2. Yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động marketing Mix của Công ty TNHH Sao Nam Việt
 • 2.2.2.1. Đối thủ cạnh tranh:
 • 2.2.2.2. Thị trường tiêu thụ
 • 2.2.2.3. Hệ thống marketing hiện tại của ngành
 • 2.2.2.4. Nguồn lực công ty
 • 2.2.4  Phân tích ma trận SWOT của công ty Minh Hòa Thành
 • 2.2.4.1 Strengths (Điểm mạnh)
 • 2.2.4.2 Weaknesses (Điểm yếu)
 • 2.2.4.3 Opportunities (Cơ hội)
 • 2.2.4.4 Threats (Thách thức)
 • 2.3. Đánh giá chung về ưu điểm và nhược điểm của Marketing Mix tại Công ty TNHH Sao Nam Việt
 • 2.3.1 Ưu điểm
 • 2.3.2 Nhược điểm

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ MARKETING TẠI CÔNG TY TNHH SAO NAM VIỆT

 • 3.1 Phương hướng phát triển của công ty
 • 3.2 Một số giải pháp hoàn thiện công tác marketing mix tại Công ty TNHH Sao Nam Việt
 • 3.2.1 Hoàn thiện chính sách sản phẩm
 • 3.2.2 Chiến lược giá cả
 • 3.2.3 Chiến lược phân phối
 • 3.2.4 Chiến lược chiêu thị

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Xem thêm: Danh sách Báo cáo thực tập Marketing Mix

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO TỐT NGHIỆP HOẠT ĐỘNG MARKETING SẮT THÉP

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH THÁI MINH HƯNG

 • 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
 • 1.2. Chức năng, nhiệm vụ và định hướng phát triển của công ty
 • 1.2.1. Chức năng
 • 1.2.2. Nhiệm vụ
 • 1.3. Gioi thiệu quá trình hoạt động chính
 • 1.4. Cơ cấu tổ chức
 • 1.5.Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty
 • 1.6. Đánh giá chung về công ty trên các mặt

CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ MARKETING MIX

 • 2.1. Tổng quan về quản trị marketing
 • 2.1.1. Khái niệm về marketing
 • 2.1.2.Khái niệm marketing mix
 • 2.1.3.Các thành phần marketing mix
 • 2.2.Nội dung Các thành phần của  marketing mix
 • 2.2.1 Chính sách sản phẩm
 • 2.2.2 chính sách giá
 • 2.2.3.Chinh sách phân phối
 • 2.2.4 Chính sách chiêu thị

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG MARKETING- MIX  CỦA CÔNG TY TNHH THÁI MINH HƯNG

 • 3.1. Phân tích thị trường
 • 3.2.Tổ chức bộ máy marketing
 • 3.3. Phân tích thực trạng marketing mix
 • 3.3.1 Phân tích chính sách sản phẩm
 • 3.3.2 Phân tích chính sách giá
 • 3.3.3 Phân tích chính sách phân phối
 • 3.3.4 Phân tích chính sách chiêu thị
 • 3.4 Đánh giá hoạt động marketing mix
 • 3.3.1 Đánh giá chính sách sản phẩm
 • 3.3.2 Đánh giá chính sách giá
 • 3.3.3 Đánh giá chính sách phân phối
 • 3.3.4 Đánh giá chính sách chiêu thị

CHƯƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MARKETING CHO CÔNG TY TNHH THÁI MINH HƯNG

 • 4.1. Định hướng của công ty trong những năm tới
 • 4.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện chiến lược marketing tại công ty
 • 4.2.1. Gỉai pháp về sản phẩm
 • 4.2.2.Giai pháp về phân phối
 • 4.2.3. Giai pháp về giá
 • 4.2.4. Giải pháp về chiêu thị

KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO TỐT NGHIỆP HOẠT ĐỘNG MARKETING DU LỊCH

LỜI MỞ ĐẦU

 1. Lý do chọn đề tài
 2. Mục tiêu nghiên cứu
 3. Phương pháp nghiên cứu
 4. Phạm vi nghiên cứu
 5. Kết cấu đề tài

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CTY CỔ PHẦN VIỆT ASIAN NHA TRANG

 • 1.1 Lịch sử hình thành và phát triển
 • 1.2 Chức năng, nhiệm vụ và ngành nghề kinh doanh chủ yếu
 • 1.2.1 Chức năng
 • 1.2.2 Nhiệm vụ
 • 1.3 Đặc điểm tổ chức quản lý của công ty
 • 1.3.1 Bộ máy tổ chức của công ty
 • 1.3.2 Chức năng và nhiệm vụ của từng phòng ban
 • 1.4. Tình hình nguồn nhân lực
 • 1.5. Kết quả hoạt động kinh doanh của cty cổ phần việt Asian Nha Trang 2016-2018
 • 1.6. Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới

