Hoạt động chăm sóc khách hàng tại công ty Bảo hiểm Dai-ichi Life

3.7/5 - (3 bình chọn)

Hoạt động chăm sóc khách hàng tại cty Bảo hiểm Dai-ichi Life, là bài mẫu Báo cáo thực tập mà AD sẽ chia sẻ với các bạn trong bài viết này. Dành cho các bạn đang học chuyên ngành Marketing, đặc biệt là các bạn đang thực tập chăm sóc khách hàng tại Công ty bảo hiểm.

Còn nhiều tài liệu mẫu tương tự trên trang BaocaothuctapMarketting.com, các bạn tìm tham khảo tải về miễn phí và vận dụng vào bài làm của mình nha. AD có nhận viết các bài Báo cáo thực tập, Khóa luận tốt nghiệp, luận văn Đại Học,… đa dạng rất nhiều ngành nghề, các bạn có nhu cầu liên hệ với AD qua zalo BaocaothuctapMarketting ngay và luôn nhé!


Phần mở đầu Hoạt động chăm sóc khách hàng tại cty Bảo hiểm Dai-ichi Life

1. Lí do chọn đề tài

Xã hội ngày càng phát triển, đời sống của con người ngày càng được cải thiện, nhu cầu của con người ngày càng đa dạng và phức tạp trong đó nhu cầu đảm bảo một cuộc sống ổn và việc đảm bảo cho tương lai ngày càng được quan tâm. Thực hiện việc tích trữ trong tương lai nhiều cách khác nhau như: tự mình tích trữ tiền mặt, vàng, đôla, gửi ngân hàng, đóng cổ phần đầu tư…. Tất cả các biện pháp đều đem lại lợi nhuận nhưng cũng không tránh khỏi rủi ro. Tổn thất do rủi ro gây ra nhiều khi làm hại không chỉ cho bản thân mà còn ảnh hưởng đến người thân và những người phụ thuộc.
Bảo hiểm nhân thọ ra đời không những là biện pháp bảo vệ khi gặp rủi ro mà còn là biện pháp để tiết kiệm thường xuyên và có kế hoạch đối với từng gia đình, tạo quỹ giáo dục cho con cái khi vào đại học hoặc lập nghiệp, hay cưới xin, nâng cao mức sống khi về hưu.
Trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ việc tìm hiểu nhu cầu của khách hàng cũng như các công tác tư vấn và chăm sóc khách hàng là một yếu tố vô cùng quan trọng. Đây đúng là yếu tố cần để cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ đạt kết quả như mong muốn. Có được kết quả đó đòi hỏi công tác tư vấn và chăm sóc khách hàng phải không ngừng được cải tiến và luôn thực hiện phù hợp với yêu cầu của thị trường. Trước thực trạng trên, công ty cũng đã đưa ra nhiều chính sách và biện pháp đối với vấn đề này nhưng do một số yếu tố đã ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động này. Từ đó em muốn thông qua quá trình thực tập đề tìm hiểu khái quát về vấn đề này cũng như có những hiểu rõ hơn về loại hình bảo hiểm này. ( Hoạt động chăm sóc khách hàng tại công ty Bảo hiểm Dai-ichi Life)

XEM THÊM ⇒ DỊCH VỤ VIẾT THUÊ BÁO CÁO THỰC TẬP 

2. Mục tiêu đề tài

Nắm được kết quả hoạt động kinh doanh, hoạt động chăm sóc khách hàng và một số sản phẩm mà Công ty đang thực hiện. Từ đó dựa trên kết quả đánh giá chung về chính sách khách hàng xác định được những hạn chế trong công tác chăm sóc khách hàng để đề xuất ý kiến.

3. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Công tác chăm sóc khách hàng tại Công ty BHNT Dai-ichi Life Việt Nam.
– Tìm hiểu tình hình hoạt động của Công ty Dai-ichilife Việt Nam.
– Nắm được kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.
– Nắm bắt công tác chăm sóc mà Công ty đang thực hiện.
– Đề ra một số giải pháp cho công ty

4. Phạm vi nghiên cứu

Khách hàng là khái niệm rộng dùng để chỉ một đối tượng cụ thể gắn bó mật thiết đối với doanh nghiệp trong mối quan hệ cung – cầu. Nói một cách khác doanh nghiệp là nguồn cung ứng các sản phẩm cần thiết đủ đáp ứng nhu cầu đòi hỏi của khách hàng một cách tốt nhất, nhưng không có nghĩa khách hàng sẵn sàng trả tiền cho các dịch vụ không đáp ứng được nhu cầu của họ. Vì vậy doanh nghiệp cần xác định được nhu cầu thực tế của khách hàng và dự báo được khuynh hướng của thị trường để có sự chuẩn bị phù hợp. Trong phạm vi bài viết này, khách hàng chính là đối tượng nghiên cứu chính và phạm vi nghiên cứu của đề tài chỉ giới hạn trong phạm vi phân tích chính sách khách hàng hiện có tại công ty để từ đó phân tích và đề ra các giải pháp phù hợp.( Hoạt động chăm sóc khách hàng tại công ty Bảo hiểm Dai-ichi Life)

XEM THÊM ⇒ Mẫu Báo cáo thực tập Marketing 

5. Phương pháp nghiên cứu

Trong bài báo cáo thực tập này sử dụng chủ yếu hai phương pháp:
– Thứ nhất là phương pháp phân tích và tổng hợp:
Trên cơ sở các tài liệu nghiên cứu về vấn đề này, em đã tập trung làm rõ chức năng, nhiệm vụ chăm sóc khách hàng và các yếu tố liên quan để hiểu chung về thực trạng phát triển hiện tại của doanh nghiệp để từ đó đề ra các định hướng trong tương lai.
– Thứ hai là phương pháp thực địa:
Thông qua cơ hội tiếp xúc thực tế khách hàng tại doanh nghiệp, tìm hiểu nhu cầu chung của thị trường em đã đưa ra những đánh giá khái quát chung trong quá trình xử lí và đưa thông tin vào bài viết một cách có xác thực nhất.

6. Kết cấu

Bài báo cáo gồm ba chương:
– Chương 1: Cơ sở lí luận về chăm sóc khách hàng.
– Chương 2: Thực trạng hoạt động chăm sóc khách hàng tại Công ty Daiichi Life Việt Nam.
– Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng của Công ty Daiichi Life Việt Nam

Đề cương Hoạt động thực tập chăm sóc khách hàng 

PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
2. Mục tiêu đề tài
3. Đối tượng nghiên cứu
4. Phạm vi nghiên cứu
5. Phương pháp nghiên cứu
6. Kết cấu( Hoạt động chăm sóc khách hàng tại công ty Bảo hiểm Dai-ichi Life)
CHƯƠNG 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
I. KHÁI NIỆM
1. Khái niệm marketing là gì
2. Khái niệm quản trị marketing là gì?
II. KHÁCH HÀNG
1. Khái niệm
2. Phân loại
2.1. Theo phạm vi doanh nghiệp
2.2. Theo vị trí khu vực địa lí
2.3. Theo mức độ trung thành với doanh nghiệp
3. Vai trò của khách hàng
III. CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
1. Thế nào là chăm sóc khách hàng
2. Vai trò của chăm sóc khách hàng
2.1. Đối với doanh nghiệp nói chung
2.2. Đối với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ
3. Ba nền tảng của vấn đề thỏa mãn khách hàng
3.1. Yếu tố sản phẩm dịch vụ
3.2. Yếu tố thuận tiện
3.3. Yếu tố con người
4. Nguyên tắc chăm sóc khách hàng
IV. KHÁI QUÁT VỀ BẢO HIỂM NHÂN THỌ
1. Khái niệm
2. Nguyên tắc
V. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI KHÁCH HÀNG CỦA CÔNG TY BẢO HIỂM NHÂN THỌ
1. Các nhân tố bên trong doanh nghiệp
1.1. Yếu tố tài chính
1.2. Văn hóa doanh nghiệp
1.3. Hệ thống mạng lưới phân phối doanh nghiệp
1.4. Về đội ngũ nhân viên của doanh nghiệp
2. Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp
2.1. Yếu tố kinh tế
2.2. Yếu tố pháp luật và quản lý nhà nước
2.3. Sự tham gia ngày càng nhiều của các nhà cung cấp
2.4. Sự thay đổi tâm lý tiêu dùng của khách hàng( Hoạt động chăm sóc khách hàng tại công ty Bảo hiểm Dai-ichi Life)

