Tài liệu: Truyền thông trong quá trình marketing gồm những gì?

Rate this post

Bài viết trước, Admin có chia sẻ đến các bạn về Thực trạng chung của hoạt động truyền thông. Bài viết này, chúng ta cùng nhau tìm hiểu thêm Truyền thông trong quá trình Marketing để viết báo cáo tốt nghiệp nhé. 

Hy vọng các bạn sẽ chia sẻ bài viết đến nhiều bạn sinh viên hơn và để lại một bình luận dưới bài viết nhé!

Truyền thông trong quá trình marketing

Hoạt động marketing của doanh nghiệp được tuân theo trình tự nhất định được gọi là quá trình marketing, bao gồm các bước như sau:

  • Phân tích cơ hội marketing
  • Phân doạn và lựa chọn thị trường mục tiêu
  • Thiết lập chiến lược marketing
  • Hoạch định các chương trình marketing
  • Tổ chức thực hiện và kiểm tra các hoạt động marketing

Để hoàn thành từng bước trong quá trình inarketing này, nhà quản trị cần sử dụng nhũng hoạt động cơ bản của marketing như: nghiên cứu thị trường, phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu, xây dựng chiến lược định vị, chính sách về sản phẩm, chính sách về giá, chính sách về phân phối, chính sách xúc tiến hỗn hợp và chính sách chăm sóc khách hàng.

Trong các hoạt động đó, để quảng bá về sản phâm cũng như doanh nghiệp, người ta sử dụng chính sách xúc tiến hỗn hợp. Xúc tiến hồn hợp chính là hoạt động truyền thông marketing trong doanh nghiệp, nhầm mục đích lôi kéo, thuyết phục khách hàng tin tường và mua sản phẩm, giữ chân và phát triển khách hàng. Các dạng chủ yếu cùa xúc tiến hỗn hợp là quảng cáo, khuyến mại, quan hệ công chúng, bán hàng cá nhân và marketing trực tiếp.

Để hoạt động truyền thông có hiệu quả, doanh nghiệp cần chú ý tới những việc như: xác định đối tượng nhận tin và biết được họ mong muốn nhận được thông tin gì; thông tin phải được mã hóa một cách phù hợp để đối tượng nhận tin có thể giải mã được một cách chính xác; thông điệp đưa ra một cách nhất quán, nội dung và cách thức thề hiện phải sáng tạo, ấn tượng và phù hợp với đối tượng nhận tin. Một doanh nghiệp có kế hoạch truyền thông marketing tốt có thề tăng khả năng thu hút khách hàng và nâng cao năng lực cạnh tranh của mình trên thị trường. Từ đó, doanh nghiệp có thể nâng cao hiệu quá sản xuất kinh doanh của mình.

Xem thêm: 

Tài liệu: Thực trạng chung hoạt động truyền thông xã hội qua facebook

Contact Me on Zalo