Đề cương Marketing dịch vụ tại Ngân hàng – Chuẩn – Tải miễn phí

Rate this post

Đề cương Marketing dịch vụ tại Ngân hàng: 1. Khái niệm và bản chất marketing 2. Chức năng của Marketing dịch vụ 3. Marketing – Mix trong Marketing dịch vụ 4. Vai trò của Marketing dịch vụ

Ngoài ra, bên mình còn hỗ trợ bạn nào không có thời gian để viết bài báo cáo thực tập của mình, các bạn có thể liên hệ mình qua sdt/ zalo: 0909  23 26 20 để mình tư vấn chọn đề tài và báo giá cụ thể hơn nha.

Đề cương Marketing dịch vụ tại Ngân hàng – Chuẩn – Tải miễn phí

PHẦN I.  LÝ LUẬN CHUNG VỀ MARKETING DỊCH VỤ

I. KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA MARKETING DỊCH VỤ

1. Khái niệm và bản chất marketing

1.1. Khái niệm

1.2. Bản chất của Marketing dịch vụ

2. Chức năng của Marketing dịch vụ

2.1. Chức năng nghiên cứu thị trường

2.2. Chức năng hoạch định chiến lược

2.3. Chức năng tổ chức chiến lược và phân bổ các nguồn lực

2.4. Chức năng kiểm tra kết quả thực hiện chiến lược

3. Marketing – Mix trong Marketing dịch vụ

3.1. Chiến lược sản phẩm

3.2. Chiến lược phí dịch vụ

3.3. Chiến lược phân phối

3.4. Chiến lược giao tiếp khuyếch trương

3.5. Chiến lược con người

3.6. Chiến lược quá trình dịch vụ

3.7. Chiến lược đối tác

4. Vai trò của Marketing dịch vụ

4.1. Marketing dịch vụ khớp nối hoạt động của doanh nghiệp với thị trường

4.2. Marketing dịch vụ là công cụ thu hút khách hàng

4.3. Marketing dịch vụ là công cụ để chiến thắng đối thủ cạnh tranh

4.4. Marketing dịch vụ cải thiện nguồn lực doanh nghiệp

ĐỀ CƯƠNG marketing
ĐỀ CƯƠNG marketing dịch vụ

II. QUY TRÌNH KẾ HOẠCH HOÁ MARKETING DỊCH VỤ

1. Nghiên cứu, thu thập thông tin và xác định thị trường mục tiêu

1.1. Nghiên cứu thị trường 1.2. Xác định thị trường mục tiêu

2. Hoạch định chiến lược Marketing

2.1. Chiến lược của công ty

2.2. Chiến lược Marketing

3. Tổ chức thực hiện chiến lược

4. Kiểm tra kết quả thực hiện chiến lược

PHẦN II. THỰC TIỄN ÁP DỤNG MARKETING DỊCH VỤ TRONG CÁC NGÂN HÀNG VIỆT NAM

I. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NGHÀNH NGÂN HÀNG NƯỚC TA TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY

1. Sự ra đời và phát triển của các ngân hàng Việt Nam gần đây

2. Môi trường kinh doanh của các ngân hàng Việt Nam hiện nay

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG VIỆT NAM

1. Lĩnh vực huy động vốn

2. Lĩnh vực hoạt động tín dụng

3. Hoạt động kinh doanh đối ngoại

4. Tài chính thanh toán và ngân quỹ

5. Hiện đại hoá đổi mới công tác ngân hàng

6. Các công tác khác

III.THỰC TRẠNG ÁP DỤNG MARKETING DỊCH VỤ TẠI CÁC NGÂN HÀNG VIỆT NAM

1. Tổ chức nghiên cứu thị trường, xác địnhthị trường mục tiêu, định vị hàng hoá

1.1. Nghiên cứu môi trường kinh doanh

1.2. Phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị hàng hoá

2. Chiến lược Marketing-mix tại các ngân hàng Việt Nam

2.1. Chiến lược sản phẩm

2.2. Chiến lược phí dịch vụ

2.3. Chính lược phân phối

2.4. Chiến lược xúc tiến hỗn hợp

2.5. Chiến lược con người.

2.6. Chiến lược quá trình dịch vụ

2.7. Chiến lược đối tác

3. Tổ chức thực hiện chiến lược

4. Kiểm tra kết quả thực hiện chiến lược

5. Đánh giá việc ứng dụng Marketing dịch vụ tại các ngân hàng Việt Nam

PHẦN III. CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ỨNG DỤNG MARKETING VÀO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGÂN HÀNG VIỆT NAM

I.  NHÓM GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA VIỆC THU THẬP VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC THÔNG TIN

1. Nâng cao chất lượng nghiên cứu thị trường

2. Nâng cao chất lượng báo cáo nội bộ trong ngân hàng

3. Nâng cao vai trò của hệ thống nghiên cứu Marketing

4. Vận dụng một cách khoa học các phương pháp và mô hình toán học trong hệ thống phân tích thông tin

II.  NHÓM GIẢI PHÁP LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC MARKETING

1. Đa dạng hoá nghiệp vụ, dịch vụ cho khách hàng

2. Xây dựng chính sách lãi suất và phí dịch vụ hợp lý, linh hoạt, mềm dẻo theo tín hiệu thị trường

3. Nâng cao chất lượng công tác phân phối

4. Đẩy mạnh hoạt động giao tiếp – khuếch trương 5. Hoạch định chiến lược khách hàng, dịch vụhướng tới khách hàng sao cho có hiệu quả hơn

III. NHÓM GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC MARKETING TRONG CÁC NGÂN HÀNG VIỆT NAM

1. Xây dựng bộ phận chuyên trách về Marketing trong mô hình tổ chức

2. Tăng cường khả năng tài chính của các ngân hàng

3. Cải tạo bộ máy tổ chức quản lý theo tư duy kinh doanh mới

4. Sát sao theo dõi việc triển khai tổ chức thực hiện Marketing

5. Nâng cao hình ảnh và uy tín của ngân hàng, gây ảnh hưởng lớn đến khách hàng

IV. NHÓM GIẢI PHÁP GIÚP THỰC HIỆN KIỂM TRA CÓ HIỆU QUẢ MARKETING VÀ ĐỀ RA CÁC CHIẾN LƯỢC MỚI

1. Chỉ tiêu và mục đích kiểm tra phải rõ ràng

2. Phải xác định và đánh giá được đầy đủ các rủi ro

3. Phải kiểm tra toàn diện, hệ thống, độc lập và thường xuyên theo định kỳ

KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Contact Me on Zalo