Đề cương Chuyên đề Marketing- Mix cho sản phẩm máy tính

Rate this post

Đề cương Chuyên đề Marketing- Mix cho sản phẩm máy tính: 1: Sản phẩm 35Giá bán 37Kênh phân phối 41Xúc tiến hỗn hợp 44………

Ngoài ra, bên mình còn hỗ trợ bạn nào không có thời gian để viết bài báo cáo thực tập của mình, các bạn có thể liên hệ mình để mình tư vấn chọn đề tài và báo giá cụ thể hơn nha.

sdt/zalo: 0909 23 26 20

Đề cương Chuyên đề Marketing- Mix cho sản phẩm máy tính

CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ MARKETING CHO SẢN PHẨM VÀ PHỤ KIỆN CỦA CÔNG TY 3

I: Giới thiệu công ty 3

 1. Sản phẩm của công ty 4
 2. Các lĩnh vực kinh doanh của công ty. 7
 3. Cơ cấu lao động của công ty 9
 4. Năng lực tài chính của công ty. 11

II Kết quả kinh doanh của công ty 13

III. Các hoạt động marketing của Doanh nghiệp. 19

 1. Dịch vụ khách hàng 19
 2. Kênh phân phối 19
 3. xúc tiến hỗn hợp 20
ĐỀ CƯƠNG chi tiết Marketing Mix
ĐỀ CƯƠNG chi tiết Marketing Mix

CHUONGII: THỊ TRƯỜNG VÀ MÔI TRƯỜNG MARKETING CHO CÁC SẢN PHẨM MÁY TÍNH VÀ PHỤ KIỆN CỦA CÔNG TY QTECH 25

 1. Thị trường 25

II: Môi trường marketing của công ty 27

 1. Môi trường marketing bên ngoài 27
 2. Môi trương marketing bên trong 31

CHUONGIII: MARKETING – MIX CHO CÁC SẢN PHẨM MÁY TÍNH VÀ PHỤ KIỆN CỦA CÔNG TY QTECH 35

1: Sản phẩm 35

 1. Giá bán 37
 2. Kênh phân phối 41
 3. Xúc tiến hỗn hợp 44

KẾT LUẬN 54

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 55

CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ MARKETING CHO SẢN PHẨM VÀ PHỤ KIỆN CỦA CÔNG TY 3

I: Giới thiệu công ty 3

 1. Sản phẩm của công ty 4
 2. Các lĩnh vực kinh doanh của công ty. 7
 3. Cơ cấu lao động của công ty 9
 4. Năng lực tài chính của công ty. 11

II Kết quả kinh doanh của công ty 13

III. Các hoạt động marketing của Doanh nghiệp. 19

 1. Dịch vụ khách hàng 19
 2. Kênh phân phối 19
 3. xúc tiến hỗn hợp 20

CHUONGII: THỊ TRƯỜNG VÀ MÔI TRƯỜNG MARKETING CHO CÁC SẢN PHẨM MÁY TÍNH VÀ PHỤ KIỆN CỦA CÔNG TY QTECH 25

 1. Thị trường 25

II: Môi trường marketing của công ty 27

 1. Môi trường marketing bên ngoài 27
 2. Môi trương marketing bên trong 31

CHUONGIII: MARKETING – MIX CHO CÁC SẢN PHẨM MÁY TÍNH VÀ PHỤ KIỆN CỦA CÔNG TY QTECH 35

1: Sản phẩm 35

 1. Giá bán 37
 2. Kênh phân phối 41
 3. Xúc tiến hỗn hợp 44

KẾT LUẬN 54

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 55

 

ngoài Đề cương Chuyên đề Marketing- Mix cho sản phẩm máy tính ra, bạn có thể tải đề cương, bài mẫu marketing tại website. Chúc các bạn làm bài thật tốt

Contact Me on Zalo