Giải pháp nâng cao hoạt động marketing mix tại công ty in ấn bao bì

Rate this post

Giải pháp nâng cao hoạt động marketing mix tại công ty in ấn bao bì, Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập marketing giá rẻ

Giải pháp nâng cao hoạt động marketing mix tại công ty in ấn bao bì

MỞ ĐẦU

  1. Lý do chọn đề tài nghiên cứu
  2. Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu

CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ MARKETING

1.1.HOẠT ĐỘNG MARKETING TRONG DOANH NGHIỆP

1.1.1.Khái niệm

1.1.2.Vai trò và chức năng

1.1.2.1. Vai trò: Marketing

1.1.2.2 Chức năng của Marketing như sau

1.1.3.Marketing hỗn hợp ( marketing mix)

1.1.3.1.Sản phẩm ( product )

1.1.3.2 Giá (price)

1.1.3.3 Phân phối (Place )

1.1.3.4.Xúc tiến (promotion)

1.2.NỘI DUNG QUẢN TRỊ MARKETING TRONG DOANH NGHIỆP

1.2.1.Nghiên cứu và lựa chọn thị trường mục tiêu

1.2.1.1.Thị trường

1.2.1.2.Phân khúc thị trường

1.2.1.3.Xác định thị trường mục tiêu.

1.2.1.4. Định vị thị trường

1.2.2. Môi trường marketing trong doanh nghiệp

1.2.2.1 Môi trường vĩ mô

1.2.2.2. Môi trường vi mô

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG MARKETING MIX TẠI CÔNG TY IN ẤN BAO BÌ ĐẠT THÀNH

2.1.LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

2.1.1.Lịch sử hình thành và phát triển

2.1.2.Chức năng và lĩnh vực hoạt động

2.1.3.Cơ cấu tổ chức

2.1.4 Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty

2.1.5 Định hướng trước mắt

2.1.6. Định hướng lâu dài

2.2. PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM THỊ TRƯỜNG BAO BÌ VÀ SẢN PHẨM

2.2.1.Đặc điểm thị trường bao bì

2.2.2 Đặc điểm sản phẩm

2.3. KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI THỦ CẠNH TRANH

2.3.1.Khách hàng hiện tại

2.3.2.khách hàng đang hướng đến

2.3.3.Đối thủ cạnh tranh

2.3.3.1.Phân loại đối thủ

2.3.3.2.Thị phần chiếm lĩnh của Đạt Thành năm 2009

2.3. PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI CÔNG TY CP IN BAO BÌ ĐẠT THÀNH

2.4.1.Chính sách sản phẩm

2.4.2.Chính sách giá

2.4.3.Chính sách phân phối

2.4.4.Chính sách quảng cáo và chiêu thị

2.4. PHÂN TÍCH THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG MARKETING MIX TẠI CÔNG TY IN ẤN BAO BÌ ĐẠT THÀNH

3.1.XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC PHÒNG MARKETING

3.1.1 Xây dựng cơ cấu phòng marketing

3.1.2.Nhiệm vụ phòng marketing

3.2.CÁC GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH.

3.2.1.Nghiên cứu thị trường

3.2.2.Xác định mục tiêu

3.2.3.Chiến lược mở rộng và phát triển thị trường.

3.2.4.Chiến lược cạnh tranh

3.2.5.Cải tiến sản phẩm

3.2.6.Chiến lược giá hợp lý

3.2.7.Chiến lược phân phối.

3.2.8.Chiến lược xúc tiến

3.3 NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ, KẾT LUẬN

NHẬN XÉT

KIẾN NGHỊ

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO


Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập marketing giá rẻ

ZALO 0909 23 26 20

 

 

Contact Me on Zalo