Giải pháp Hoàn thiện hoạt động Marketing Mix tại công ty dầu nhớt

Rate this post

Một số giải pháp Hoàn thiện hoạt động Marketing Mix tại công ty dầu nhớt Đất Việt, Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập marketing giá rẻ

Giải pháp Hoàn thiện hoạt động Marketing Mix tại công ty dầu nhớt

Lời mở đầu

Phần I. Cơ sở lý luận về Marketing Mix

1.1. Marketing và vai trò của Marketing trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

1.1.1. Marketing là gì?

1.1.2. Vai trò của Marketing trong doanh nghiệp.

1.2. Nội dung của hoạt động Marketing- Mix.

1.2.1. Chiến lược sản phẩm

1.2.2. Chiến lược giá cả

1.2.3. Chiến lược phân phối.

1.2.4. Chiến lược xúc tiến, khuyếch trương.

1.3. Sự phối hợp các biện pháp Marketing trong một chương trình Marketing.

1.3.1. Chính sách sản phẩm.

1.3.2. Chính sách giá cả

1.3.3. Chính sách phân phối

1.3.4. Chính sách khuếch trương

Phần II. Thực trạng hoạt động hoạt động Marketing Mix tại công ty dầu nhớt Đất Việt

2.1. Hoạt động kinh doanh dầu lon của công ty TNHH Đất Việt

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Đất Việt.

2.1.2. Kết quả kinh doanh dầu lon thời gian qua và mục tiêu của công ty trong thời gian tới.

2.1.3. Các yếu tố chi phối hoạt động kinh doanh dầu lon của công ty

2.2. Thực trạng ứng dụng Marketing- Mix cho sản phẩm dầu lon của công ty TNHH Đất Việt

2.2.1. Phân tích các yếu tố tác động đến việc bảo vệ thị phần thị trường của công ty TNHH Đất Việt.

2.2.2. Chiến lược thị trường của công ty TNHH Đất Việt

2.2.3. Thực trạng của hoạt động Marketing Mix tại công ty dầu nhớt Đất Việt

2.2.4. Đánh giá những thành công và hạn chế trong Marketing- Mix của công ty TNHH Đất Việt

Phần III. Một số giải pháp Hoàn thiện hoạt động Marketing Mix tại công ty dầu nhớt Đất Việt

3.1. Cơ sở để hoàn thiện Marketing- Mix của sản phẩm dầu lon

3.1.1. Nhu cầu thị trường và khách hàng

3.1.2. Môi trường Marketing.

3.1.3. Khả năng và nguồn lực của doanh ngiệp .

3.2. Hoàn thiện hoạt động Marketing Mix tại công ty dầu nhớt Đất Việt

3.2.1. Xây dựng chiến lược Marketing.

3.2.2. Chiến lược sản phẩm

3.2.3. Chiến lược giá cả:

3.2.4. Chiến lược phân phối.

3.2.5. Chiến lược xúc tíến hỗn hợp

3.2.6. Phân đoan thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu

3.2.7. Định hướng chiến lược Marketing.

3.2.8. Sự phối hợp các biện pháp Marketing trong một chương trình hợp nhất của công ty TNHH Đất Việt:

Kết luận

 


Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập marketing giá rẻ

ZALO 0909 23 26 20

 

 

 

 

Contact Me on Zalo