Hoàn thiện hoạt động Marketing-mix thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm

Rate this post

Chia sẻ cho các bạn đề tài Hoàn thiện hoạt động Marketing-mix thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, dành cho các bạn đang lựa chọn hoạt động Marketing-mix làm đề tài Báo cáo thực tập hay Khóa luận tốt nghiệp của mình. Ngày nay, ngành xây dựng đã trở thành hoạt động diễn ra phổ biến trong đời sống việc sử dụng Marketing-mix thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm cực kì quan trọng. Cùng với sự hội nhập ngày càng sâu rộng của Việt Nam trên trường quốc tế, xây dựng đã trở nên phổ biến hơn, thuận tiện hơn. Chính vì thế mà càng có nhiều bạn sinh viên lựa chọn Marketing làm bến đỗ cho mình và là nghề tương lai sau này.

Nhằm đáp ứng nhu cầu của các bạn, AD không ngừng đăng tải các bài mẫu điểm cao của các bạn sinh viên khóa trước trong thời gian gần đây để các bạn có thêm nhiều tài liệu về chủ đề Marketing-mix thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm làm tài liệu uy tín cho các bạn vận dụng vào bài làm.


Đề tài Khóa luận Marketing: Hoàn thiện hoạt động Marketing-mix nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của Công ty TNHH thiết bị phụ tùng ô tô Trung Kiên

Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong hoạt động Marketing-mix thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm (về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ).

Chương 1: Cơ sở lý luận về Marketing và Marketing-Mix trong doanh nghiệp.
Chương 2: Thực trang hoạt động Marketing-Mix tại công ty TNHH Thiết bị phụ tùng ô tô Trung Kiên.
Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động Marketing-Mix nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm tại Công ty TNHH Thiết bị phụ tùng ô tô Trung Kiên
Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán.
• Các tài liệu lý luận về Marketing và hoạt động Marketing mix trong doanh nghiệp.
• Các số liệu về kết quả hoạt động kinh doanh, nhân sự, Marketing-mix của Công ty TNHH thiết bị phụ tùng ô tô Trung Kiên trong hai năm 2018 và 2019.

• Xác định các kế hoạch cho các giải pháp hoàn thiện hoạt động Marketing- mix tại doanh nghiệp.

Địa điểm thực tập tốt nghiệp
Công ty TNHH Thiết bị phụ tùng ô tô Trung Kiên

XEM THÊM ⇒ DỊCH VỤ VIẾT THUÊ BÁO CÁO THỰC TẬP 

1. Tính cấp thiết của đề tài  

Con đường nào để giúp các doanh nghiệp nước ta tồn tại và phát triển được trong cơ chế thị trường nghiệt ngã hiện nay? Cách duy nhất để các doanh nghiệp phải thích ứng với thị trường, điều hành được hoạt động của doanh nghiệp theo định hướng thị trường thật sự. Nói cách khác doanh nghiệp phải quán triệt và vận dụng 1 cách khoa học và sáng tạo triết lý Marketing vào thực tiễn kinh doanh. Việc xây dựng chiến lược Marketing là nhiệm vụ vô cùng quan trọng của mỗi doanh nghiệp nhằm thực hiện có hiệu quả ba mục tiêu lợi nhuận, vị thế, an toàn. Trong nền kinh tế thị trường gay gắt, một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển, thì doanh nghiệp đó phải tiến hành huy động mọi nguồn lực, phải biết điều hành tổng hợp mọi yếu tố nhằm đạt được mục tiêu đã định sẵn. Thông qua chiến lược Marketing, doanh nghiệp có thể phát huy hết nội lực hướng vào những cơ hội hấp dẫn trên thị trường và vì thế sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả cạng tranh cũng như đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng.  

Có thể nói, hiện nay ô tô là nhu cầu thiết yếu trong đời sống ngày nay. Thị trường ô tô trong nước đang phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ. Bên cạnh đó các sản phẩm thiết bị phụ tùng ô tô cũng có sự cạnh tranh gay gắt giữa nguồn hàng trong và ngoài nước. Xuất phát từ thực tế trên và qua thời gian được thực tập tại Công ty TNHH Thiết bị phụ tùng ô tô Trung Kiên em đã quyết định chọn Khóa luận tốt nghiệp Marketing đề tài “Hoàn thiện hoạt động Marketing-Mix nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của công ty TNHH thiết bị phụ tùng ô tô Trung Kiên” làm đề tài khóa luận.

