Đề cương Marketing thu hút khách du lịch quốc tế

Rate this post

Đề cương Marketing thu hút khách du lịch quốc tế  1.1 Các khái niệm cơ bản  1.1.1. Du lịch và khách du lịch   1.1.1.1. Du lịch. 1.1.1.2. Khách du lịch.1.1.2. Doanh nghiệp kinh doanh du lịch. 1.1.3. Marketing du lịch

Ngoài ra, bên mình còn hỗ trợ bạn nào không có thời gian để viết bài báo cáo thực tập của mình, các bạn có thể liên hệ mình để mình tư vấn chọn đề tài và báo giá cụ thể hơn nha.

sdt/zalo: 0909 23 26 20

Đề cương Marketing thu hút khách du lịch quốc tế

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ GIẢI PHÁP MARKETING

1.1 Các khái niệm cơ bản

1.1.1. Du lịch và khách du lịch

1.1.1.1. Du lịch.

1.1.1.2. Khách du lịch.

1.1.2. Doanh nghiệp kinh doanh du lịch.

1.1.3. Marketing du lịch

1.1.4. Định hướng Marketing trong doanh nghiệp kinh doanh du lịch

1.1.5 Sự khác biệt trong marketing du lịch

1.2. Các giải pháp marketing thu hút du khách quốc tế.

1.2.1. Xác định thị trường mục tiêu và định vị hàng hoá dịch vụ

1.2.1.1. Phân khúc thị trường

1.2.1.2. Xác định thị trường mục tiêu.

1.2.1.3. Định vị sản phẩm

1.3 Đặc điểm tiêu dùng sản phẩm du lịch và mua tour của một số du khách quốc tế.

1.3.1 Đặc điểm tiêu dùng của khách du lịch Trung Quốc

1.3.2 Đặc điểm tiêu dùng của khách du lịch Pháp.

1.3.3 Đặc điểm tiêu dùng của khách du lịch Nhật

ĐỀ CƯƠNG marketing thu hút khách

1.3.4 Đặc điểm tiêu dùng của khách du lịch Hàn Quốc

1.3.5 Đặc điểm tiêu dùng của khách du lịch Mỹ

1.4. Các chiến lược Marketing tiếp cận với thị trường mục tiêu.

1.4.1. Chính sách sản phẩm

1.4.2. Chính sách giá.

1.4.3. Chính sách phân phối.

1.4.4. Chính sách xúc tiến.

1.4.5. Chính sách con người.

1.4.6. Chính sách lập chương trình marketing

1.4.7. Chính sách tạo mối quan hệ

Chương 2: TÌNH HÌNH KINH DOANH VÀ GIẢI PHÁP MARKETING CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH AN GIANG

2.1 Khái quát về hoạt động kinh doanh của công ty.

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty

2.1.2 Mô hình quản lý và cơ cấu tổ chức của Trung tâm du lịch AnGiang

2.1.3 Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận trong công ty

2.1.4 Đánh giá tính chất công việc và sự kết hợp hài hòa giữa các bộ phận

2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong những năm qua

2.2.1 Đặc điểm cơ sở vật chất của trung tâm:

2.2.2 Cơ cấu lao động

2.3. Các giải pháp Marketing – mix của công ty cổ phần du lịch An Giang

2.3.1 Chính sách sản phẩm

2.3.2 Chính sách giá

2.3.3 Chính sách phân phối

2.3.4 Chính sách xúc tiến.

2.3.5 Chính sách con người

2.4 Phân tích đánh giá giải pháp Marketing của công ty cổ phần du lịch An Giang

2.4.1 Chính sách sản phẩm

2.4.2 Chính sách giá :

2.4.3 Chính sách phân phối :

2.4.4 Chính sách xúc tiến

2.4.5 Chính sách con người

2.5. Thực trạng giải pháp marketing thu hút du khách quốc tế của công ty cổ phần du lịch An Giang

2.5.1. Công tác nghiên cứu thị trường

2.5.2 Xác định thị trường mục tiêu.

2.6.  Đánh giá chung về giải pháp Marketing của công ty

2.6.1  Những mặt đã làm được

2.6.2 Những mặt chưa làm được

Chương 3: HOÀN THIỆN CÁC GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM TĂNG CƯỜNG THU HÚT KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN VỚI CÔNG TY

3.1. Cơ sở của việc đưa ra giải pháp Marketing nhằm thu hút khách du lịch quốc tế đến với công ty cổ phần du lịch An Giang

3.1.1 Dự báo xu hướng phát triển của ngành du lịch Việt Nam

3.1.2 Phương hướng phát triển của công ty cổ phần du lịch An Giang

3.2. Hoàn thiện giải pháp Marketing – mix của công ty để thu hút khách du lịch quốc tế

3.2.1. Thiết kế về mặt chiến lược:

3.2.2. Đối với hình  thức điều tra bằng phỏng vấn trực tiếp:

3.2.3 Chính sách sản phẩm .

3.2.4. Chính sách giá

3.2.5 Chính sách phân phối

3.2.6. Chính sách xúc tiến.

3.3 Hoàn thiện Marketing – mix thị trường du khách quốc tế.

3.3.1. Đối với du khách quốc tế có thu nhập thấp

3.3.2. Đối với du khách có thu nhập cao

3.4. Một số kiến nghị để phát triển

3.4.1 Đối với chính phủ nhà nước và Tổng Cục Du Lịch Việt Nam

3.4.2 Đối với Tổng cục du lịch An Giang

3.4.2.1. Đối với tình hình chung về du lịch An Giang

3.4.2.2. Đối với doanh nghiệp du lịch tại An Giang

KẾT LUẬN

PHỤ LỤC

 

Contact Me on Zalo