CHƯƠNG 2:  PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING MIX TẠI CTY CỔ PHẦN VIỆT ASIAN NHA TRANG

 • 2.1. Phân tích thực trạng hoạt động marketing Mix tại cty cổ phần việt Asian Nha Trang
 • 2.1.1. Chiến lược sản phẩm
 • 2.1.2. Chiến lược giá
 • 2.1.3. Chiến lược phân phối
 • 2.1.4. Chiến lược chiêu thị
 • 2.2. Phân tích SWOT
 • 2.2.1. Điểm mạnh
 • 2.2.2. Điểm yếu
 • 2.2.3. Thời cơ
 • 2.2.4 Thách thức
 • 2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động marketing của công ty
 • 2.4. Đánh giá chung về hoạt động marketing của cty cổ phần việt Asian Nha Trang
 • 2.4.1. Ưu điểm
 • 2.4.2. Hạn chế

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC MARKETING MIX TẠI CTY CỔ PHẦN VIỆT ASIAN NHA TRANG

 • 3.1 phương hướng phát triển của công ty
 • 3.2 Một số giải pháp hoàn thiện quản trị marketing tại cty cổ phần việt Asian Nha Trang
 • 3.2.1 Hoàn thiện chính sách sản phẩm
 • 3.2.2.Chiến lược giá cả
 • 3.2.3.Chiến lược phân phối
 • 3.2.4.Chiến lược chiêu thị

KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

 ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO THỰC TẬP HOẠT ĐỘNG MARKETING NỘI THẤT

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MARKETING

 • 1.1 Khái quát về marketing
 • 1.1.1 Một số định nghĩa về marketing
 • 1.1.2 Sự ra đời và phát triển của marketing  
 • 1.1.3 Vai trò và chức năng của marketing    
 • 1.2 Các tiêu chí đánh giá cho chiến lược marketing hiệu quả     
 • 1.2.1 Tăng số lượng khách hàng        
 • 1.2.2 Tăng số lượng giao dịch trung bình     
 • 1.2.3 Tăng số lần mua hàng thường xuyên của khách hàng thân thiết  
 • 1.2.4 Quy mô thị trường tăng, thị phần tăng 
 • 1.2.5 Doanh thu và lợi nhuận tăng     

CHƯƠNG 2 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CP NỘI THẤT PHÂN PHỐI    

 • 2.1 Lịch sử hình thành và phát triển   
 • 2.2 Nhiệm vụ và chức năng của công ty       
 • 2.2.1 Nhiệm vụ
 • 2.2.2 Chức năng
 • 2.3 Hệ thống tổ chức của công ty
 • 2.3.1 Sơ đồ tổ chức của công ty
 • 2.3.2 Nhiệm vụ và chức năng của các phòng ban   
 • 2.4 Tổng quan về tình hình nhân sự của công ty    
 • 2.5 Tổng quan về lĩnh vực hoạt động của công ty
 • 2.5.1 Giới thiệu sơ lược về các dòng sản phẩm của công ty
 • 2.5.2 Tình hình hoạt động
 • 2.6 Một số kết quả hoạt động chủ yếu của công ty

CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING MIX CHO DÒNG GHẾ MANAGER TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT PHÂN PHỐI.

 • 3.1 Thực trạng marketing tại công ty Phân Phối
 • 3.1.1 Sản phẩm (Product)
 • 3.1.2. Giá cả (Price)
 • 3.1.3 Kênh phân phối (Place)
 • 3.1.4 Hoạt động chiêu thị (Promotion)
 • 3.2 Đánh giá hoạt động marketing cho dòng ghế MANAGER của công ty
 • 3.2.1 Phân tích SWOT
 • 3.2.1.1 Cơ hội ( Opportunities)
 • 3.2.1.2 Thách thức ( Threats)
 • 3.2.1.3 Điểm mạnh (Strengths)
 • 3.2.1.4 Điểm  yếu (Weakness)
 • 3.2.2 Đánh giá ưu – nhược điểm của hoạt động marketing
 • 3.2.2.1 Ưu điểm
 • 3.2.2.2 Hạn chế
 • 3.3 Các giải pháp
 • 3.3.1 Định vị thương hiệu bằng chất lượng sản phẩm ( Product)
 • 3.3.2 Đẩy mạnh hoạt động marketing cho thương hiệu MANAGER – Nội thất dành cho sếp. ( Product – Price – Place – Promotion
 • 3.3.3 Hoàn thiện quy trình chăm sóc khách hàng trong và sau bán hàng

KẾT LUẬN

DOWNLOAD

Chia sẻ với các bạn TOP 15 Đề cương Báo cáo thực tập hoạt động Marketing Mix được mình chọn lọc từ các bài điểm cao, đánh giá tốt. hy vọng sẽ tạo nên ý tưởng để các bạn hoàn tất tốt bài Báo cáo thực tập tốt nghiệp nha.

Ngoài ra, nếu các bạn đang trong thời gian thực tập nhưng vẫn chưa lựa chọn được đề tài, công ty thực tập, hay không có thời gian để làm bài, thì hãy inbox zalo mình ngay nhé. Mình sẽ tư vấn miễn phí.

Contact Me on Zalo