2. Mục tiêu nghiên cứu bài mẫu Marketing-mix thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm

– Hệ thống hóa lý thuyết và cơ sở lý luận về chiến lược sản phẩm trong Marketing, Marketing – Mix.
– Phân tích, đánh giá vai trò nội dung và các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động Marketing-Mix của Công ty TNHH Thiết bị phụ tùng ô tô Trung Kiên.
– Đề xuất giải pháp hoàn thiện hoạt động Marketing-Mix nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của Công ty TNHH Thiết bị phụ tùng ô tô Trung Kiên

3. Phương pháp nghiên cứu Marketing-mix tại công ty Oto Trung Kiên

Đề tài khóa luận sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính, thu thập các số liệu, tổng hợp, quan sát, phân tích, so sánh. Tham khảo các tài liệu thứ cấp:
sách giáo trình, tài liệu chuyên ngành, bài giảng của giáo viên, internet, thực hiện phỏng vấn các cán bộ phòng Kinh doanh. Ngoài ra còn có các thông tin
tổng hợp từ các phòng ban khác có liên quan.
Các phương pháp nghiên cứu được sử dụng bao gồm:
– Phương pháp quan sát
– Phương pháp phỏng vấn
– Phương pháp điều tra thăm dò
Phương pháp này được thực hiện bằng cách lập bảng khảo sát với 4 câu hỏi có 5 lựa chọn theo mức độ cảm nhận giảm dần. Sau đó chọn ngẫu nhiên 30 khách hàng của công ty TNHH thiết bị phụ tùng ô tô Trung Kiên để đánh giá khách quan nhất về cảm nhận của khách hàng về sản phẩm dịch vụ, chất lượng hoạt động dịch vụ đi kèm, hoạt động giá, hoạt đông xúc tiến của công ty.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Marketing-mix thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm

– Khách thể: Công ty TNHH Thiết bị phụ tùng ô tô Trung Kiên, mặt hàng kính ô tô.
– Đối tượng nghiên cứu : Hoàn thiện hoạt động Marketing-Mix nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của Công ty TNHH Thiết bị phụ tùng ô tô Trung
Kiên.
– Phạm vi không gian: Công ty TNHH Thiết bị phụ tùng ô tô Trung Kiên.
– Phạm vi thời gian: Năm 2017 – 2019.

5. Kết cấu đề tài Marketing-mix tại công ty Oto Trung Kiên

Phần 1: Lời nói đầu
Phần 2: Nội dung
Chương 1: Cơ sở lý luận về Marketing và Marketing-Mix trong doanh nghiệp
Chương 2: Thực trạng hoạt động Marketing-Mix tại Công ty TNHH thiết bị phụ tùng ô tô Ttrung Kiên
Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động Marketing-Mix nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm tại Công ty TNHH thiết bị phụ tùng ô tô Trung Kiên
Phần 3: Kết luận

Hoàn thiện hoạt động Marketing-mix thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm
Hoàn thiện hoạt động Marketing-mix thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm

Vai trò của Marketing-mix thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm trong doanh nghiệp

Trong thập niên qua, nền kinh tế thế giới đã thay đổi một cách mạnh mẽ dưới sức ép của toàn cầu hóa, sự phát triển vượt bậc của công nghệ hiện đại và sự mở cửa của những thị trường mới. Việt Nam cũng là một trong những nước đang trên đà phát triển, đi từ một thị trường rất đặc thù của tình hình kinh tế – chính trị để vươn lên phát triển như ngày nay. Tuy nhiên, các doanh nghiệp của Việt Nam còn đứng trước nhiều khó khăn và thách thức lớn do cạnh tranh gay gắt. Vì thế, không một doanh nghiệp nào là không tìm mọi cách gắn kinh doanh của mình với thị trường nếu muốn tồn tại và phát triển trong cơ chế thị trường.