Báo cáo thực tập Hoạt động chăm sóc khách hàng tại cty Bảo hiểm Dai-ichi Life
Báo cáo thực tập Hoạt động chăm sóc khách hàng tại cty Bảo hiểm Dai-ichi Life

TÓM TẮT NỘI DUNG CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY BẢO HIỂM NHÂN THỌ DAIICHI LIFE VIỆT NAM
I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY BẢO HIỂM NHÂN THỌ DAIICHI LIFE VIỆT NAM
1. Lịch sử hình thành và phát triển về công ty Dai-ichi Life Việt Nam
2. Chức năng, nhiệm vụ công ty
3. Sơ đồ cơ cấu tổ chức và chức năng của các bộ phận phòng ban
3.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức quản lý và mối quan hệ giữa các bộ phận
3.2. Chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của từng bộ phân
4. Thông tin hoạt động của công ty
5. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
6. Tình hình khách hàng tham gia bảo hiểm của công ty trong giai đoạn 2012-2016
II. THỰC TRẠNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TẠI ĐƠN VỊ THỰC TẬP
1. Các quy định về chăm sóc khách tại công ty
2. Nhận thức của cán bộ và nhân viên về chăm sóc khách hàng
3. Các hoạt động chăm sóc khách của công ty
3.1. Giới thiệu công ty và sản phẩm của công ty
3.2. Tư vấn khi khách hàng có nhu cầu
3.3. Giải quyết quyền lợi, khiếu nại và thắc mắc của khách hàng
4. Các dịch vụ chăm sóc khách hàng của công ty( Hoạt động chăm sóc khách hàng tại công ty Bảo hiểm Dai-ichi Life)
4.1. Hướng dẫn nộp phí
4.2. Dịch vụ nhận tin nhắn xác nhận thanh toán phí bảo hiểm định kỳ
4.3. Dai-ichi Life Việt Nam tiên phong trong hoạt động chăm sóc khách hàng
5. Các chương trình chăm sóc khách hàng của công ty
5.1. Chương trình ưu đãi giáo dục đặc biệt dành cho khách hàng
5.2. Chương trình chăm sóc khách hàng theo nhóm
5.3. Phân nhóm khách hàng:
5.4. Chương trình tích lũy điểm thưởng “Gắn bó dài lâu”
6. Chăm sóc khách hàng trong quy trình tìm kiếm khách hàng
SƠ ĐỒ 2.2: CÁC BƯỚC TRONG QUY TRÌNH TÌM KIẾM VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG CỦA DAIICHI LIFE VIỆT NAM
6.1. Tìm kiếm khách hàng
6.2. Tiếp cận khách hàng tiềm năng để hẹn gặp
6.3. Phát triển mối quan hệ và phát triển nhu cầu
6.4. Thiết kế giải pháp bảo hiểm phù hợp và đề nghị tham gia
6.5. Dịch vụ khách hàng
III. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG VỀ DỊCH VỤ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG CỦA DAI- ICHI VIỆT NAM
1. Tích cực
2. Hạn chế
IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TẠI DAIICHI LIFE VIỆT NAM
1. Ưu điểm
2. Nhược điểm
TÓM TẮT NỘI DUNG CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3:MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG CỦA CÔNG TY BẢO HIỂM NHÂN THỌ DAIICHI LIFE VIỆT NAM
I. ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY
1. Định hướng và mục tiêu kinh doanh của công ty
2. Định hướng công tác chăm sóc khách hàng tại công ty trong thời gian tới
II. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM
1. Nâng cao nhận thức của nhân viên về công tác chăm sóc khách hàng
2. Hỗ trợ dịch vụ trong công tác chăm sóc khách hàng
3. Hoàn thiện dữ liệu khách hàng
III. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT ĐỐI VỚI CÔNG TÁC CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY
1. Xây dựng mối quan hệ với khách hàng sau khi đã tham gia sản phẩm công ty để duy trì mối quan hệ
2. Đào tạo và phát triển
3. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực( Hoạt động chăm sóc khách hàng tại công ty Bảo hiểm Dai-ichi Life)
4. Mở rộng chiến lược quảng bá thương hiệu
5. Hoàn thiện cơ sở dữ liệu khách hàng
IV. BÀI HỌC KINH NGHIỆM
1. Trong quá trình làm việc tại công ty em đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm
2. Sai sót trong thực tập
TÓM TẮT NỘI DUNG CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

