Đề cương Chiến lược marketing tại khách sạn BW

Rate this post

Đề cương Chiến lược marketing tại khách sạn BW: 1.1.1 Các khái niệm cơ bản 1.1.1.1 Khái niệm marketing 1.1.1.2 Khái niệm marketing khách sạn- du lịch …..

Ngoài ra, bên mình còn hỗ trợ bạn nào không có thời gian để viết bài báo cáo thực tập của mình, các bạn có thể liên hệ mình để mình tư vấn chọn đề tài và báo giá cụ thể hơn nha.

sdt/zalo: 0909 23 26 20

Đề cương Chiến lược marketing tại khách sạn BW

PHẦN I: MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ MARKETING VÀ CHIẾN LƯỢC MARKETING TRONG KINH DOANH KHÁCH SẠN 2
1.1.MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ MARKETING VÀ CHIẾN LƯỢC MARKETING 2
1.1.1 Các khái niệm cơ bản 2
1.1.1.1 Khái niệm marketing 2
1.1.1.2 Khái niệm marketing khách sạn- du lịch 3
1.1.2 Đặc điểm của sản phẩm khách sạn và việc vận dụng marketing vào trong kinh doanh khách sạn 4
1.1.2.1 Khái niệm sản phẩm khách sạn 4
1.1.2.2 Đặc điểm sản phẩm khách sạn 5
1.1.2.3 Sự cần thiết phải áp dụng marketing vào trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn 7
1.2 CHIẾN LƯỢC MARKETING 8
1.2.1 Khái niệm chiến lược marketing 8
1.2.2 Nội dung xây dựng chiến lược marketing 8
1.2.2.1 Lựa chọn thị trường mục tiêu 8
1.2.2.2.Chiến lựơc marketing – mix 11
1.2.2.3. Ngân sách marketing . 17
1.3 CÁC CHIẾN LƯỢC MARKETING 20
1.3.1. Chiến lược thị trường mục tiêu đơn 20
1.3.2. Chiến lược marketing tập trung 21
1.3.3. Chiến lược marketing toàn diện 21
1.3.4. Chiến lược marketing không phân biệt 21
PHẦN II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG KINH DOANH VÀ CHIẾN LƯỢC MARKETING TẠI KHÁCH SẠN BW 23
2.1 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA KHÁCH SẠN 23
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của khách sạn 23
2.1.2 Cơ cấu tổ chức,nhiệm vụ các phòng ban 24
1.1.3. Thực trạng kinh doanh của khách sạn. 27
2.1.4 Kết quả hoạt động kinh doanh của khách sạn 30
2.2 ĐÁNH GIÁ CHIẾN LƯỢC MARKETING CỦA KHÁCH SẠN BW 33
2.2.1 Thực trạng nghiên cứu nguồn khách của khách của khách sạn: 33
2.2.2. Hoạt động nghiên cứu đối thủ cạnh tranh. 36
2.2.3.Lựa chọn thị trường mục tiêu 38
2.2.4 Các chính sách marketing- mix 39
2.2.5 Ngân sách marketing 49
2.3 ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM 50
2.3.1 Ưu điểm 50
2.3.2 Nhược điểm 51
PHẦN III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC MARKETING TẠI KHÁCH SẠN BW. 54
3.1 CƠ SỞ CỦA VIỆC ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP 54
3.1.1 Xu hướng phát triển của du lịch. 54
3.1.2 Mục tiêu của khách sạn BW trong thời gian tới 57
3.1.3 Những thách thức và cơ hội của khách sạn BW : 59
3.2. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO KHÁCH SẠN BW: 62
3.2.1 Nghiên cứu thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu 63
3.2.2 Lựa chọn chiến lược marketing. 66
3.2.3. Hoàn thiện chính sách Marketing – Mix 68
3.2.4.Hoàn thiện ngân sách Marketing 75
3.2.5.Một số đề xuất khác với khách sạn. 76
3.3.CÁC ĐỀ XUẤT VĨ MÔ 77
3.3.1.Đối với chính phủ 77
3.3.2.Đối với tổng cục du lịch 78
3.3.3.Đối với thành phố Hà Nội 79
KẾT LUẬN 81

ngoài Đề cương Chiến lược marketing tại khách sạn ra, bạn có thể tải đề cương, bài mẫu marketing tại website. Chúc các bạn làm bài thật tốt

Contact Me on Zalo