Một doanh nghiệp muốn tồn tại dứt khoát phải có các hoạt động chức năng như sản xuất, kế toán, tài chính, quản trị nhân lực… Tuy nhiên trong nền kinh tế thị trường, nếu chỉ có các chức năng trên được tồn tại, duy trì phát triển trong doanh nghiệp thì chưa đủ để đưa doanh nghiệp đi lên vững mạnh mà còn cần có sự hỗ trợ của một chức năng khác – chức năng kết nối mọi hoạt động của doanh nghiệp với thị trường. Đó chính là chức năng thuộc lĩnh vực quản trị Marketing. Do đó, có thể thấy Marketing-Mix là công cụ hỗ trợ đắc lực cho các doanh nghiệp trong thời buổi toàn cầu hóa hiện nay. Có thể thấy Marketing-Mix đóng những vai trò sau trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

 – Thứ nhất, Marketing-Mix hướng dẫn, chỉ đạo và phối hợp các hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp với thị trường , nhờ đó mà các quyết định đề ra trong sản xuất kinh doanh có cơ sở khoa học. Các doanh nghiệp đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của mình theo định hướng thị trường, quan tâm tới nhu cầu, mong muốn của khách hàng, từ đó đưa ra những quyết định vững chắc trong kinh doanh.

– Thứ hai, nhờ có hoạt động nghiên cứu nhu cầu thị trường, marketing-mix đảm bảo cho kế hoạch phát triển kinh tế quốc dân mang tính khả thi, giúp nhà nước định hướng được sự phát triển của các ngành và cả nền kinh tế quốc dân một cách có hiệu quả. Từ đó, khuyến khích sự phát triển và đưa ra những cái mới thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế.

– Thứ ba, Marketing-mix giúp các doanh nghiệp nhận được đầy đủ thông tin phản hồi từ phía khách hàng để kịp thời bổ sung, cải tiến, nâng cao đặc tính sử dụng của sản phẩm. Marketing-mix còn có vai trò là công cụ giúp các doanh nghiệp hoạch định chiến lược sản xuất kinh doanh, mở các cuộc nghiên cứu thị trường, tìm mọi biện pháp để thỏa mãn tối đa nhu cầu của khách hàng, tăng khả năng cạnh tranh.

Về chức năng của Marketing-mix thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, ta có thể chia thành 6 chức năng như sau:

– Thứ nhất, chức năng làm thích ứng sản phẩm với nhu cầu thị trường: Khi một doanh nghiệp muốn tung sản phẩm ra thị trường hay khi doanh nghiệp đó đã đưa sản phẩm ra thị trường nhưng chưa tiêu thụ được tốt thì với chức năng này của marketing sẽ giúp doanh nghiệp biết được họ phải sản xuất ra cái gì, làm như thế nào, khối lượng bao nhiêu, và khi nào là thời điểm thích hợp đưa sản phẩm ra thị trường. Muốn được vậy thì điều cốt yếu mà doanh nghiệp phải làm là tiến hành nghiên cứu nhu cầu thị trường và người tiêu dùng để xác định rõ những mong muốn của họ về sản phẩm.  

– Thứ hai, chức năng phân phối sản phẩm: Chức năng này mô tả toàn bộ các hoạt động gắn liền với quá trình vận động của hàng hóa từ sau khi nó được sản xuất ra cho đến lúc được đưa đến với trung gian thương mại buôn bán, bán lẻ hay người tiêu dùng cuối cùng. Đó chính là các hoạt động nhằm tổ chức vận động tối ưu sản phẩm, gồm nhiều bước có liên quan chặt chẽ đến nhau như lựa chọn người tiêu thụ, hướng dẫn khách hàng ký kết hợp đồng và thuê mướn phương tiện vận tải, tổ chức hợp lý hệ thống kinh doanh kho hàng hóa, các hoạt động hỗ trợ cho người tiêu thụ (cung cấp thông tin sản phẩm, khách hàng cho họ, tạo ra những ưu đãi thương mại như điều kiện vận chuyển giao hàng), tổ chức bao bì bao gói tiêu thụ để vận dụng tối đa dung tích của hệ thống kho hàng hóa, nhanh chóng phát hiện ra những xung đột hệ thống phân phối, kịp thời điều chỉnh, giải quyết những xung đột đó.

