Hoàn thiện hoạt động marketing mix của Công ty Tin học máy tính

Rate this post

Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing mix của Công ty Tin học máy tính HVCom, Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập marketing giá rẻ

Hoàn thiện hoạt động marketing mix của Công ty Tin học máy tính

Lời mở đầu

Phần 1: Cơ sở lý thuyết về Marketing mix trong doanh nghiệp

1.1. Khái niệm Marketing

1.1.1. Khái niệm marketing :

1.1.2. Vai trò của Marketing:

1.1.3. Chức năng của Marketing:

1.2. Khái niệm Marketing –mix dịch vụ:

1.2.1. Khái niêm:

1.2.2. Nội dung của Marketing – mix:

1.3. Quá trình quản trị Marketing gồm những nội dung :

Hoàn thiện hoạt động marketing mix của Công ty Tin học máy tính

1.3.1.Phân tích môi trường Marketing

1.3.2. Phân đoạn thị trường , mục đích của phân đoạn thị trường .

1.3.3 .Lựa chọn thị trường mục tiêu :

1.3.4. Lựa chọn chiến lược Marketing :

1.3.5. Thiết kế Marketing – mix:

1.3.6. các chỉ tiêu đánh giá Marketing – Mix của doanh nghiệp:

1.3.6.1. Chỉ tiêu kết quả tiêu thụ sản phẩm

1.3.6.2. Chỉ tiêu hiệu quả tiêu thụ

1.3.6.3. Chi tiêu kết quả thái độ

Phần 2: Phân tích thực trạng hoạt động marketing mix của Công ty Tin học máy tính HVCom.

2.1. Giới thiệu đặc diểm cơ bản của doanh nghiệp

2.1.1 Tên, địa chỉ, quy mô hiện tại của công ty cổ phần và thương mại tin học HV Com

2.1.2 Chức năng và nhiệm vụ của Công ty:

2.1.3 Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty

2.1.4 Các lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính của Công ty:

2.1.5 Kết quả tiêu thụ của công ty trong thời gian qua

2.1.6 Những hoạt động Marketing cụ thể mà Công ty đã thực hiện:

2.1.7 Chiến lược Marketing – Mix của Công ty Tin học máy tính HVCom

2.2. Những yếu tố quyết định đến hành vi mua của các khách hàng:

Chương III: Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing mix của Công ty Tin học máy tính HVCom

3.1. Phát triển cho Công ty cổ phần tin học và thương mại HVCOM một thương hiệu máy tính riêng biệt

3.2. Lựa chọn một đoạn thị trường tiềm năng

3.3. Về sản phẩm:

3.4. Lựa chọn một mức giá thích hợp

3.5. Phát triển hệ thống kênh phân phối

3.6. Đầu tư nhiều hơn cho hoạt động quảng cáo và xúc tiến

3.7 Một số các biện pháp cụ thể

3.7.1 ứng dụng công nghệ Internet vào hoạt động mua-bán hàng hoá tại Công ty HVCOM

3.7.2 Phát triển thị trường bằng mở rộng mạng lưới tiêu thụ của công ty tại thị tr-ờng miền Bắc

 


Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập marketing giá rẻ

ZALO 0909 23 26 20

 

 

 

 

Contact Me on Zalo