Đề cương Marketing Online – BCTT Nâng cao hiệu quả marketing công ty

Rate this post

Đề cương Marketing Online 1.1. Marketing online là gì? 1.1.1. Khái niệm về Marketing online 1.1.2. Ưu điểm của Marketing online…

Ngoài ra, bên mình còn hỗ trợ bạn nào không có thời gian để viết bài báo cáo thực tập của mình, các bạn có thể liên hệ mình qua sdt/ zalo: 0909  23 26 20 để mình tư vấn chọn đề tài và báo giá cụ thể hơn nha.

Đề cương Marketing Online – BCTT Nâng cao hiệu quả hoạt động

CHƯƠNG I – CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MARKETING ONLINE.
1.1. Marketing online là gì? .
1.1.1. Khái niệm về Marketing online
1.1.2. Ưu điểm của Marketing online
1.2. Các hình thức Marketing online
1.2.1. E-mail Marketing (quảng cáo bằng thư điện tử)
1.2.2. SMS Marketing (quảng cáo bằng tin nhắn)
1.2.3. Bluetooth Marketing (quảng cáo bằng Bluetooth)
1.2.4. Search Marketing (quảng cáo tìm kiếm)
1.2.5. Social medial Marketing (quảng cáo trên mạng xã hội)
1.2.6. Quảng cáo với các từ khóa
1.3. Các phương tiện Marketing trực tuyến
1.3.1. Quảng cáo trực tuyến
1.3.2. Catalogue điện tử
1.3.3. Phương thức E-mail
1.3.4. Chương trình đại lý (affiliate programes
1.3.5. Công cụ tìm kiếm (Search engines).
1.4. Chiến lược Marketing online .
1.4.1. Sử dụng các phương pháp hỗ trợ offline .
1.4.2. Phát triển chiến lược Marketing trực tuyến mà khách hàng yêu thích .
1.4.3. Ngân sách và chiến lược Marketing qua Internet.
1.4.4. Theo dõi kết quả của chiến lược Marketing qua Internet .
1.4.5. Sự linh hoạt trong quá trình thực hiện chiến lược .
CHƯƠNG II – HOẠT ĐỘNG MARKETING ONLINE TẠI CÔNG TY TNHH
XYZ
2.1. Quá trình hình thành và phát triển của công
2.2. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý .
2.2.1. Chức năng, nhiệm vụ của công ty
2.2.2. Cơ cấu tổ chúc và bộ máy quản lý.
2.3. Sản phẩm và quy trình hoạt động của công ty .
2.3.1. Sản phẩm của công ty .
2.3.2. Quy trình cung ứng sản phẩm của công ty .
2.4. Các hình thức Marketing online được sử dụng tại công ty.
2.4.1. Đăng tin quảng cáo trên các trang rao vặt .
2.4.2. Đăng ký thành viên và tham gia hoạt động trên các diễn đàn .
2.4.3. Gửi email quảng cáo .

ĐỀ CƯƠNG marketing
ĐỀ CƯƠNG marketing online

2.4.4. Tạo và phát triển blog cá nhân làm kênh gián tiếp.
2.4.5. Gửi thông tin qua các công cụ chat .
2.5. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty .
2.5.1. Bảng kết quả hoạt động kinh doanh trong những năm gần đây.
2.5.2. Kết quả hoạt động Markerting trực tuyến theo các hình thức được sử dụng tại
công ty .
2.5.2.1. Đăng tin quảng cáo trên các trang rao vặt.
2.5.2.2. Đăng ký thành viên và tham gia hoạt động trên các diễn đàn .
2.5.2.3. Gửi email quảng cáo .
2.5.2.4. Tạo và phát triển blog cá nhân làm Kênh gián tiếp .
2.5.2.5. Gửi thông tin qua các công cụ chat .
2.6. Ảnh hưởng của môi trường vi mô đến hoạt động Marketing online của
công ty .
2.6.1. Công ty TNHH XYZ .
2.6.2. Nhà cung ứng .
2.6.3. Khách hàng .
2.6.4. Đối thủ cạnh tranh .
2.7. Ảnh hưởng của môi trường vĩ mô đến hoạt động Marketing online của
công ty .
2.7.1. Môi trường kinh tế .
2.7.2. Môi trường tự nhiên .
2.7.3. Môi trường khoa học-kỹ thuật.
2.7.4. Môi trường chính trị.
2.7.5. Môi trường văn hóa .
2.8. Mối liên quan giữa môi trường vi mô và môi trường vĩ mô và tác động của
chúng tới hoạt động Marketing online của công ty.
CHƯƠNG III – CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ – ĐẨY MẠNH
HOẠT ĐỘNG MARKETING ONLINE CỦA CÔNG TY TNHH XYZ
3.1. Phương hướng phát triển của công ty .
3.2. Các giải pháp .
3.2.1. Nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ nhân viên .
3.2.2. Đa dạng hóa – nâng cao chất lượng sản phẩm và mạng lưới phân phối
3.2.3. Phát triển hình thức đăng tin quảng cáo trên các trang rao vặt .
3.2.4. Phát triển hình thức gửi email quảng cáo .
3.2.5. Tăng chỉ số trên Google PageRank .
3.3. Kiến nghị .
Kết luận.
Tài liệu tham khảo

Chúc các bạn làm bài thật tốt

Contact Me on Zalo