Đề cương hoàn thiện hoạt động Marketing tại doanh nghiệp – CHUẨN

Rate this post

Đề cương hoàn thiện hoạt động Marketing 1.1 Định nghĩa về Marketing 1.2 Chức năng của Marketing 1.2.1 Phân tích khách hàng 1.2.2 Mua hàng 1.2.3 Bán hàng, 1.2. 4 Hoạch định dịch vụ và sản phẩm 1.2.5 Định giá
1.2.6 Phân phối 1.2.7 Nghiên cứu thị trường 1.3 Vai trò và ý nghĩa của Marketing

Ngoài ra, bên mình còn hỗ trợ bạn nào không có thời gian để viết bài báo cáo thực tập của mình, các bạn có thể liên hệ mình qua sdt/ zalo: 0909  23 26 20 để mình tư vấn chọn đề tài và báo giá cụ thể hơn nha.

Đề cương hoàn thiện hoạt động Marketing tại doanh nghiệp – CHUẨN

CHƯƠNG 1 : MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ MARKETING TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
1.1 Định nghĩa về Marketing
1.2 Chức năng của Marketing
1.2.1 Phân tích khách hàng
1.2.2 Mua hàng
1.2.3 Bán hàng
1.2. 4 Hoạch định dịch vụ và sản phẩm
1.2.5 Định giá
1.2.6 Phân phối
1.2.7 Nghiên cứu thị trường
1.3 Vai trò và ý nghĩa của Marketing
1.3.1 Vai trò
1.3.2 Ý nghĩa của Marketing
1.4 Các chiến lược của Marketing
1.4.1 Chiến lược sản phẩm
1.4.2 Những quy định về giá
1.4.2.1 Định giá trên cơ sở chi phí
1.4.2.2 Định giá trên cơ sở cạnh tranh
1.4.2.3 Định giá trên cơ sở khách hàng
1.4.2.4 Chiến lược giá tổng hợp
1.4.3 Chiến lược phân phối của Marketing
1.4.4 Chiến lược chiêu thị của Marketing
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI DOANH NGHIỆP XYZ
2.1 Giới thiệu về doanh nghiệp XYZ
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Doanh nghiệp XYZ
2.1.2 Giới thiệu một số hình ảnh về sản phẩm của doanh nghiệp
2.1.3 Nhiệm vụ, quyền hạn của doanh nghiệp
2.1.4 Bộ máy tổ chức và cơ cấu nhân sự của doanh nghiệp
2.1.5 Vai trò của các phòng ban
2.1.5.1 Giám đốc
2.1.5.2 Bộ phận hành chính, nhân sự
2.1.5.3 Bộ phận kinh doanh xuất nhập khẩu
2.1.5.4 Bộ phận kế toán
2.2 Tổng quan về hoạt động Marketing của doanh nghiệp XYZ
2.2.1 Tình hình vận dụng công tác Maketing tại doanh nghiệp
2.2.2 Tình hình nghiên cứu và phát triển thị trường
2.2.2.1 Nghiên cứu nguồn thông tin
2.2.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng ảnh hưởng đến khả năng mở rộng thị trường
2.2.3 Đánh giá về hoạt động bán hàng của doanh nghiệp
2.2.3.1 Tình hình tiêu thụ sản phẩm
2.2.3.2 Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp giai đoạn năm 2014- 2016
2.2.3.3 Khánh hàng
2.2.3.4 Mục tiêu phát triển bán hàng của doanh nghiệp
2.2.4 Đối thủ cạnh tranh
2.2.5 Phân tích năng lực thực tế của doanh nghiệp

ĐỀ CƯƠNG marketing
ĐỀ CƯƠNG hoàn thiện hoạt động marketing

2.2.6 Phương thức bán hàng của doanh nghiệp
2.3 Phân tích tình hình hoạt động Marketing tại doanh nghiệp XYZ
2.3.1 Phân tích công tác tổ chức hoạt động Marketing tại Doanh nghiệp XYZ
2.3.1.1 Chính sách sản phẩm
2.3.1.2 Chính sách giá cả
2.3.1.3 Chính sách phân phối
2.3.1.4 Chiến lược chiêu thị
2.3.2 Nhận xét chung về tình hình hoạt động Marketing của doanh nghiệp
CHƯƠNG 3: CÁC BIỆN PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI DOANH NGHIỆP XYZ
3.1 Hoàn thiện công tác nghiên cứu thị trường
3.1.1 Tổ chức nghiên cứu thị trường
3.1.1.1 Phương pháp thu thập thông tin 38
3.1.1.2 Xử lý thông tin
3.1.2 Hoàn thiện công tác nghiên cứu thị trường
3.2 Các biện pháp hoàn thiện hoạt động Marketing tại Doanh nghiệp XYZ
3.2.1 Tổ chức hoạt động Marketing trong nội bộ doanh nghiệp
3.2.1.1 Công tác đào tạo
3.2.1.2 Hình thức tổ chức phòng Marketing
3.2.2 Biện pháp hoàn thiện hoạt động Marketing
3.2.2.1 Chính sách sản phẩm
3.2.2.2 Chính sách giá
3.2.2.3 Chính sách phân phối
3.2.2.4 Chính sách chiêu thị
3.3 Một số đề xuất và kiến nghị
3.3.1 Đề xuất
3.3.2 Kiến nghị
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

Các bạn tham khảo thêm đề cương marketing mix, marketing thu hút khách,…tại đây

Contact Me on Zalo