Phân tích hoạt động truyền thông marketing của công ty Kỹ thuật

Rate this post

Dưới đây là bài Phân tích hoạt động truyền thông marketing của công ty Kỹ thuật mẫu 9đ mà AD muốn chia sẻ tới các bạn đang học chuyên ngành Marketing, nhằm giúp các bạn có tài liệu bổ ích vận dụng vào bài làm của mình. Trong bài mẫu này AD chia sẻ cho các bạn hai phần quan trọng nhất khi viết Báo cáo thực tập hay bất kì bài luận nào.

Hiện tại AD có nhận viết thuê các bài luận như Tiểu luận, khóa luận. luận văn,… các bạn có nhu cầu liên hệ AD ngay và luôn qua zalo để được hỗ trợ nhanh chóng nhé!


Lời nói đầu Phân tích hoạt động truyền thông marketing

1. Lý do chọn đề tài Phân tích hoạt động truyền thông marketing

Trong thời đại “Thế giới phẳng”, thời đại bùng nổ thông tin và toàn cầu hóa ngày nay, công chúng được sống trong một môi trường thông tin rộng mở, đa dạng loại hình, phong phú nội dung, len lỏi và tương tác với con người mọi lúc, mọi nơi. Chính vì vậy để doanh nghiệp hội nhập và tồn tại bền vững trên thị trường thì công tác truyền thông phải được quan tâm hơn bao giờ hết. Nhận thức được thế mạnh về thương hiệu của đơn vị, tầm quan trọng, lợi ích của một thương hiệu mạnh nên tác giả đã có động lực thôi thúc nghiên cứu về công tác truyền thông thương hiệu. Nếu truyền thông thương hiệu được quan tâm sâu sắc, sản phẩm khắc sâu vào tâm trí khách hàng, tạo ra một cam kết bền chặt giữa nhà sản xuất với khách hàng, chiếm được lòng tin của khách hàng thì đây sẽ là sợi dây kết nối chặt và mang lại giá trị kinh doanh bền vững nhất.

Nhận thấy được công tác truyền thông thương hiệu của công ty Kỹ thuật và thiết bị Thái Bình Dương còn nhiều hạn chế và mong muốn đóng góp một phần kiến thức và thông tin đã học vào sự phát triển của đơn vị. Xuất phát từ thực trạng trên, tôi đã chọn đề tài: Phân tích hoạt động truyền thông marketing của công ty Kỹ thuật và thiết bị Thái Bình Dương” để nghiên cứu.

2. Mục đích nghiên cứu

Đề tài nghiên cứu nhằm vào các mục tiêu sau:
– Nghiên cứu một số vấn đề cơ bản về hoạt động truyền thông Marketing.
– Nghiên cứu thực trạng hoạt động truyền thông Marketing tại Công ty Kỹ thuật và thiết bị Thái Bình Dương.
– Đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động truyền thông Marketing của Công ty Kỹ thuật và thiết bị Thái Bình Dương.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

– Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động truyền thông Marketing của Công ty Kỹ thuật và thiết bị Thái Bình Dương.
– Phạm vi nghiên cứu: Luận văn này tập trung nghiên cứu hoạt động truyền thông Marketing của Công ty Kỹ thuật và thiết bị Thái Bình Dương dựa vào số liệu thu thập được trong khoảng thời gian từ năm 2016 đến năm 2018.

4. Phương pháp nghiên cứu

Với mục đích đưa ra một số đề xuất đẩy mạnh hoạt động truyền thông Marketing tại Công ty Kỹ thuật và thiết bị Thái Bình Dương, tác giả dự kiến sẽ sử dụng các phương pháp khác nhau để tiếp cận với lý thuyết, truyền thông Marketing và thực trạng hoạt động truyền thông Marketing tại Công ty Kỹ thuật và thiết bị Thái Bình Dương.
Cụ thể là:
– Tiếp cận về lý thuyết: Tổng hợp những lý thuyết về hoạt động truyền thông Marketing từ nhiều nguồn tài liệu: sách, giáo trình, tạp chí…
– Tiếp cận thực tế:
• Thu thập thông tin thứ cấp về thị trường của công ty và về hoạt động truyền thông Marketing của Công ty Kỹ thuật và thiết bị Thái Bình Dương.
• Nghiên cứu định tính (phỏng vấn hoặc hỏi ý kiến chuyên gia)
• Từ những thông tin thu thập được, tác giả sẽ dùng phương pháp tổng hợp, thống kê, phân tích, so sánh, đánh giá… để đưa ra một số kết luận và đề xuất giải pháp đẩy mạnh hoạt động truyền thông Marketing tại Công ty Kỹ thuật và thiết bị Thái Bình Dương.

5. Ý nghĩa của đề tài Phân tích hoạt động truyền thông marketing

Luận văn tốt nghiệp này hứa hẹn là một tài liệu hữu ích về vấn đề ứng dụng lý thuyết về hoạt động truyền thông Marketing vào thực tế của doanh nghiệp tại Việt Nam. Đây là một lĩnh vực kinh doanh rất mới mẻ và trong tương lai hứa hẹn sẽ có nhiều doanh nghiệp tham gia vào thị trường này. Do vậy, kết quả của luận văn sẽ là một tài liệu tham khảo cho các sinh viên ngành QTKD nói chung, chuyên ngành truyền thông Marketing nói riêng cũng như các nhà quản trị Marketing trong việc tìm hiểu lý thuyết về truyền thông Marketing.

