Nội dung luận văn tốt nghiệp/ báo cáo thực tập

Rate this post

II. Nội dung luận văn tốt nghiệp
Bìa (xem trang bên)
Lời nói đầu: (1 trang)
 Nêu rõ lý do chọn đề tài, mục đích, yêu cầu, phạm vi và đối tượng nghiên cứu của đề tài.
 Nêu khái quát những nội dung chính sẽ được đề cập trong luận văn (bố cục).
Các chương của luận văn: Thông thường có ba chương:
 Chương 1 (8 – 9 trang): Giới thiệu chung về doanh nghiệp. Rút từ những nội dung chính đã viết trong báo cáo thực tập.
 Chương 2 (12 – 13 trang): Nêu thực trạng vấn đề nghiên cứu ở doanh nghiệp: phân tích thực trạng, đánh giá ưu điểm, nhược điểm, nguyên nhân của tồn tại.
 Chương 3 (7 – 8 trang): Những đề xuất và giải pháp (3 – 4 giải pháp) về vấn đề nghiên cứu. Giải pháp cần có tính lý luận, cụ thể, có tính khả thi, tránh trường hợp giải pháp áp dụng cho doanh nghiệp nào cùng ngành cũng được, thậm chí khác ngành. Giải pháp phải gắn với nguyên nhân. Mỗi giải pháp cần nêu được:
­ Sự cần thiết của giải pháp về lý luận và thực tiễn;
­ Nội dung của giải pháp (những công việc cụ thể phải thực hiện);
­ Điều kiện thực hiện giải pháp (vốn, kỹ thuật, con người, tổ chức quản lý,…). Cố gắng lượng hóa;
­ Hiệu quả của giải pháp (hiệu quả về mặt kinh tế và xã hội thu được nhờ việc áp dụng giải pháp). Cố gắng lượng hóa.
Kết luận: 1 trang
 Tổng kết lại những nội dung chính của luận văn (về những phân tích liên quan đến vấn đề nghiên cứu, các đề xuất và kiến nghị).
Tài liệu tham khảo
Phụ lục, bảng biểu đi kèm với phần phân tích, không cần đánh số trang
Mục lục
Luận văn sau khi được giảng viên hướng dẫn thông qua, in 05 bản sạch đẹp, có dấu của đơn vị thực tập, đóng bìa mềm (nhựa), nộp Khoa kèm biên lai đóng học phí kỳ cuối cùng. Làm slide và bản thuyết trình để chuẩn bị bảo vệ trước hội đồng chấm luận văn (xem mẫu kèm theo).

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo