Khái niệm và sự cần thiết của chuyển dịch cơ cấu lao động

Rate this post

Báo cáo thực tập marketing xin giới thiệu và chia sẻ tới các bạn sinh viên bài báo cáo là Khái niệm và sự cần thiết của chuyển dịch cơ cấu lao động để các bạn làm tài liệu tham khảo cho mình.

Khái niệm lao động
Lao ñộng là hoạt ñộng quan trọng nhất của con người, tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần của xã hội.
Nguồn lao ñộng
Nguồn lao ñộng là bộ phận dân số trong ñộ tuổi lao ñộng theo qui ñịnh của pháp luật có khả năng lao ñộng, có nguyện vọng tham gia lao ñộng và những người ngoài ñộ tuổi lao ñang làm việc trong các ngành kinh tế quốc doanh.
Lao ñộng ñang làm việc
Là những người ñang có việc làm ñể tạo ra thu nhập, thời gian làm việc chiếm nhiều thời gian nhất trong các công việc mà người ñó tham gia.
Lao ñộng trong ñộ tuổi
Là những lao ñộng trong ñộ tuổi theo qui ñịnh của Nhà nước có nghĩa vụ và quyền lợi ñem sức lao ñộng của mình làm việc cho xã hội.
Lao ñộng ngoài ñộ tuổi
Là những lao ñộng chưa ñến hoặc quá tuổi lao ñộng.
Cơ cấu lao động và chuyển dịch cơ cấu lao động
Cơ cấu lao ñộng
Cơ cấu lao ñộng là phạm trù kinh tế xã hội, phản ánh hình thức cấu tạo bên trong của tổng thể lao ñộng, sự tương quan giữa các bộ phận và mối quan hệ giữa các bộ phận ñó. Đặc trưng của cơ cấu lao ñộng là mối quan hệ tỷ lệ về mặt số lượng và chất lượng lao động theo những tiêu chí nhất ñịnh.
Chuyển dịch cơ cấu lao động
Khái niệm
Chuyển dịch cơ cấu lao ñộng là sự thay ñổi tăng, giảm của từng bộ phận trong tổng thể lao ñộng theo một khoảng thời gian nào ñó. Còn chuyển dịch cơ cấu lao ñộng là sự thay ñổi trong quan hệ tỷ lệ, cũng như xu hướng vận ñộng về lao ñộng của các ngành diễn ra trong một không gian, thời gian và theo xu hướng nhất ñịnh.
Mối quan hệ giữa chuyển dịch cơ cấu lao ñộng và chuyển dịch cơ cấu theo ngành
Chuyển dịch cơ cấu lao ñộng là hệ quả tất yếu của chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành
Chuyển dịch cơ cấu lao ñộng phải phù hợp với trình ñộ phát triển của cơ cấu kinh tế theo ngành
Chuyển dịch cơ cấu lao ñộng tạo ñiều kiện thúc ñẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành
Nội dung chuyển dịch cơ cấu lao động
– Cơ sở lý thuyết
Quy luật tăng năng suất lao ñộng của A. Fisher. Mô hình di cư của Todaro.
– Nội dung chuyển dịch
Thứ nhất, quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành là tất yếu do ñó quá trình chuyển dịch cơ cấu lao ñộng cũng mang tính tất yếu.
Thứ hai, chuyển dịch cơ cấu theo ngành theo những xu hướng nhất ñịnh, do vậy nó quy ñịnh xu hướng chuyển dịch cơ cấu lao ñộng.Sự cần thiết phải chuyển dịch cơ cấu lao ñộng ở các ñịa phương vùng duyên hải Miền trung và tỉnh Quảng Nam
Xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành và cơ cấu lao ñộng của cả nước ñến năm 2015 và năm 2020
Phấn ñấu ñạt tốc ñộ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân 7-8%/năm. Giá trị sản phẩm công nghiệp chế tạo chiếm khoảng 40% trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp. Lao ñộng qua ñào tạo ñạt trên 70%.
Định hướng phát triển vùng duyên hải Miền Trung và tỉnh Quảng Nam
Các tiêu chí ñánh giá chuyển dịch cơ cấu lao ñộng
Động thái thay ñổi tỷ trọng lao ñộng các ngành trong nền kinh tế
Quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động ñược thể hiện thông qua việc biến ñổi về tỷ trọng lao ñộng của ngành này so với ngành khác và so với quy mô lao ñộng của nền kinh tế theo thời gian.

Ngoài ra các bạn tham khảo bài viết: Biện pháp chuyển dịch cơ cấu lao động huyện Núi Thành

Hy vọng với những chia sẻ của chúng tôi sẽ giúp các bạn hoàn thành được các bài báo cáo thực tập marketing được tốt nhất!

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo