Đề cương marketing thu hút khách đến khách sạn BW

Rate this post

Đề cương marketing thu hút khách đến khách sạn BW: Lý thuyết về kinh doanh khách sạn:  Khái niệm kinh doanh khách sạn: 4. Đặc điểm của sản phẩm khách sạn: 5. Khái niệm của sản phẩm khách sạn: 5…..

Ngoài ra, bên mình còn hỗ trợ bạn nào không có thời gian để viết bài báo cáo thực tập của mình, các bạn có thể liên hệ mình để mình tư vấn chọn đề tài và báo giá cụ thể hơn nha.

sdt/zalo: 0909 23 26 20

Đề cương marketing thu hút khách đến khách sạn BW

LỜI CAM ĐOAN 1

LỜI MỞ ĐẦU 2

NỘI DUNG 4

CHƯƠNG 1: LÝ THUYẾT 4

1.1. Lý thuyết về kinh doanh khách sạn và kinh doanh ăn uống trong khách sạn: 4

1.1.1. Lý thuyết về kinh doanh khách sạn: 4

1.1.1.1. Khái niệm kinh doanh khách sạn: 4

1.1.1.2. Đặc điểm của sản phẩm khách sạn: 5

1.1.1.2.1. Khái niệm của sản phẩm khách sạn: 5

1.1.1.2.2. Đặc điểm của sản phẩm khách sạn: 6

1.1.2. Lý thuyết về kinh doanh ăn uống trong khách sạn: 8

1.2. Thị trường khách của khách sạn và nhà hàng trong khách sạn: 10

1.2.1. Khái niệm: 10

1.2.2. Nghiên cứu thị trường và phân đoạn thị trường trong kinh doanh khách sạn: 10

1.2.2.1. Nghiên cứu thị trường: 10

1.2.2.1. Khái niệm phân đoạn thị trường: 11

1.2.2.2. Các tiêu thức phân loại khách của khách sạn và nhà hàng: 11

1.2.2.3. Các phương án lựa chọn thị trường mục tiêu trong kinh doanh khách sạn , nhà hàng: 11

1.2.3. Đặc điểm tiêu dùng của thị trường khách sử dụng dịch vụ ăn uống trong khách sạn: 13

1.2.3.1. Khái niệm thị trường khách sử dụng dịch vụ ăn uống trong khách sạn: 13

1.2.3.2. Đặc điểm tiêu dùng của thị trường khách sử dụng dịch vụ ăn uống trong khách sạn: 13

1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động thu hút khách sử dụng dịch vụ ăn uống trong kinh doanh khách sạn: 16

1.3.1. Các nhân tố của môi trường vĩ mô: 16

1.3.2. Các nhân tố của môi trường vi mô: 18

1.4. Các giải pháp Marketing Mix nhằm thu hút khách sử dụng dịch vụ ăn uống trong kinh doanh khách sạn: 19

1.4.1. Khái niệm Marketing Mix (hỗn hợp) và vai trò của nó trong kinh doanh ăn uống: 20

1.4.2. Các giải pháp Marketing Mix nhằm thu hút khách sử dụng dịch vụ ăn uống trong kinh doanh khách sạn: 22

ĐỀ CƯƠNG chi tiết Marketing Mix
Đề cương marketing thu hút khách đến khách sạn

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VẬN DỤNG CÁC GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM THU HÚT THỊ TRƯỜNG KHÁCH SỬ DỤNG DỊCH VỤ ĂN UỐNG TẠI KHÁCH SẠN BẢO SƠN. 26

2.1. Tổng quan về khách sạn Bảo Sơn: 26

2.1.1. Giới thiệu chung về khách sạn Bảo Sơn: 26

2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của khách sạn Bảo Sơn: 27

2.1.3. Cơ cấu tổ chức của khách sạn: 29

2.1.4. Các hoạt động kinh doanh của khách sạn: 35

2.1.4.1. Kinh doanh dịch vụ phòng ngủ: 35

2.1.4.2. Nhà hàng và quán Bar: 37

2.1.4.3. Dịch vụ hội thảo, hội họp: 37

2.1.4.4. Khu vui chơi giải trí: 39

2.1.5. Nhân tố tác động tới các chiến lược Marketing để thu hút khách của khách sạn Bảo Sơn: 40

2.1.5.1. Các nhân tố của môi trường vĩ mô: 40

2.1.5.2. Các nhân tố của môi trường vi mô: 43

2.1.6. Thị trường khách của khách sạn quốc tế Bảo Sơn: 45

2.1.7. Tình hình hoạt động kinh doanh của khách sạn quốc tế Bảo Sơn 48

2.2. Giới thiệu về Bộ phận kinh doanh ăn uống và đặc điểm thị trường khách của khách sạn Bảo Sơn: 50

2.2.1. Bộ phận kinh doanh ăn uống của khách sạn Bảo Sơn: 50

2.2.1.1. Nhà hàng Âu: 51

2.2.1.2.Nhà hàng Á: 54

2.2.1.3. Nhà hàng Việt Nam: 58

2.2.2. Đặc điểm Thị trường khách của nhà hàng khách sạn Bảo Sơn: 61

2.3. Các giải pháp Marketing mà khách sạn đã sử dụng để thu hút khách sử dụng dịch vụ ăn uống: 65

2.3.1. Công tác nghiên cứu thị trường khách đến sử dụng các sản phẩm dịch vụ trong đó có dịch vụ ăn uống của khách sạn Bảo Sơn: 65

2.3.2. Các chiến lược Marketing mix mà khách sạn Bảo Sơn đã thực hiện để thu hút khác đến sử dụng dịch vụ ăn uống: 72

2.4. Định vị thị trường của nhà hàng Bảo Sơn: 77

2.5. Đánh giá về thị trường khách sử dụng dịch vụ ăn uống tại khách sạn Bảo Sơn và đánh giá các giải pháp Marketing mà khách sạn đã sử dụng để thu hút khách sử dụng dịch vụ ăn uống: 78

2.5.1. Đánh giá về thị trường khách sử dụng dịch vụ ăn uống tại khách sạn nhà hàng Bảo Sơn: 78

2.5.2. Đánh giá các giải pháp Marketing mà khách sạn đã sử dụng để thu hút khách đến sử dụng dịch vụ ăn uống: 80

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM TĂNG CƯỜNG THU HÚT THỊ TRƯỜNG KHÁCH SỬ DỤNG DỊCH VỤ ĂN UỐNG TẠI NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN BẢO SƠN. 84

3.1. Phương hướng kinh doanh dịch vụ ăn uống của khách sạn Bảo Sơn: 84

3.2. Các giải pháp Marketing nhằm thu hút khách trong năm 2008 : 84

3.2.1.Chiến lược sản phẩm: 84

3.2.2.Chiến lược giá. 86

3.2.3.Chiến lược phân phối. 87

3.2.4.Chiến lược xúc tiến. 88

3.3. Điều kiện thực hiện các giải pháp trong năm 2008: 89

KẾT LUẬN 92

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 93

 

ngoài Đề cương marketing thu hút khách đến khách sạn ra, bạn có thể tải đề cương, bài mẫu marketing tại website. Chúc các bạn làm bài thật tốt

Contact Me on Zalo