6. Kết cấu luận văn

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn được kết cấu thành 3 chương:
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TRUYỀN THÔNG MARKETING
Chương 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG MARKETING TẠI CÔNG TY KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ THÁI BÌNH DƯƠNG.
Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG MARKETING TẠI CÔNG TY KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ THÁI BÌNH DƯƠNG.

CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TRUYỀN THÔNG MARKETING

1.1 Tổng quan về marketing
1.1.1 Khái niệm marketing
1.1.2 Marketing hỗn hợp
1.1.2.1 Khái niệm marketing hỗn hợp
1.1.2.2 Nội dung phối hợp trong marketing mix
1.2 Truyền thông marketing
1.2.1 Bản chất của truyền thông marketing
1.2.1.1 Khái niệm về truyền thông marketing
1.2.1.2 Vai trò của hoạt động truyền thông marketing
1.2.2 Quá trình truyền thông marketing
1.2.2.1 Mô hình truyền thông
1.2.2.2 Sự khác nhau giữa khách hàng tổ chức và cá nhân trong việc tiếp nhận và xử lý thông tin
1.2.2.3 Tiến trình truyền thông hiệu quả
1.2.3 Các công cụ truyền thông marketing
1.2.3.1 Quảng cáo (Advertisement)
1.2.3.2 Quan hệ công chúng (PR – Public Relation)
1.2.3.3 Kích thích tiêu thụ (Sale Promotion)
1.2.3.4 Bán hàng cá nhân (Personal Selling)
1.2.3.5 Marketing trực tiếp (Direct Marketing)
1.3 Ứng dụng internet trong truyền thông marketing
1.3.1 Quảng cáo trực tuyến
1.3.2 Website
1.3.3 Thư điện tử (Email)

Phân tích hoạt động truyền thông marketing của công ty Kỹ thuật
Phân tích hoạt động truyền thông marketing của công ty Kỹ thuật

CHƯƠNG II. Phân tích hoạt động truyền thông marketing THỰC TRẠNG TẠI CÔNG TY KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ THÁI BÌNH DƯƠNG

2.1 Tổng quan về Công ty Kỹ thuật và thiết bị Thái Bình Dương
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ
2.1.2.1 Chức năng
2.1.2.2 Nhiệm vụ
2.1.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý
2.1.3.1 Bộ máy tổ chức
2.1.3.2 Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong tổ chức
2.1.4 Tình hình nguồn lực của công ty
2.1.5 Sản phẩm/dịch vụ của Công ty
2.1.6 Kết quả kinh doanh năm 2016 – 2018
2.2 Tổng quan về thị trường hiện nay
2.3 Thực trạng hoạt động truyền thông marketing tại Công ty Kỹ thuật và thiết bị Thái Bình Dương
2.3.1 Xác định công chúng mục tiêu
2.3.2 Xác định mục tiêu truyền thông
2.3.3 Thiết kế thông điệp truyền thông
2.3.4 Lựa chọn kênh truyền thông
2.3.5 Xác định ngân sách truyền thông
2.3.6 Quyết định về hệ thống truyền thông
2.3.7 Đo lường kết quả truyền thông
2.3.8 Tổ chức và quản lý truyền thông marketing hợp nhất
2.3.9 Nguồn lực cho hoạt động truyền thông Marketing
2.3.9.1 Nguồn nhân lực
2.3.9.2 Nguồn lực cơ sở vật chất
2.3.10 Một số hoạt động truyền thông mà Công ty đã thực hiện
2.4 Đánh giá chung về hoạt động truyền thông marketing của Công ty Kỹ thuật và thiết bị Thái Bình Dương
2.4.1 Các thành tựu
2.4.2 Những hạn chế
2.4.3 Nguyên nhân của các hạn chế

CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG TRUYỀN HÔNG MARKETING TẠI CÔNG TY KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ THÁI BÌNH DƯƠNG

3.1 Các căn cứ tiền đề để hoàn thiện hoạt động truyền thông tại Công ty Kỹ thuật và thiết bị Thái Bình Dương
3.1.1 Định hướng phát triển của Công ty Kỹ thuật và thiết bị Thái Bình Dương
3.1.2 Đặc điểm thị trường và khách hàng của công ty
3.1.3 Các yếu tố môi trường vĩ mô và vi mô ảnh hưởng đến các quyết định truyền thông của Công ty
3.2 Giải pháp truyển thông marketing cho công ty
3.2.1 Xác định lại công chúng mục tiêu
3.2.2 Thiết kế thông điệp truyền thông
3.2.3 Hoàn thiện kênh truyền thông
3.2.4 Quyết định lựa chon công cụ/phương tiện truyền thông
3.2.4.1 Quảng cáo
3.2.4.2 Kích thích tiêu thụ
3.2.4.3 Bán hàng cá nhân
3.2.4.4 Marketing trực tiếp
3.2.5 Giải pháp về đánh giá hiệu quả chương trình truyền thông
3.2.6 Xây dựng chương trình truyền thông IMC
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

DOWNLOAD


Hãy tham khảo ngay bài mẫu này để hoàn thiện bài làm tốt hơn, trên trang BaocaothuctapMarketing.com còn rất nhiều các bài mẫu về Marketing truyền thông, tải miễn phí luôn nhe!

Contact Me on Zalo