XEM THÊM ⇒ Mẫu Báo cáo thực tập Chăm sóc khách hàng

Kết luận Hoạt động chăm sóc khách hàng tại cty Bảo hiểm Dai-ichi Life

Bảo hiểm đang dần trở thành cuộc sống của con người Việt Nam, thúc đẩy sự ổn định về tài chính và giảm bớt các nỗi lo âu về tinh thần. Dịch vụ bảo hiểm là kênh huy động vốn tiết kiệm quan trọng cho đầu tư phát triển nền kinh tế, là công cụ hữu hiệu để giảm bớt rủi ro.
Dai-ichi Life Việt Nam là một Công ty bảo hiểm nước ngoài, chính thức hoạt động trên thị trường Việt Nam chưa lâu, thị phần trên thị trường còn nhỏ hẹp song mục tiêu của Dai-ichi Life Việt Nam lại không nhỏ hẹp chút nào, đặc biệt là các chương trình hội nghị khách hàng luôn được tổ chức để tìm hiểu và phục vụ nhu cầu khách hàng tốt hơn.
Trong tình hình mới Công ty cần nâng cao sức mạnh cạnh tranh nhằm chiến thắng trong cuộc chiến duy trì vị thế hàng đầu và công tác chăm sóc khách hàng luôn cải tiến và hoàn thiện từng ngày. Toàn bộ bài viết đã phản ánh lên nội dung của đề tài “Hoàn thiện hoạt động chăm sóc khách hàng tại Công ty Bảo hiểm Nhân Thọ Dai-ichi Life Việt Nam”. Trong đó có đề cập đến các nội dung cơ bản và thiết thực cho mỗi chúng ta khi tìm hiểu việc quy trình tìm kiếm khách hàng cũng như công tác chăm sóc khách hàng trong ngành bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam.( Hoạt động chăm sóc khách hàng tại công ty Bảo hiểm Dai-ichi Life)
Do kiến thức lý luận và thực tiễn còn hạn chế. Hơn nữa vẫn còn là một sinh viên đang học tập trên giảng đường chưa được tiếp xúc với thực tế nhiều nên bài viết chắc chắn sẽ còn nhiều thiếu sót và hạn chế. Em luôn luôn mong được sự giúp đỡ và hướng dẫn của các thầy cô để từ đó sẽ hoàn thiện bài viết và nâng cao được kiến thức của mình hơn.

DOWNLOAD


Trên trang BaocaothuctapMarketting.com có rất nhiều tài liệu các bạn tìm tham khảo tải về miễn phí và vận dụng vào bài làm của mình nha. AD có nhận viết các bài Báo cáo thực tập, Khóa luận tốt nghiệp, luận văn Đại Học,… đa dạng rất nhiều ngành nghề, các bạn có nhu cầu liên hệ với AD qua zalo BaocaothuctapMarketting ngay và luôn nhé!

Contact Me on Zalo