Vai trò của trị trường trong bài báo cáo thực tập

Vai trò của trị trường trong bài báo cáo thực tập là nội dung tiếp theo mà chúng tôi muốn chia sẻ và cập nhật tới các bạn sinh viên hôm nay

*** Bài viết xem nhiều:

Việc giải quyết những mâu thuẫn kinh tế giữa người mua và người bán, giữa người sản xuất và người tiêu dùng đều được thực hiện trên thị trường. Do đó thị trường có vai trò quan trọng trong sản xuất, kinh doanh và quản lý kinh tế. Quá trình tái sản

xuất hàng hóa bao gồm: sản xuất, phân phối, lưu thông trao đổi và tiêu dùng. Thị trường nằm trong khâu lưu thông, như vậy, thi trường là một khâu tất yếu của tiêu dùng hàng hóa.

Thị trường là “chiếc cầu nối giữa sản xuất và người tiêu dùng”, qua hoạt động nghiên cứu thị trường người sản xuất sẽ định hướng được hướng phát triển sản xuất ra cái gì để đảm bảo kinh doanh có hiệu quả. Thị trường vừa là mục tiêu, vừa là xuất phát điểm của mọi quá trình sản xuất kinh doanh. Thật vậy, để có hàng hóa, xã hội phải chi các chi phí sản xuất, chi phí phụ khác. Thị trường lại là nơi kiểm nghiệm các chi phí đó và thực hiện yêu cầu của quy luật tiết kiệm lao động xã hội.

Hy vọng với những chia sẻ của chúng tôi sẽ giúp các bạn hoàn thành được bài báo cáo thực tập tốt nhất có thể

1 Trackbacks / Pingbacks

  1. Khái niệm về marketing trong bài báo cáo thực tập

Đã đóng bình luận.