– Thứ ba, chức năng tiêu thụ: Theo quan điểm của marketing, tiêu thụ là hoạt động có chủ đích, qua đó các doanh nghiệp thực hiện việc cung ứng bán hàng hóa, dịch vụ của mình cho khách hàng để tiêu dùng cá nhân (có thể là tiêu thụ trực tiếp hoặc tiêu thụ gián tiếp qua trung gian). Quy trình của chức năng này bao gồm: nghiên cứu khách hàng và người tiêu thụ, ấn định và kiểm soát giá bán, lựa chọn các phương pháp và công nghệ bán thích hợp, tổ chức lực lượng bán hàng để quyết định sức bán, tổ chức quảng cáo và khuyến mãi, tổ chức các yếu tố hậu cần kinh doanh của công ty như: vận chuyển và quản trị bán hàng, thực hiện các dịch vụ trước – trong và sau khi bán hàng.

– Thứ tư, chức năng hỗ trợ: Đây có thể coi là chức năng quan trọng và đặc biệt. Bởi đó chính là các hoạt động hỗ trợ liên quan đến quảng cáo sản phẩm, xúc tiến bán cho người tiêu dùng cuối cùng. Điển hình là các hoạt động phân loại sản phẩm, quảng cáo, xúc tiến bán hàng, tham gia các hội chợ thương mại, các dịch vụ hỗ trợ cho sản phẩm, quan hệ công chúng, tổ chức tín dụng thương mại và dịch vụ, phát triển tổ chức môi giới và xúc tiến thương mại, tổ chức hợp lý hệ thống thông tin thị trường.

– Thứ năm, chức năng mạo hiểm: Đây có thể coi là chức năng có những mất mát, thiệt hại, có thể do các tác động khách quan. Mạo hiểm hàm chứa sự không chắc chắn và trong quá trình thực hiện marketing cần phải biết chấp nhận và xử lý tốt nhất những mạo hiểm trong kinh doanh. Các hoạt động thường xuyên áp dụng như lựa chọn ứng xử về thế lực và giải pháp kinh doanh an toàn, xác lập giải pháp tình thế để chấp nhận xử lý mạo hiểm, xây dựng quỹ bảo hiểm, tăng cường chiến lược cạnh tranh, chấp nhận hoạt động trong giới hạn về năng lực hành vi của công ty, lựa chọn tổ chức marketing có hiệu lực và chất lượng, hoàn thiện công nghệ thông tin và tình báo trong kinh doanh.

– Thứ sáu, chức năng điều hòa phối hợp: Marketing-mix phải thực hiện   điều hòa một cách tổng hợp toàn doanh nghiệp; điều hòa phối hợp các bộ phận, chức năng của doanh nghiệp; điều hòa, phối hợp trong nội bộ, tổ chức vận hành chức năng marketing. Do đó, việc điều hòa và phối hợp đòi hỏi phải vận dụng thời cơ, kết hợp các hoạt động của marketing chức năng với marketing tác nghiệp.

XEM THÊM ⇒ Mẫu Báo cáo thực tập Marketing Mix

Nhìn chung, vai trò và chức năng của marketing-mix có sự ảnh hưởng lớn và vô cùng quan trọng đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Marketing chính là sợi dây kết nối giữa khách hàng với các bộ phận khác trong công ty như sản xuất, tài chính, nhân sự. Muốn tồn tại, doanh nghiệp phải kết nối mọi hoạt động trong doanh nghiệp với thị trường nhằm đưa ra các cuộc khảo sát, nghiên cứu thị trường hay nói cách khác doanh nghiệp cần tận dụng những vai trò và chức năng đó của marketing, vận dụng vào thực tế để đưa doanh nghiệp mình ngày một lớn mạnh, tăng cường sức cạnh tranh với thị trường trong nước và thế giới.

Marketing-mix là tập hợp những công cụ marketing mà doanh nghiệp sử dụng để đạt được các mục tiêu trong một thị trường mục tiêu. Các công cụ Marketing được pha trộn và kết hợp với nhau tạo thành một thể thống nhất để ứng phó với những khác biệt và thay đổi trên thị trường. Nói cách khác, Marketing-mix giống như một giải pháp có tính tình thế của một doanh nghiệp.

Trên đây là một số bài mẫu và những phân tích chuyên sâu để bạn được hiểu rõ hơn về cách thức làm bài báo cáo thực tập marketing .Bạn cũng có thể tham khảo những đề tài hay và 4 bài mẫu có thể download miễn phí mà chúng tôi gửi tới bạn dưới đây :

Báo Cáo Thực Tập Thúc Đẩy Tiêu Thụ Tại Công Ty Bếp

 1. Báo Cáo Thực Tập Thúc Đẩy Tiêu Thụ Tại Công Ty TNHH Bếp Xanh Family
 2. Báo Cáo Thực Tập Thúc Đẩy Tiêu Thụ Tại Công Ty Cổ Phần Quốc Tế LuxBath
 3. Báo Cáo Thực Tập Thúc Đẩy Tiêu Thụ Tại Công Ty TNHH Ecalite Việt Nam
 4. Báo Cáo Thực Tập Thúc Đẩy Tiêu Thụ Tại Công Ty Cổ Phần IKITCHEN Việt Nam
 5. Báo Cáo Thực Tập Thúc Đẩy Tiêu Thụ Tại Công Ty TNHH TM & SX Thiết Bị Bếp Cao Cấp Thuận Long
 6. Báo Cáo Thực Tập Thúc Đẩy Tiêu Thụ Tại Công Ty TNHH XNK COCOHOME
 7. Báo Cáo Thực Tập Thúc Đẩy Tiêu Thụ Tại Công Ty Cổ Phần IKURA Việt Nam
 8. Báo Cáo Thực Tập Thúc Đẩy Tiêu Thụ Tại Công Ty CP BigSun Việt Nam
 9. Báo Cáo Thực Tập Thúc Đẩy Tiêu Thụ Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Điện Lạnh Điện Máy Việt úc
 10. Báo Cáo Thực Tập Thúc Đẩy Tiêu Thụ Tại Công Ty TNHH Đầu Tư & Thương Mại Việt Hà
 11. Báo Cáo Thực Tập Thúc Đẩy Tiêu Thụ Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Kỹ Thuật Nguồn Việt
 12. Báo Cáo Thực Tập Thúc Đẩy Tiêu Thụ Tại Công Ty TNHH Taka Việt Nam
 13. Báo Cáo Thực Tập Thúc Đẩy Tiêu Thụ Tại Công Ty TNHH Điện Tử Việt Nhật
 14. Báo Cáo Thực Tập Thúc Đẩy Tiêu Thụ Tại Công Ty Cổ Phần Tara – Chi Nhánh Hà Nội
 15. Báo Cáo Thực Tập Thúc Đẩy Tiêu Thụ Tại Công Ty TNHH Supor Việt Nam
 16. Báo Cáo Thực Tập Thúc Đẩy Tiêu Thụ Tại Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Hoàn Thiện
 17. Báo Cáo Thực Tập Thúc Đẩy Tiêu Thụ Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Grasso
 18. Báo Cáo Thực Tập Thúc Đẩy Tiêu Thụ Tại Công Ty TNHH BestHome Việt Nam
 19. Báo Cáo Thực Tập Thúc Đẩy Tiêu Thụ Tại Công Ty Cổ Phần Goldsun Việt Nam
 20. Báo Cáo Thực Tập Thúc Đẩy Tiêu Thụ Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & KD Thương Mại Hanel
 21. Báo Cáo Thực Tập Thúc Đẩy Tiêu Thụ Tại Công ty TNHH ABBAKA
 22. Báo Cáo Thực Tập Thúc Đẩy Tiêu Thụ Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Đất Mới
 23. Báo Cáo Thực Tập Thúc Đẩy Tiêu Thụ Tại Công Ty TNHH Chín Phước
 24. Báo Cáo Thực Tập Thúc Đẩy Tiêu Thụ Tại Công Ty TNHH Nhà Bếp Việt
 25. Báo Cáo Thực Tập Thúc Đẩy Tiêu Thụ Tại Công Ty TNHH Ngôi Nhà Gấu Trúc
 26. Báo Cáo Thực Tập Thúc Đẩy Tiêu Thụ Tại Bếp 365
 27. Báo Cáo Thực Tập Thúc Đẩy Tiêu Thụ Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Mai Gia Phát
 28. Báo Cáo Thực Tập Thúc Đẩy Tiêu Thụ Tại Công Ty CP Đầu Tư Nhân Phúc
 29. Báo Cáo Thực Tập Thúc Đẩy Tiêu Thụ Tại Công Ty TNHH Sao Kim
 30. Báo Cáo Thực Tập Thúc Đẩy Tiêu Thụ Tại Công Ty TNHH Thương Mại Hưng Tín
 31. Báo Cáo Thực Tập Thúc Đẩy Tiêu Thụ Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Hữu Nghị Lê Gia
 32. Báo Cáo Thực Tập Thúc Đẩy Tiêu Thụ Tại Công Ty CP SX TM Xây Dựng Hoàn Cầu
 33. Báo Cáo Thực Tập Thúc Đẩy Tiêu Thụ Tại Công Ty TNHH MTV Vật Liệu Xây Dựng Đông Dương
 34. Báo Cáo Thực Tập Thúc Đẩy Tiêu Thụ Tại Công Ty TNHH Minh Hải
 35. Báo Cáo Thực Tập Thúc Đẩy Tiêu Thụ Tại Công Ty TNHH Sena Việt Nam
 36. Báo Cáo Thực Tập Thúc Đẩy Tiêu Thụ Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Flexhouse
 37. Báo Cáo Thực Tập Thúc Đẩy Tiêu Thụ Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Inox D&B
 38. Báo Cáo Thực Tập Thúc Đẩy Tiêu Thụ Tại Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Số 1 An Phát
 39. Báo Cáo Thực Tập Thúc Đẩy Tiêu Thụ Tại Công Ty Xuất Nhập Khẩu Quang Vinh
 40. Báo Cáo Thực Tập Thúc Đẩy Tiêu Thụ Tại Công Ty CP TM Nội Thất Nam Anh

