Xây dựng các chiến lược marketing của công ty Đông Phương

Rate this post

Báo cáo thực tập marketing xin chia sẻ tới các bạn sinh viên tài liệu về Xây dựng các chiến lược marketing của công ty Đông Phương để các bạn làm tài liệu tham khảo và học tập cho mình trong quá trình viết báo cáo thực tập của mình được tốt nhất.
Chiến lược phát triển thị trường

+. Với thị trường trong nước
• Phân ñoạn thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu
• Định vị sản phẩm
+ Với thị trường nước ngoài
Công ty ñã rất thành công trên thị trường Nhật, vì vậy trong thời gian ñến, các thị trường Đông Bắc Á ngoài Nhật như Hàn Quốc, Đài Loan, Hongkong, các tỉnh Đông Trung Quốc là các thị trường có ñiều kiện thâm nhập thuận lợi nhất.
Chiến lược thâm nhập vào thị trường hiện có
Tiếp tục thực hiện ñịnh vị sản phẩm như hiện nay. Đó là chất lượng sản phẩm cao, nguồn hàng cung cấp ổn ñịnh, an toàn phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, giá cả tương ñương với ñối thủ cạnh tranh,
phục vụ khách hàng nhanh và uy tín.
Thiết kế Marketing – Mix
Hoạch định chính sách sản phẩm
+ Quyết ñịnh về danh mục sản phẩm: Nên ta sẽ dùng chiến lược “dị biệt hoá” từng sản phẩm.
+ Quyết ñịnh về bao bì và gắn nhãn hiệu: Khi ñóng gói bao bì sản phẩm thì nên khác biệt về ñặc ñiểm, tạo ấn tượng tốt ñẹp và dễ dàng ñập vào mắt người mua, khó ñể ñối thủ cạnh tranh sao lại.
+ Quyết ñịnh về sản phẩm mới
+ Đối với chất lượng: Trong thời gian ñến, Công ty cần tiếp tục bảo ñảm chất lượng. Quy trình sản xuất và ñiều kiện sản xuất của Công ty ñã ñược kiểm ñịnh trong thời gian qua. Trước tiên cần phải ñảm bảo nguyên liệu ñầu vào ñạt ñúng tiêu chuẩn thuỷ sản ñã ñược quy ñịnh theo tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế.

Thiết kế chiến lược và chính sách định giá
+ Định giá sản phẩm
Định giá của công ty xây dựng theo phương án “Định giá dựa vào cạnh tranh”, dựa theo năng lực sản xuất và giá bán thuỷ sản hiện hành của các ñối thủ cạnh tranh trên thị trường như công ty xuất khẩu thuỷ sản Thuận Phước, công ty thuỷ sản Hùng Vương… mà công ty Đông Phương ñưa ra ñịnh giá sản phẩm cho công ty mình.
+ Các chiến lược ñiều chỉnh giá
Chính sách giá trên còn phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố kinh tế, chính trị, luật pháp nên có thể ñiều chỉnh trong giai ñoạn thực hiện.
+ Sự thay ñổi giá cả sản phẩm
Công ty Đông phương cần linh hoạt về cơ chế giá, chủ ñộng trong các ñợt tăng và giảm giá ñối với các lô hàng xuất khẩu và tiêu thụ nội ñịa của mình, trong sự cạnh tranh càng gay gắt với nhóm sản phẩm chủ lực của công ty như tôm, cá, mực thì công ty cần chủ ñộng giảm , tăng giá tuỳ theo thời ñiểm , nhưng cần xem xét yếu tố của người mua và khách hàng tiềm năng và cả ñối thủ cạnh tranh trước ñộng thái tăng, giảm giá của công ty

Ngoài ra các bạn tham khảo bài viết: Phân tích chính sách marketing hàng thuỷ sản xuất khẩu công ty Đông Phương

 

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo