Giải pháp marketing mix nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh tại công ty

Rate this post

Giải pháp marketing mix nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh tại công ty, dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập marketing giá rẻ

Giải pháp marketing mix nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh tại công ty

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ MARKETING MIX

1.1 KHÁI NIỆM VỀ MARKETING, MARKETING MIX VÀ VAI TRÒ CỦA MARKETING MIX

1.1.1Một số định nghĩa về marketing

1.1.2Marketing – marketing-mix

1.1.3Vai trò của marketing và marketing-mix

1.2 CÁC THÀNH PHẦN CỦA MARKETING MIX VÀ CÁC CHIẾN LƯỢC MARKETING MIX

1.2.1Sản phẩm (Product) và chiến lược sản phẩm:

1.2.2Giá (Price) và chiến lược giá

1.2.3Phân phối (Place) và chiến lược phân phối

1.2.4Chiêu thị (Promotion) và chiến lược chiêu thị

1.3 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MARKETING MIX

1.4 VAI TRÒ MARKETING ĐỐI VỚI VIỆC ĐẨY MẠNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM

CHƯƠNG 2:GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH YAHO VÀ TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY

2.1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH YAHO

2.1.1Lịch sử hình thành và phát triển của công ty

2.1.2Cơ cấu tổ chức của công ty

2.1.3Triết lý của công ty

2.1.4Sản phẩm của công ty

Giải pháp marketing mix nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh tại công ty

2.2 TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA CÔNG TY

2.2.1Mặt hàng kinh doanh

2.2.2Mục tiêu của công ty

2.2.3Thị trường của công ty

2.2.4Tình hình tiêu thụ

2.2.5Kết quả hoạt động kinh doanh

2.2.6Doanh thu của công ty

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG MARKETING HIỆN TẠI CỦA CÔNG TY VÀ ĐỐI THỦ CẠNH TRANH

3.1 TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG SẢN PHẨM KHĂN ƯỚT EM BÉ TẠI VIỆT NAM

3.1.1 Tổng quan về thị trường sản phẩm khăn ướt em bé

3.1.2 Những thuận lợi và khó khăn của công ty TNHH Yaho

Giải pháp marketing mix nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh tại công ty

3.2 XÁC ĐỊNH ĐỐI THỦ CẠNH TRANH TRỰC TIẾP VỚI CÔNG TY

3.2.1Các công ty sản xuất trong nước

3.2.2Đối thủ nhập khẩu

3.3 PHÂN TÍCH SWOT ĐỐI VỚI CÔNG TY

3.3.1Điểm mạnh

3.3.2Điểm yếu

3.3.3Cơ hội

3.3.4Thách thức

3.4 THỰC TRANG HOẠT ĐỘNG MARKETING MIX TẠI CÔNG TY TNHH YAHO

CHƯƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP MARKETING MIX NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY TNHH YAHO

4.1 CĂN CỨ LỰA CHỌN GIẢI PHÁP

4.1.1Triển vọng thị trường

4.1.2Xu hướng cạnh tranh

4.1.3Mục tiêu và phương hướng của công ty trong thời gian tới

4.1.4Điều kiện của công ty

4.2 CÁC GIẢI PHÁP VỀ MARKETING MIX TRONG TƯƠNG LAI

4.2.1Phân phối

4.2.2Sản phẩm

4.2.3Giá

Giải pháp marketing mix nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh tại công ty

4.2.4Xúc tiến hỗn hợp

4.3 DỰ KIẾN DOANH THU -SẢN LƯỢNG- CHI PHÍ KHI ÁP DỤNG CÁC GIẢI PHÁP MARKETING

4.4 KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CÔNG TY

KẾT LUẬN

 


Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập marketing giá rẻ

ZALO 0909 23 26 20

 

Contact Me on Zalo