Báo Cáo Thực Tập Thúc Đẩy Tiêu Thụ Tại Công Ty Thảm

 1. Báo Cáo Thực Tập Thúc Đẩy Tiêu Thụ Tại Công Ty TNHH SANAA
 2. Báo Cáo Thực Tập Thúc Đẩy Tiêu Thụ Tại Công Ty TNHH Thương Mại ánh Ngọc Thanh (Antrade Co., Ltd.)
 3. Báo Cáo Thực Tập Thúc Đẩy Tiêu Thụ Tại Công Ty Thảm Và Vật Liệu Nội Thất Quốc Minh
 4. Báo Cáo Thực Tập Thúc Đẩy Tiêu Thụ Tại Công Ty TNHH MTV Thương Mại Thảm Minh Quang
 5. Báo Cáo Thực Tập Thúc Đẩy Tiêu Thụ Tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Và Đầu Tư Yên Thái
 6. Báo Cáo Thực Tập Thúc Đẩy Tiêu Thụ Tại Công Ty TNHH Kỹ Nghệ Vật Liệu Hoàn Thiện 360
 7. Báo Cáo Thực Tập Thúc Đẩy Tiêu Thụ Tại Công Ty TNHH SX TM Thoại Tân Thành
 8. Báo Cáo Thực Tập Thúc Đẩy Tiêu Thụ Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Thịnh Phát
 9. Báo Cáo Thực Tập Thúc Đẩy Tiêu Thụ Tại Công Ty TNHH TM DV SX Vững Phát
 10. Báo Cáo Thực Tập Thúc Đẩy Tiêu Thụ Tại Công Ty TNHH Vật Liệu Trang Trí Nghệ Thuật (ARTerial)
 11. Báo Cáo Thực Tập Thúc Đẩy Tiêu Thụ Tại Vật Liệu Trang Trí Xây Dựng Bình Nam Đồng Nai
 12. Báo Cáo Thực Tập Thúc Đẩy Tiêu Thụ Tại Hiệp Hội Nghề Thảm Việt Nam
 13. Báo Cáo Thực Tập Thúc Đẩy Tiêu Thụ Tại Nội Thất Nguyễn Khánh
 14. Báo Cáo Thực Tập Thúc Đẩy Tiêu Thụ Tại Doanh Nghiệp Tư Nhân Thảm Len Sài Gòn
 15. Báo Cáo Thực Tập Thúc Đẩy Tiêu Thụ Tại Công Ty TNHH Hoàng Yến
 16. Báo Cáo Thực Tập Thúc Đẩy Tiêu Thụ Tại Công Ty CP Nhi Long
 17. Báo Cáo Thực Tập Thúc Đẩy Tiêu Thụ Tại Công Ty Cổ Phần Danacity
 18. Báo Cáo Thực Tập Thúc Đẩy Tiêu Thụ Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Và Thương Mại Minh Đăng
 19. Báo Cáo Thực Tập Thúc Đẩy Tiêu Thụ Tại Công Ty TNHH Nội Thất Đại Phú Thành
 20. Báo Cáo Thực Tập Thúc Đẩy Tiêu Thụ Tại Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Huỳnh Gia
 21. Báo Cáo Thực Tập Thúc Đẩy Tiêu Thụ Tại Công Ty TNHH TM DV Và Đầu Tư Thế Giới
 22. Báo Cáo Thực Tập Thúc Đẩy Tiêu Thụ Tại Thảm Trải Sàn Hưng Thịnh
 23. Báo Cáo Thực Tập Thúc Đẩy Tiêu Thụ Tại Công ty TNHH Midori Việt Nam
 24. Báo Cáo Thực Tập Thúc Đẩy Tiêu Thụ Tại Công Ty Cổ Phần Tân Phú Thịnh
 25. Báo Cáo Thực Tập Thúc Đẩy Tiêu Thụ Tại Vật Liệu Trang Trí Xây Dựng Bình Nam
 26. Báo Cáo Thực Tập Thúc Đẩy Tiêu Thụ Tại Công Ty TNHH Thương Mại-Dịch Vụ Phương Duy
 27. Báo Cáo Thực Tập Thúc Đẩy Tiêu Thụ Tại Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ VinaGama
