Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích chiến lược chiêu thị (truyền thông) công ty

Rate this post

Xin chào, dịch vụ viết báo cáo thực tập marketing GSE hôm nay muốn đề cập đến với các bạn một vấn đề đó Phân tích chiến lược chiêu thị tại một công ty. Các bạn xem tham khảo cho bài khóa luận tốt nghiệp của bạn nhé.

 

 

Xem thêm:

Lời mở đầu phân tích chiến lược truyền thông – rất Hay, GV đánh giá rất Tốt

Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích chiến lược marketing của công ty

Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích chiến lược chiêu thị (truyền thông) công ty ABC

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MARKETING VÀ CHIẾN LƯỢC TRUYỀN THÔNG

1.1. Tổng quan về hoạt động Marketing

1.1.1. Khái niệm Marketing

1.1.2.Vai trò của Marketing

1.1.3. Chức năng của Marketing

1.1.4. Quá trình của Marketing

1.1.4.1. Nghiên cứu thông tin Marketing (Research)

1.1.4.2. STP (Segmentation, Targeting, Positioning)

1.1.4.3. MM (Marketing – Mix)

1.1.4.4. I (Implementation)

1.1.4.5. C (Control)

1.2 Tổng quan về Marketing – Mix

1.2.1. Các thành phần của Marketing – Mix

1.2.1.1. Sản phẩm

1.2.1.2. Giá

1.2.1.3. Phân phối

1.2.1.4. Truyền thông

1.2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động Marketing của doanh nghiệp

1.3. Tổng quan về truyền thông

1.3.1. Khái niệm truyền thông

1.3.2. Vai trò của truyền thông

1.4. Chiến lược truyền thông – phối thức truyền thông

1.4.1. Mô hình truyền thông

1.4.1.1. Mô hình truyền thông

1.4.1.2. Các bước phát triển kế hoạch truyền thông Marketing

1.4.2. Lựa chọn phối thức truyền thông

1.4.2.1. Một số yếu tố ảnh hưởng đến hỗn hợp truyền thông

1.4.2.2. Kinh phí cho truyền thông

phân tích chiến lược chiêu thị truyền thông
phân tích chiến lược chiêu thị truyền thông

1.4.3. Các thành phần trong hỗn hợp truyền thông

1.4.3.1. Quảng cáo

1.4.3.2. Khuyến mãi, khuyến mại

1.4.3.3. Bán hàng cá nhân

1.4.3.4. Marketing trực tiếp

Tóm tắt chương 1

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC CHIÊU THỊ TRUYỀN THÔNG TẠI CÔNG TY

2.1. Tổng quan về ngành chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam

2.1.1. Xu hướng phát triển của ngành

2.1.2. Tình hình cung ứng trên thị trường

2.1.3. Cạnh tranh

2.1.4. Khách hàng

2.2. Giới thiệu về Công ty Sức khỏe toàn cầu

2.2.1. Lịch sử thành lập và quá trình phát triển của công ty

2.2.1.1. Giới thiệu chung

2.2.1.2. Quá trình phát triển

2.2.2. Tầm nhìn và sứ mạng

2.2.3. Cơ cấu tổ chức hành chính nhân sự

2.2.4. Các đặc điểm chủ yếu trong hoạt động kinh doanh của công ty

2.2.4.1. Lĩnh vực hoạt động

2.2.4.2. Đối tác

2.3. Phân tích môi trường Marketing của doanh nghiệp

2.3.1. Môi trường vĩ mô

2.3.1.1. Môi trường pháp luật chính trị

2.3.1.2. Môi trường văn hóa xã hội

2.3.1.3. Môi trường kinh tế

2.3.1.4. Môi trường công nghệ

2.3.2. Môi trường vi mô

2.3.2.1. Đối thủ cạnh tranh

2.3.2.2. Khách hàng

2.4. Hoạt động Marketing của Công ty Sức khỏe toàn cầu

2.4.1. Chiến lược STP

2.4.2. Hoạt động Marketing – Mix

2.4.2.1. Sản phẩm

2.4.2.2. Giá

2.4.2.3. Phân phối

2.4.2.4. Truyền thông

Phân tích chiến lược truyền thông chiêu thị

2.5. Hoạt động truyền thông của Công ty Sức khỏe toàn cầu

2.5.1. Đối tượng truyền thông

2.5.2. Mục tiêu truyền thông

2.5.3. Thiết kế thông điệp

2.5.4. Lựa chọn phương tiện truyền thông

2.5.5. Phối thức truyền thông

2.5.5.1. Quan hệ công chúng

2.5.5.2. Khuyến mãi

2.5.5.3. Bán hàng cá nhân

2.5.5.4. Marketing trực tiếp

2.5.5.5. Marketing Online

Tóm tắt chương 2

CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG CỦA CÔNG TY

3.1. Cơ sở đề xuất, giải pháp hoàn thiện chiến lược truyền thông của Công ty Sức khỏe toàn cầu

3.1.1. Phân tích SWOT

3.1.2. Mục tiêu hành động trong năm 2019 tới đối với chiến lược truyền thông của doanh nghiệp

3.2. Giải pháp hoàn thiện chiến lược truyền thông của Công ty Sức khỏe toàn cầu

3.2.1. Đối tượng truyền thông

3.2.2. Mục tiêu truyền thông

3.2.3. Thiết kế thông điệp

3.2.4. Phối thức truyền thông

3.3. Đề xuất khác

3.3.1. Giá

3.3.2. Xử lý khủng hoảng truyền thông

3.3.3. Tăng cường mối quan hệ với báo chí và các bên liên quan

3.3.4. Xây dựng ứng dụng điện thoại

Tóm tắt chương 3

Contact Me on Zalo