Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối tại công ty dược phẩm nghĩa

Rate this post

Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối tại công ty dược phẩm nghĩa, dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập marketing giá rẻ

Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối tại công ty dược phẩm nghĩa

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI

1.1. Một số khái niệm về dược

1.1.1. Khái niệm về kinh doanh dược phẩm

1.1.2. Sự hình thành của trung tâm bán buôn và nhà thuốc bán lẻ

1.2. Khái niệm kênh phân phối

1.3. Bản chất và chức năng của kênh phân phối

1.3.1. Lý do cần có kênh phân phối trung gian

1.3.2. Chức năng của kênh phân phối

1.4. Tổ chức và hoạt động của kênh phân phối

1.4.1. Hoạt động của kênh phân phối

1.4.2. Tổ chức kênh phân phối

1.4.2.1. Phát triển hệ thống marketing dọc

1.4.2.2. Phát triển hệ thống marketing ngang

1.4.2.3. Phát triển hệ thống marketing đa kênh

1.5. Quyết định về cơ cấu kênh phân phối

1.6. Tổ chức theo hệ thống bán lẻ

1.6.1. Bản chất và ý nghĩa của việc bán lẻ

1.6.2. Các loại hình bán lẻ

1.6.3. Các quyết định marketing của hệ thống bán lẻ

1.7. Tổ chức theo hệ thống bán sỉ

1.7.1. Bản chất và ý nghĩa của bán sỉ

1.7.2. Các loại hình bán sỉ

1.7.3. Các quyết định marketing của hệ thống bán sỉ

1.8. Tổ chức lực lượng bán hàng

1.9. Kết luận chương 1

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI TẠI CÔNG TY DƯỢC PHẨM NGHĨA TÍN TÂM

2.1. Khái quát chung về công ty TNHH Dược Phẩm Nghĩa Tín Tâm

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty

2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ

2.1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty

2.2. Thực trạng hệ thống phân phối của công ty TNHH DP Nghĩa Tín Tâm

2.2.1. Sự hình thành hệ thống phân phối

2.2.2. Phát triển các cấu trúc kênh có thể thay thế

2.2.3. Hệ thống kênh phân phối của công ty TNHH DP Nghĩa Tín Tâm

2.2.4. Tổ chức các kênh phân phối cho những sản phẩm của công ty

2.2.5. Lựa chọn mô hình hoạt động của công ty

2.2.6. Các chính sách phân phối hàng hoá của công ty

2.2.7. Mô hình kênh phân phối của công ty

2.2.7.1. Mô hình tại Hà Nội

2.2.7.2. Mô hình kênh trung gian

2.3. Những mâu thuẫn trong hệ thống kênh phân phối tại công ty dược phẩm nghĩa tín tâm

2.4. Những đánh giá về hệ thống kênh phân phối

2.4.1. Cơ cấu của hệ thống kênh phân phối

2.4.2. Quy mô hệ thống kênh phân phối

2.4.3. Ưu điểm và hạn chế của kênh phân phối

2.5. Kết luận chương 2

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI TẠI CÔNG TY DƯỢC PHẨM NGHĨA TÍN TÂM

3.1. Các giải pháp hoàn thiện hệ htống kênh phân phối tại công ty

3.1.1 Giải pháp 1: về hoàn thiện hệ thống Marketing-mix

3.1.2. Giải pháp 2: hoàn thiện chất lượng các kênh phân phối

3.1.3. Giải pháp 3: nâng cao trình độ đội ngũ nhân viên phục vụ tại kênh phân phối

3.1.4. Giải pháp 4: hoàn thiện về dịch vụ hậu mãi

3.2. Kiến nghị

3.2.1. Kiến nghị về hoạt động marketing

3.2.2. Kiến nghị về các hoạt động kinh doanh của công ty

3.3. Kết luận chương 3

KẾT LUẬN CHUNG

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập marketing giá rẻ

ZALO 0909 23 26 20

 

 

 

 

Contact Me on Zalo