 28. Báo Cáo Thực Tập Thúc Đẩy Tiêu Thụ Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Và Dịch Vụ Thương Mại Sanga
 29. Báo Cáo Thực Tập Thúc Đẩy Tiêu Thụ Tại Công Ty TNHH Thương Mại Thảm Len Quang Minh
 30. Báo Cáo Thực Tập Thúc Đẩy Tiêu Thụ Tại Công Ty TNHH TM SX Và XNK Hoàng Anh
 31. Báo Cáo Thực Tập Thúc Đẩy Tiêu Thụ Tại Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Âu á
 32. Báo Cáo Thực Tập Thúc Đẩy Tiêu Thụ Tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Linh Dung
 33. Báo Cáo Thực Tập Thúc Đẩy Tiêu Thụ Tại Công Ty Cổ Phần Thảm Len Hàng Kênh
 34. Báo Cáo Thực Tập Thúc Đẩy Tiêu Thụ Tại Công Ty TNHH Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Hoa Sơn
 35. Báo Cáo Thực Tập Thúc Đẩy Tiêu Thụ Tại Công Ty TNHH Thương Mại XNK Việt Thái
 36. Báo Cáo Thực Tập Thúc Đẩy Tiêu Thụ Tại Công Ty TNHH MTV BADU
 37. Báo Cáo Thực Tập Thúc Đẩy Tiêu Thụ Tại Công Ty TNHH Thảm Đông Phương
 38. Báo Cáo Thực Tập Thúc Đẩy Tiêu Thụ Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Nội Thất Xây Dựng Thành Đạt
 39. Báo Cáo Thực Tập Thúc Đẩy Tiêu Thụ Tại Công Ty TNHH Phú Mỹ Hưng
 40. Báo Cáo Thực Tập Thúc Đẩy Tiêu Thụ Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Viễn Đông

4 Bài Mẫu Download Miễn Phí Báo Cáo Thực Tập Thúc Đẩy Tiêu Thụ 

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Bài 1:Giải pháp marketing nhằm đẩy mạnh tiêu thụ rượu ngoại tại công ty TNHH một thành viên thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Bài 2:Hoàn thiện chiến lược Marketing nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm Vesim tại CTCP Dược Thiên Thành 

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Bài 3:Một số biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm muối của huyện Cam Ranh và Ninh Hòa- Nghiên cứu tình huống tại công ty TNHH Muối Khánh Vinh

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Bài 4:Hoàn thiện hoạt động Marketing-Mix nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của công ty TNHH thiết bị phụ tùng ô tô Trung Kiên 

Hoàn thiện hoạt động Marketing-mix nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm tại các doanh nghiệp trong xu thế hiện nay là vấn đề hết sức quan trọng và cấp thiết. Nếu bài mẫu này chưa đủ để các bạn tham khảo, các bạn cần thêm tài liệu hãy tham khảo trên trang hoặc muốn thuê người viết bài thì liên hệ với AD qua zalo nhé.

Contact Me on Zalo